6 eksempler på religionsundervisning i verden

Mange steder i verden lægges vægt på, at religionsundervisningen skal være så bred som muligt. - Foto: Sara Maria Glanowski.

I danske folkeskoler er religion - i form af kristendomskundskab - en fast del af pensum, men hvordan ser det ud i lande som USA, Jordan, Thailand og Israel?

I Danmark er fokus især på den evangelisk-lutherske kristendom i religionsundervisningen. Men mange andre steder i verden, hvor kirke og stat er adskilt, lægges vægt på, at religionsundervisningen skal være så bred som muligt og ikke fremhæve en bestemt religion. Andre steder fokuserer man særligt på én religion, alt efter hvilken skole der er tale om. Men religion er på skoleskemaet i alle seks eksempler.

USA - religionslighed
Undervisning i én bestemt religion er i strid med den amerikanske forfatning, da kirke og stat er adskilt. Men det er tilladt at undervise i komparativ religionshistorie, så længe at én religion ikke fremlægges som bedre end andre eller som at være den absolutte sandhed. Bibelstudier er tilladt, så længe at tekster fra andre religioner også studeres.

Læs mere om religion i USAs forfatning.

Israel forskel på skoler
Hvad eleverne undervises i, afhænger af skolens karakter. Skolerne i Israel er opdelt i fire grupper: almene statsskoler, som størstedelen går på. Religiøse statsskoler, som lægger vægt på jødiske studier og tradition. Arabiske og drusiske skoler med specielt fokus på arabisk og drusisk historie, religion og kultur og diverse privatskoler med forskelligt religiøst eller internationalt fokus.

Læs mere om Israels skoler.

Tyskland op til delstaterne
Ifølge den tyske grundlov skal alle offentlige og private skoler have religion på skemaet. De eneste skoler, der er fritaget for denne pligt, er de konfessionsløse skoler, som vil give børn en uddannelse fri for al religiøs påvirkning.

Det er op til de enkelte delstater at bestemme, hvordan undervisningen skal gennemføres. Staten er forpligtet til at være religiøst neutral, og derfor må myndighederne ikke bestemme indholdet af religionsundervisningen. Som følge heraf er det de store anerkendte trossamfund, der selv udformer indholdet af undervisningen.

I delstater med religionsundervisning kan forældre, som oftest, få fritaget børnene for religionsundervisningen. Eleverne bliver så til gengæld undervist i fag som etik eller filosofi.

Læs mere i artiklen Tyske delstater bestemmer selv.

Sydafrika - religionslighed
I Sydafrika er målet at undervise i faget religion uden at favorisere eller diskriminere én bestemt religion. Religionsundervisningen er komparativ og skal føre til anerkendelse af, forståelse for og påskønnelse af forskellige religioner.

Læs mere på om den Sydafrikanske forfatning.

Jordan delvist obligatorisk
I Jordan er studier i statsreligionen islam obligatorisk for alle elever i de offentlige skoler. Kristne elever er dog ikke påbudt at følge undervisningen i islam. Forfatningen foreskriver, at menigheder har ret til at etablere skoler under betingelse af, at de retter sig efter de generelle bestemmelser i loven og er underlagt statslig kontrol med hensyn til deres undervisningsplaner.

Læs mere om religionsfrihed i Jordan.

Thailand - obligatorisk
Religionsundervisning er obligatorisk i offentlige skoler i Thailand. Undervisningsministeriet har udformet et fag kaldet Social, Religion and Culture Studies, som eleverne har i én til to lektioner om ugen. Faget indeholder information om alle anerkendte religioner i landet.

Elever, som gerne vil studere andre religioner eller studere deres egen religion i dybden, kan læse på religiøse skoler og overføre points til den offentlige skole.