10 citater om menneskers møde fra filosoffen Martin Buber

Buber mente, at mennesket kunne indtage to forskellige positioner over for den anden: Det autentiske og meningsfylde Jeg-Du-forhold, og det instrumentelle og objektiviserende Jeg-Det-forhold. Det vil sige, at hvis mennesket forholder sig til den anden som til et menneskeligt Du opstår ånden og relationen. Foto: gstockstudio - Fotolia

"Ånd er ikke i Jeget, men mellem Jeg og Du. Den er ikke som blodet, der cirkulerer i dig, men som luften du ånder i." Sådan skrev filosoffen Martin Buber, der forstår mødet mellem mennesker som der, hvor ånden spirer op og lever

I 1923 udgav den østrigsk-israelske eksistentialist Martin Buber det korte essay, Jeg og Du, der i dag regnes for hans filosofiske hovedværk. Jeg og Du kredser omkring mødet (og mismødet) mellem mennesker, og mellem mennesket og Gud.

Her kan du læse 10 citater fra Jeg og Du. Citaterne viser de to grundlæggende positioner, Buber mente, det ene menneske kunne indtage over for det andet: Det autentiske og meningsfylde Jeg-Du-forhold, og det instrumentelle, objektiviserende og reserverede Jeg-Det-forhold. Det vil sige, at hvis mennesket forholder sig til den anden som til et menneskeligt Du opstår ånden og relationen.

1. Kærlighed er et Jegs ansvar for et Du. Heri består alle elskendes lighed – som ikke kan bestå i nogen slags følelse – fra den mindste til den største, og fra den saligt trygge, hvis liv er indesluttet i et elsket menneskes, til den, der livslangt er naglet til verdens kors og som formår og vover det vældige: at elske menneskene.

2. Så længe kærligheden er ’blind’, det vil sige så længe den ikke ser et helt væsen, står den endnu ikke virkelig under forholdets grundord. Hadet forbliver ifølge sin natur blindt; kun en del af et væsen kan man hade. Den, der ser et helt væsen, og må afvise det, er ikke mere i hadets rige, men i det rige, hvor evnen til at sige Du er begrænset af selve det menneskelige.

3. Følelser ’har’ man; kærligheden sker. Følelser bor i mennesket; men mennesket bor i sin kærlighed. Det er ingen metafor, men virkeligheden: Kærligheden hænger ikke fast ved Jeg’et, så den kun har Du’et som ’indhold’, som objekt, den er mellem Jeg og Du.

4. Alt virkeligt liv er møde.

Klik her for at læse mere om Martin Bubers syn på religion og tro

5. Og med hele sandhedens alvor – du: Uden Det kan mennesket ikke leve. Men hvem der kun lever med Det, er ikke menneske.

6. Det, vi skal give os af med og bekymre os om, er ikke den anden side, men vores egen; er ikke nåden, men viljen.

7. Der findes ikke to slags mennesker; men der findes to poler i menneskets væren. Intet menneske er udelukkende person, intet udelukkende ego. Ingen er helt virkelig, ingen helt uvirkelig. Enhver lever i et tvefoldigt Jeg.

8. Kun ét Du hører ifølge sit væsen aldrig op med at være Du for os. Vel kender enhver, der kender Gud, også til Gudsfjernhed og til tørkens pinsler over det ængstede hjerte; men ikke til præsensløshed. Det er kun os, der ikke altid er tilstede.

9. Ånd i sin menneskelige manifestation er menneskets svar til sit Du. Mennesket taler i mange tunger, sprogets, kunstens, handlingens tunger, men ånd er ét: at svare det Du, der kommer fra det skjulte, tiltaler fra det skjulte. Ånd er ord.

10. Ånd er ikke i Jeget, men mellem Jeg og Du. Den er ikke som blodet, der cirkulerer i dig, men som luften, du ånder i.