De ti vigtigste ting at vide om zarathustrismen

Her ses et berømt zarathustrisk tempel i byen Yazd i det centrale Iran. Yazd var zarathustrismens kulturelle hovedsted i oldtiden. Foto: WIkimedia Commons

Zarathustrismen stammer fra antikkens Iran (Persien) og er både en af verdens mindste og ældste religioner. Her kommer en kort introduktion

1.Oprindelse
Navnet zarathustrisme er forbundet med profeten Zarathustra, der eftersigende skulle have grundlagt en ny religiøs praksis mellem det 16. og det 10. århundrede før vor tidsregning i oldtidens Iran. Kilderne til denne profet er sporadiske, og der er endda et mindretal af forskere, der betvivler Zarathustra som historisk skikkelse.

 2.Teologi
Guden, man dyrker i zarathustrisme, er Ahura Mazda, der har åbenbaret sig for profeten Zarathustra. Ahura Mazda er guden for visdom og verdens skaber. Religionen er derfor også blevet kaldt ”mazdaisme” gennem tiden. Ud over denne gudedyrkelse beror zarathustrismen på den antagelse, at verden består af to principper, der repræsenterer det gode og det onde: Spenta Mainyu (”Den gavmilde ånd”) og Angra Mainyu (”Den ødelæggende ånd”). Mennesket er involveret i kampen mellem disse to magter og skal holde kaos på afstand ved aktive gode handlinger.

Det er vigtig at påpege, at zarathustrismen er en gammel religion, hvis teologi har været under stor udvikling. Tilhængere af zarathustrisme i dag tilbeder kun Ahura Mazda, men anerkender dog eksistensen af andre mindre spirituelle væsener. Denne form for gudedyrkelse kaldes også monolatri. Oldtidens zarathustrisme var i højere grad polyteistisk med mange gode guddomme, der kæmpede mod onde dæmoner. I dette religiøse system var Ahura Mazda den vigtigste gud.

3. Helligskriftet
Zarathustrismens helligskrift kaldes Avesta og kan inddeles i to hovedgrupper: De ældste tekster, der stammer helt tilbage fra år 1000 før vor tidsregning og indeholder de såkaldte ”gathaer”, som er profeten Zarathustras hellige hymner til Ashura Mazda, som han har skrevet efter sin åbenbaring. Gatherne er de vigtigste tekster inden for zarathustrisme. Den anden del er den yngre del af Avesta, der efter sigende skulle være forfattet inden for de første århundreder før vor tidsregning. De sidstnævnte yngre tekster indeholder kommentarer til de tidligere dele af Avesta og indeholder også myter og ritualvejledninger.

4. Humata, Hukhta, Huvestha
Det ovenstående er zarathustrismens grundlæggende etiske princip, og betyder noget i retning af: ”at tænke godt, at tale godt, at handle godt.” Dette er den guddommelige forventning til mennesket, da det er gennem gode handlinger, at kaos holdes på afstand. Det er disse gode handlinger, der udgør ens skæbne efter døden.

5. Den yderste dom
Zarathustranister tror på, at mennesker vil blive dømt af Ashura Mazda, når de dør. Alt efter hvordan man har levet efter de etiske principper om godhed, bliver man belønnet eller straffet i efterlivet. I zarathustrismens mytologi fortælles der om, hvordan ens synder og gode handlinger bliver opvejet med nøjagtighed, hvor man derefter ender i paradis eller helvede. Men der er et grundlæggende positivt syn på fremtiden og den yderste dom. Man tror på, at guden Ahura Mazda vil overvinde den ødelæggende ånd Angra Mainyu. Ved verdens ende vil alle mennesker, også dem der er i helvede, blive genforenet Ahura Mazda i en ny verden. Nogle af de gamle persiske tekster udtrykker klart, at tanken om evig fortabelse er grundlæggende modstridende med Ahura Mazdas godhed.

6. Ild
Guden Ashura Mazda er associeret med sol og ild. Dette betyder dog ikke, hvad mange ofte fejlagtigt tror, at zarathustrismen er en ilddyrkende religion. Ilden er blot et renhedsymbol, der skal symbolisere Ashura Mazdas livsgivende visdom og kraft. Der er mange ting, der kan symbolisere renhed såsom vand, brød og mælk, men ilden er det mest anvendte. Teologisk hænger det sammen med, at Ashura Mazda ikke er en fysisk gud, men en immateriel spirituel kraft, som man kan symbolisere gennem ilden. I alle traditionelle zarathustriske templer finder man et rituelt ildsted, hvor den evige ild skal holdes i brand.

7.Religionens historiske udvikling
I tusind år var zarathustrismen en af de mest magtfulde religioner i verden. Fra 600 før vor tidsregning til 650 efter vores tidsregning var den Irans officielle religion. Den arabisk-muslimske erobring af Iran i 651 betød, en hård marginalisering af zarathustrisme. I det lange løb betød dette, at zarathustrisme blev fortrængt, forfulgt og diskrimineret af det shiamuslimske flertal i Iran. Dette førte til store udvandringsbølger fra Iran til den indiske vestkyst, hvor der blev dannet en del zarathustriske samfund, især i området omkring Mumbai (Bombay).

8. Zarathustrismen i dag
Officielt anerkender Den Islamiske Republik Iran tre religiøse minoriteter: zarathustrierne, jøderne og de kristne. I dag er der cirka 25.000 tilhængere i Iran og cirka 70.000 i Indien. Man kan dog også finde betydelige zarathustriske samfund i Golfstaterne, Storbritannien, USA, Australien og New Zealand. Mindre samfund finder man i Pakistan, Sri Lanka, Hong Kong, Zanzibar, Kenya og Sydafrika. Globalt set findes der cirka 190.000 tilhængere af zarathustrianisme, hvilket gør den til en af verdens mindste eksisterende religioner. Traditionelt set, har zarathustrisme altid været en etnisk religion med stor fokus på Iran som dens religiøse hjem. Men i dag ser man dog både russiske og skandinaviske tilhængere, der dyrker deres egen form for zarathustrisme.

9. Konvertitter?
I dag er et meget omdiskuteret emne inden for religionen spørgsmålet om konversion. Traditionelt set har det været sådan, at man skulle være født ind i religionen. Men i dag, som zarathustrianismen bliver mindre og mindre, er der mange mere liberale tilhængere, der mener, at man bør kunne konvertere til religionen.

10. Kommer Bibelens gud herfra?
Nogle forskere har lagt vægt på zarathustrismen rolle i udviklingen af det gudsbillede, man finder i jødedommen, kristendommen og islam, nemlig det monoteistiske. Man ved, at judæerne (jøderne) var i kontakt med perserne, og man mener altså, at den jødiske teologi kunne være inspireret af perserne. Den såkaldt abrahamitiske monoteisme, skulle altså have sit religionshistoriske ophav i zarathustrismen. Dette er mange forskere af zarathustrismen dog også uenige i. En ting er dog sikkert og det er, at Ahura Mazda var religionshistoriens første universalgud, det vil sige hele verdens gode gud. Denne gudsopfattelse, der i dag er den mest udbredte, ser man altså første gang i zarathustrismen.