De 10 mest ateistiske lande i verden

Globalt set er religiøsitet faldet 9 procent fra 2005-2012, mens ateisme er steget 3 procent. Kina er ifølge Gallups undersøgelse det land i verden, hvor flest erklærer sig som "overbeviste ateister". Foto fra et natligt marked i Beijing i Kina: Scanpix

Tyskland eller Frankrig? Kina eller Australien? Se her, hvor i verden de fleste ”overbeviste ateister” bor

1. Kina
Ifølge Gallups undersøgelse er det mest religionsløse land i verden er Kina.

Skønt landet har været under indflydelse af mange forskellige religioner gennem tiden såsom taoisme, buddhisme og for nyligt kristendom, siger tallene, at 47 procent af befolkningen definerer sig selv som overbeviste ateister, 30 procent er ikke-religiøse og kun 14 procent kalder sig selv religiøse.

2. Japan
Selvom Japan er et land med levende religiøse traditioner inden for shintoisme og buddhisme, er det også et land, hvor den personlige religiøse overbevisning ikke er særlig høj.

Kun 16 procent af befolkningen kalder sig religiøse, 31 procent kalder sig ikke-religiøse, 31 procent er overbeviste ateister og 23 procent satte i undersøgelsen kryds ved ”ved ikke/er ligeglad”.

3. Tjekkiet
Det mest ateistiske land i Europa er Tjekkiet. 20 procent af befolkningen kalder sig religiøse, 48 procent kalder sig ikke-religiøse og 30 procent kalder sig overbeviste ateister.

4. Frankrig
I mange århundreder var Frankrig et centrum for den europæiske katolicisme. Men i 1905 indførtes princippet om Laicité; en gennemført adskillelse af kirke og stat, og i nyere tid er Frankrig kendt for at være en af de mest sekulære nationer i Europa.

29 procent af de adspurgte definerer sig som overbeviste ateister.

5. Sydkorea
De to største religioner i Sydkorea er buddhisme og kristendom. I dag definerer 15 procent sig dog som overbeviste ateister.

6. Tyskland
I Tyskland definerer 15 procent sig som overbeviste ateister, 33 procent som ikke-religiøse og 51 procent som religiøse.

7. Holland
Siden den anden halvdel af det 18. Århundrede har Holland hovedsageligt bestået af katolikker, protestanter og et lille jødisk mindretal. I dag er der 14 procent, der definerer sig selv som overbeviste ateister.

Hvis man gør undersøgelsen til et billede på hele den hollandske befolkning, så udgør ateister en større gruppe end landets muslimer, der udgør 6 procent af befolkningen.

8. Østrig
Eftersigende har der været et fald i det religiøse engagement i Østrig siden 2. verdenskrig.

I dag viser tallene, at 42 procent kalder sig selv religiøse, 43 procent kalder sig ikke-religiøse og 10 procent definerer sig selv som overbeviste ateister.

9. Island
Også i Island er 10 procent af de adspurgte overbeviste ateister. Islands Folkekirke har i dag en medlemsprocent på cirka 75 procent af befolkningen.

10. Australien
I Australien definerer 10 procent af de adspurgte sig som overbeviste ateister. Australien er desuden også landet, der indtil juni 2013 havde et af verdens få erklærede ateistiske statsoverhoveder, nemlig forhenværende premierminister Julia Gillard.