Bliver enker stadig gift med deres svogre?

Jødisk bryllup i Wien, 2007. Foto: Foto:Gryffindor/www.wikimedia.org

"Grundlaget for svogerægteskabet er stort set faldet væk," svarer jødiske Aron Skop

Spørgsmål:

Kan svogerægteskabet mellem Ruth og Boaz i Ruths Bog relateres til nutiden? Og hvordan?

Med venlig hilsen
Hans Pedersen

Svar:

Kære Hans Pedersen

Svogerægteskab er som bekendt beskrevet i 5. Mosebog kap. 25, vers 5-10, og i Ruths Bog.

Tidsmæssigt er vi mere end 3000 år tilbage i tiden, og svogerægteskabet fungerede dels som en social foranstaltning, dels som en sikring af de jødiske slægters fortsatte beståen.

Samfundet i dag har på det sociale og det familiemæssige område antaget helt andre normer, således at grundlaget for svogerægteskabet stort set er faldet væk. Dog findes der stadig ortodokse jødiske miljøer, især i Israel og i USA, hvor svogerægteskabet praktiseres.

Men desværre har jeg ikke tal, der kan illustrere udbredelsen af svogerægteskabet. Idéen er altså ikke helt død.

Med venlig hilsen
Aron Skop
Tidligere lærer og jøde

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.