Den forbudte frugt, der blev til et skambidt æble

I den autoriserede danske oversættelse står der altså intet om æblet som frugten, Adam og Eva ikke må spise af. Det gør der heller ikke i den orginale hebraiske tekst. Spørgsmålet er, hvordan og hvorfor æblet er kommet ind i de flestes bevidsthed som den forbudte frugt?

Eva og Adam trodsede Gud ved at spise et æble fra kundskabens træ. Sådan går fortællingen, men kan vi være sikre på, at det var et æble, de bed af?

De fleste af os kender historien om, hvordan Adam og Eva i Paradiset spiste af havens eneste forbudte frugt. På den måde bragte de synd over menneskeheden. I Bibelens 1. Mosebog 2,16-17, står der om Guds påbud:
 
"Gud Herren gav mennesket den befaling: »Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!«".

I den autoriserede danske oversættelse står der altså intet om æblet som frugten, Adam og Eva ikke må spise af. Det gør der heller ikke i den orginale hebraiske tekst. Spørgsmålet er, hvordan og hvorfor æblet er kommet ind i de flestes bevidsthed som den forbudte frugt?

Var den forbudte frugt mon virkelig et æble?

En sandsynlig forklaring kan findes i den engang så toneangivende bibel, Vulgata, der blev skrevet på latin. 

Æblet kan være centrum i en misforståelse, der kommer af et ordspil på 'malum'. Det latinske ord kan enten stamme fra adjektivet 'malus', der betyder ondt eller være et lånt substantiv, 'malum', der på græsk 'μῆλον' betyder æble.

I Vulgatas 1. Mosebog 2,17 står der: "De ligno autem scientiae boni et mali", her står malus i genetiv 'mali' og betyder: "Men af træet til kundskab om godt og ondt", hvor ordet for ondt, malum, altså kan betyde både ondt og æble.

At den forbudte frugt blev til et æble, kan også skyldes renæssancekunsternes brug af æbler i kunsten. Kunstnerne brugte elementer fra græsk mytologi, hvor æblet var et populært element, i deres fremstillinger af bibelske scener. Det kan blandt andet ses på Carlo Crivellis 'La Madonna della Rondine" fra 1490.

I mytologien er æblet fra gudinden Heras have, hvor et træ producerer gyldne æbler, som kan skænke den spisende evigt liv. Derfor viser et stort antal malerier fra 14- og 1500-tallet gyldne æbler.

At æblet er den forbudte frugt hører i høj grad den vestlige og kristne tradition til. I jødedommen er der mange forskellige forslag til, hvad den forbudte frugt er. Her følger nogle bud, som lærde rabbinere, altså jødiske præster, har fremsat.

Var den forbudte frugt mon en figen?

Adam og Eva dækkede sig til med blade fra figentræet. Det har fået jødiske lærde til igennem århundrende at foreslå, at den forbudte frugt var en figen.

I rabbinske kommentarer og skrifter til 1. Mosebog, Genesis Rabba, fra mellem 300-500 e.Kr., skriver rabbinerne, at Adam, efter at have spist af den forbudte frugt, vendte sig mod alle havens træer, men ingen lod ham tage af deres blade, sådan at han kunne dække sig til.

Figentræet tillod dog Adam at tage af sine blade. Rabbinerne mener, at det kun var muligt for Adam at få figentræets blade, fordi han allerede var bekendt med træet, havde spist af dets frugt og så at sige: åbnet dets døre. De lærde rabbinere har derfor set en klar forbindelse mellem figentræets frugt og den forbudte frugt.

Fignen var også elsket i renæssancen. Den berømte maler, Michelangelo, malede angiveligt en figen som den forbudte frugt på en fresco i Det sixtinske Kapel.

Var den forbudte frugt mon en citron?

"Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste." Sådan står der i 1. Mosebog, 3,6. Citatet har fået lærde rabbinere til at se på citronen som den forbudte frugt.

Den gule citron hedder på hebraisk 'Etrog'. Ordet er efter sigende i familie med det aramæiske ord for begær. Eva begærer den forbudte frugt, den forbudte frugt ser godt ud og så er træet godt at spise af, hvilket har fået rabbinere til at pege på Etrog-træets frugt. 

Det var historien om den forbudte frugt, der i kulturhistorien er blevet til et skambidt æble. Næste gang, du hører om Adam og Eva, kan du jo prøve at forestille dig, at det var en citron eller en figen, de bed af. Under alle omstændigheder var frugten forbudt - og det er historiens kerne.