Helvedet i hinduismen er fyldt med rådne lig, stikkende insekter og onde ånder

En dæmonkvinde fra havet afbildet på en væg i et thailandsk tempel. Dæmonkvinden optræder i et berømt indisk digt, hvor hun æder en ung prins, der prøver at starte en krig mod dæmonerne. Foto: Ritzau

Tænker du af og til over, hvad der sker, når du dør? I hinduismens helveder kan man risikere at blive stegt levende på glohede kobberplader, hvis man ikke handler efter de religiøse forskrifter. Heldigvis varer torturen ikke evigt

I hinduismen har død og efterliv en anden betydning end i eksempelvis kristendommen. Når hinduister dør, er det ikke en afslutning på livet, men derimod begyndelsen på en genfødsel ind i et nyt liv.

Derfor er der i hinduismen ingen begravelsespladser. I stedet ser man typisk, at de døde bliver brændt. Herefter smider de pårørende asken i en flod, allerhelst den hellige Ganges-flod i Indien. Hvis asken ligger i vand, kan den afdøde lettere opnå frelse.

Straffen i helvede varer ikke evigt

Helvedet er ikke et rart sted at være. Det hører ikke til genfødselssfæren, men er en sfære for sig. I helvede er der ingen reproduktion og ingen genfødsel. Men heldigvis er helvede midlertidigt.

Det vil sige, at den døde kan komme væk fra sfæren, når han eller hun har sonet sin straf for de ugerninger, der er begået. På den måde kan den døde indtræde i genfødslernes sfære igen. Om et menneske genfødes som dyr, plante eller menneske afhænger primært af karma, som igen er afhængigt af, hvordan den afdøde har handlet gennem livet.

Et mørkt, stinkende sted fyldt med rådne kroppe

Men hvordan ser der ud i det hinduistiske helvede? Ifølge den religiøse tekst "Mahābhārata" er vejen til helvede mørk, dyster og dækket af moslignende menneskehår. Der lugter råddent af synd, og der er mudret til af blod og råddent kød, som er befængt med fluer og stikkende bier.

Der ligger rådne lig over alt og insekternes larm er intens. Ild omkranser området, hvor krager og gribbe med jernnæb flyver rundt og holder øje med beboerne. De er ledsaget af onde ånder med lange munde, spidse som nåle.

Flere helveder, man kan blive straffet i

Men der er ikke kun ét helvede. I en anden hinduistisk tekst, "Bhāgavata Purāṇa", kan man læse om hele 28 forskellige helveder, som passer til hver afdøds ugerninger.

Hvis den døde eksempelvis i livet har stjålet en anden mands rigdom, kone eller børn, kommer han i "Tamisra-helvedet", direkte oversat til "Mørket". Her bliver den døde nægtet mad og drikke indtil han besvimer. Hvis den døde i livet har tænkt og handlet ondt mod sine forældre, præsterne eller de hellige tekster sendes afdøde i "Kalasutra-helvedet". Her er straffen at blive stegt på glohede kobberplader. Men kun indtil den afdøde har sonet sine handlinger og dermed forbedret sin karma.

Litteratur: Jacobsen, Knut A. (2009): Three Functions of Hell in the Hindu Traditions. Numen, Vol. 56, No. 2/3, THE USES OF HELL, Published by: Brill, pp. 385-400.