Kan man blive islamisk gift via sms?

I princippet har du ingen som helst sikkerhed for, hvem det er, der sender dig en anmodning om ægteskab, ligesom uvedkommende kunne få fat i din mobiltelefon og svare "ja" uden din viden, skriver Aminah Tønnsen. -

Din ven forsøger at overtale dig til at indgå et seksuelt forhold, som han når som helst kan afbryde, svarer Aminah Tønnsen

Spørgsmål:

Jeg har mødt en mand for et par uger siden her i Danmark. Han er født og opvokset i Danmark, er veluddannet og jeg ved, at hans mor også er veluddannet. Hans forældre er skilt. Begge hans forældre er fra Libanon, Beirut.

Jeg er også født og opvokset i Danmark, men har israelsk/jødiske rødder. Vi er begge 30 år.

På trods af vores kulturelle forskelle er vi blevet meget glade for hinanden på kort tid. I går foreslog han pludselig og til min store overraskelse, at vi indgår en islamisk ægteskabskontrakt. Jeg skal "blot" acceptere over en sms, og så vil han vise dette over for to vidner, og vupti så "må" han gerne involvere sig med mig på alle måder, som han selv siger.

Han ønsker ikke, at nogen skal vide noget om det og siger, at han ved et enkelt ord kan bryde denne kontrakt igen. Det vil ifølge ham ikke få nogen som helst betydning for mig. Kan dette være rigtigt?

Jeg er meget overrasket og forvirret. Det virker helt absurd i min verden, og mit spørgsmål er - er det virkelig muligt for en muslimsk mand at gå til to vidner og få godkendelse på baggrund af en sms? Ingen skal se mig eller vide, hvem jeg er - "bare" en sms med min accept?

Jeg har på ingen måde lyst til at indgå en ægteskabelig kontrakt på denne måde, og slet ikke efter kun at have kendt ham i så kort tid. Han siger, at hvis vi indgår en islamisk ægteskabskontrakt, så er det ikke hor ifølge hans religion. Han har aldrig indgået sådan en "aftale" med andre kvinder.

Jeg ved, at han har levet et "normalt" ungdomsliv og været seksuelt sammen med kvinder. Derfor er jeg meget overrasket over hans forslag. Han siger, at han har dybere følelser for mig, og derfor ikke kan lave noget med mig, før han har indgået en islamisk ægteskabskontrakt.

Jeg er forvirret og håber, I kan forklare mig yderligere? Jeg tror også min forvirring skyldes, at han virker så "dansk" og er født her, men den religiøse del viser sig pludselig at spille en stor rolle for ham.

Vi ved begge to, at det er meget kompliceret på grund af vores baggrunde. Han har familie i Libanon, og ifølge ham vil de slå ham ihjel hvis de finder ud af, at han ser en kvinde med israelsk/jødiske rødder.
Håber I kan hjælpe mig her, på forhånd tak!

Sara

Svar:

Kære Sara,

Jeg kan godt forstå, at du er forvirret. En muslimsk vielse skal ifølge traditionen bekendtgøres for familien, menigheden, landsbyen osv., for at der ikke skal herske tvivl om, at to mennesker, der færdes/lever sammen, er lovformeligt gift.

Selve vielsen skal forrettes af en myndighedsperson. Der skal være vidner til handlingen, og vielsesattesten (el. rettere: kontrakten) skal underskrives af begge parter. Kontrakten skal indeholde en række personlige data, samt nævne beløbet på den brudegave, gommen agter at betale til sin brud. At betale en brudegave er en pligt for gommen, uanset brudens religiøse tilhørsforhold.

Alt dette kan ikke lade sig gøre, hvis det sker via sms. I princippet har du ingen som helst sikkerhed for, hvem det er, der sender dig en anmodning om ægteskab, ligesom uvedkommende kunne få fat i din mobiltelefon og svare "ja" uden din viden. Det virker ikke særlig seriøst at komme med en sådan opfordring.

Som det fremgår af artiklen om den såkaldt islamiske vielsesattest så har den ingen som helst juridisk gyldighed - hverken herhjemme eller i mange muslimsk lande, hvor det kræves, at ægteskaber registreres hos de offentlige/verdslige myndigheder for at være lovformelige (og for at evt. børn betragtes som ægtefødte).

I vore dage (mis)bruges den såkaldt islamiske vielse desværre af mange til at legitimere forhold, der af den ene af parterne (ofte uden den andens viden) opfattes som midlertidigt, og som indgås med et eller andet skjult formål for øje.

Din ven har jo selv sagt det: Han vil på den måde - i hemmelighed og uden sine forældres viden og accept - kunne involvere sig med dig 'på alle måder' og kunne bryde forholdet igen, når det passer ham.

Din ven har sådan set ret i, at det ikke får nogen som helst betydning (el. rettere: konsekvenser) for dig - hvis du vel at mærke er parat til at indgå et seksuelt forhold uden for rammerne af et lovformeligt ægteskab.

Jeg tolker situationen sådan, at din ven udmærket ved, at hans forældre ikke vil acceptere dig som fremtidig svigerdatter på grund af dine israelsk/jødiske rødder; men at han forsøger at overtale dig til at indgå et seksuelt forhold, som han når som helst kan afbryde. Så er du jo advaret om det midlertidige aspekt og kan ikke 'lave scener', når han gør forholdet forbi!

Du undrer dig over din vens forslag om sms-vielse, da du ved, "at han har levet et 'normal' ungdomsliv og været seksuelt sammen med kvinder." Måske kommer han nu i kredse, hvor man bryster sig af at praktisere såkaldt korrekt islam. Det er ofte kredse, der lægger stor vægt på de ydre former, og som finder alle mulige smuthuller for at fremstå som gode, praktiserende muslimer.

Han kan på denne måde retfærdiggøre jeres forhold over for sine venner ved at sige, at I skam har lavet 'nikah' (som den såkaldt islamiske vielse hedder på arabisk), men at hans forældre bare ikke må vide noget.

Hvis din ven virkelig har dybere følelser for dig, så burde han indvi sine forældre i, at han agter at gifte sig med dig og kæmpe for sine forældres accept af dig som kommende svigerdatter. Og hvis han virkelig tager sin tro alvorligt, burde han ikke involvere sig med dig 'på alle måder', før I har indgået et lovformeligt ægteskab (dvs. med borgerlig gyldighed, evt. suppleret med en såkaldt islamisk vielse), og han har betalt den brudegave, som I aftaler.

I har ikke kendt hinanden ret længe, og der er ingen grund til at forhaste sig. Hvis du med tiden bliver overbevist om, at din ven virkelig mener jeres forhold alvorligt og værd at kæmpe for, må I være forberedt på, at det kræver mange, mange ressourcer at retfærdiggøre jeres forhold over for familie, venner og trosfæller.

Der er sikkert flere, der vil afbryde forbindelsen med jer på grund af den ulykkelige konflikt i Palæstina - selvom et ægteskab mellem en muslimsk mand og en jødisk kvinde er tilladt ifølge islam.

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen
Muslimsk forfatter og foredragsholder