Klassiker

Astrologi: Når stjerner og planeter bestemmer menneskets livsbane

Det kendte astronomiske ur i Prag med billeder af Dyrekredsen. Foto: Erwin Wodicka.

Gennem historien har mennesker verden rundt brugt stjernerne til at tyde varsler om krig og naturkatastrofer og til at bestemme skæbnen for nyfødte

Skorpion, vædder eller skytte: Ifølge astrologien er det planeterne, der bestemmer, hvilket stjernetegn man får når man bliver født, og hvordan det vil have indflydelse på ens egenskaber og personlighed.

Astrologi er læren om, hvordan planeter, måne, sol og stjerner har indflydelse på begivenheder på jorden og for det enkelte menneskes liv. Den grundlæggende tanke er, at universet er en helhed, hvis enkelte dele påvirker hinanden.

Ifølge babylonske kileskriftstekster kan astrologi dateres helt tilbage til omkring 1800 f.Kr.. Her blev det brugt til at varsle blandt andet krig og naturkatastrofer, som forsøgtes forhindret med forskellige ritualer. Senere i forbindelse med astronomiens fremgang, blev de første horoskoper udviklet og Dyrekredsen, det er de stjernetegn vi kender i dag, blev inddraget i astrologien.

I antikken blev både egyptiske, græske og babyloniske elementer benyttet i astrologiens system, ligesom de græske filosoffer Platon og Aristoteles' verdenssyn. Samtidig spredte brugen af astrologien sig til både Egypten og Indien.

På denne måde har astrologi haft indflydelse gennem tiden og spiller stadig en rolle i religioner i dag. Efter kristendommens indtog er astrologi dog i flere omgange blevet bandlyst af kirken.

I nyere religiøse bevægelser, blandt andet New Age, er astrologien meget udbredt. Især spiller den en rolle i forbindelse med fødselshoroskoper, ligesom Dyrekredsens tegn stadig forbindes til forskellige egenskaber og dele af menneskekroppen.

Også de fire grundelementer jord, ild, luft og vand har indflydelse i nutidens astrologi. Desuden har planeternes position også stadig betydning for blandt andet fødselshoroskoper. I forhold til dette mener brugere af astrologien at kunne afdække personens personlighed og forudsige væsentlige aspekter af vedkommendes liv. Ifølge kinesisk overtro overtager et nyfødt spædbarn egenskaber efter det dyr, der kendetegner det specifikke år.

En medvirkende årsag til astrologiens fortsatte popularitet er dens rummelighed. Forskellige kulturers religiøse symboler kan læses ind i astrologiens system og i dets betydninger. Et populært fænomen er blandt andet ugebladenes horoskoper, der bruges af mange til at fortælle om fremtidig kærlighed, karriere og økonomiske forhold.

Artiklen blev første gang bragt i februar 2011.