Interview

Religion og politik er som to vinger på én fugl

Satnam Singh fortæller, at der i sikihsmen er et stærkt bånd mellem det religiøse og det politiske, og at han synes religion og politik komplementere hinanden. FOTO: Privatfoto.

Ved at handle politisk og socialt fører sikhiske Satnam Singh sine religiøse værdier ud i livet. Men han ved, at dét syn på religion og politik ofte ikke er velset i Danmark

Forholdet mellem politik og religion er atter til debat i både Folketinget og i medier herhjemme. Men én ting er politikeres forhold til religion, noget andet er vælgernes.

 Har tro indflydelse på vores politiske holdninger og til, hvor man som kristen, muslim eller buddhist sætter sit kryds til folketingsvalget? Vi har spurgt en række troende mennesker. Her er det formand for Sikh Ungdom i Danmark, Satnam Singh, der svarer:
 
Har din tro indflydelse på, hvilke politiske ideer, du identificerer dig med?
 
”I sikihsmen er der et stærkt bånd mellem det religiøse og det politiske. En sikhisk poet skrev tilbage i 1800-tallet: Religion og politik er som to vinger på en fugl – hvis den ene vinge mangler, vil fuglen ej kunne stige til himmels. For mig er politik og religion to sider af samme sag. Religion har med sjælen og det spirituelle at gøre, og politik har med den fysiske verden.”

Har du tænkt over, om din tro har indflydelse på, hvor du sætter dit kryds til folketingsvalg?

”Religion og politik komplementerer hinanden godt, fordi man igennem politisk og social handling kan føre de værdier, som man vægter i sin religion, ud i livet: Eksempelvis handler sikhismen meget om lighed. Mænd og kvinder er lige. Alle er lige, og alle har ret til at blive hørt, og politisk kan jeg udtrykke disse værdier fra min religion ved at have en social- liberal holdning. Noget svarende til partiet Radikale Venstre her i Danmark.”

”Jeg ved, at ikke alle ser religion og politik som to sider af samme sag på samme måde, som jeg gør. I Danmark kan det godt være lidt svært at sige højt, at ens religiøse overbevisning danner grundlaget for ens politiske eller sociale overbevisning. Jeg tror, at det skyldes, at religion i Danmark er en privat sag. Jeg tror for eksempel ikke, at jeg ville kunne stille op til folketingsvalget og samle særligt mange stemmer, hvis jeg ærligt tilkendegav, at mine politiske holdninger har grobund i mit religiøse liv.” 

Hvordan mener du, at forholdet mellem politik og religion bør være i det politiske landskab i Danmark?

”For mig betyder det ikke noget dårligt, at en politikers holdninger afspejler religiøse værdier. For mig handler politik nemlig mere om handling, om det man gerne vil udrette, og mindre om, hvor den politiske overbevisning stammer fra: Om en politiker ønsker et lige samfund på baggrund af sin kristne overbevisning eller sin socialistiske overbevisning er ligegyldigt, så længe politikeren arbejder for et lige samfund.

 I øvrigt mener jeg heller ikke, at det hører til i et demokratisk samfund, at nogen skal lege tankepoliti og stille spørgsmålstegn ved oprindelsen af andres holdninger.”

Hvad kunne vi få ud af at bruge religion mere aktivt i politik?

”Jeg synes, at det er ærgerligt, at man ikke også herhjemme på et politisk plan udnytter de ressourcer, som mange religiøse bevægelser råder over. Jeg har boet i England et stykke tid, og her kan religiøse bevægelser sagtens stå for social og politisk arbejde. For eksempel oplevede jeg en vinter, at sikh-templerne åbnede dørene for hjemløse om natten, så de kunne sove indendørs i ly for kulden. I denne forbindelse opstod der er tværreligiøst samarbejde, og kommunen trådte til og støttede projektet økonomisk.”

”Der er så mange religiøse bevægelser, som vægter næstekærlighed, og rigtig gerne vil gøre noget for andre mennesker. I sikhismen har vi for eksempel seva, som betyder gode gerninger. Vi er igennem religionen forpligtet til at gøre gode gerninger, uden at vi får noget for det, og det kunne man da sagtens udnytte politisk for at forbedre lokalsamfundet.”

Læs også: Hvad er problemet med religiøse politiske partier? 

Ser du nogen udfordringer i, at politik udspringer af religiøse værdier?

”Der kan være tilfælde, hvor det er problematisk, at religionen danner baggrund for en politisk ideologi: Politik skal selvfølgelig være baseret på god moral, etik og værdier, hvilke sagtens kan have sin oprindelse i en religion. Men politik skal ikke være et middel til at undertrykke anderledes troende eller minoriteter. Politik skal derimod sikre, at alle bliver lige i et samfund.”

Læs også: Hvorfor er danskerne så blufærdige med deres tro?