Baggrund

Sådan fastlægges hajj, den muslimske pilgrimsfærd

Mere end to millioner muslimske pilgrimme ankom i 2007 ved Arafat-bjerget nær Mekka. Foto: Hasan Sarbakhshian/AP/ritzau

Millioner af muslimer rejser hvert år ud på verdens største pilgrimsrejse, hajj. Men det afhænger af månen, hvornår muslimerne med sikkerhed kender startdatoen

Den store muslimske pilgrimsfærd, hajj, bliver bestemt efter en iagttagelse af månen, skriver Aljazeera. Fastlægningen blev i år afgjort mandag den 21. august, hvor man ud fra månen kunne sige, at pilgrimsfærden ville starte den 30. august ved solnedgang,

Hajj betyder oprindeligt pilgrimsfærd på arabisk og er den femte søjle i islam. Pilgrimsrejsen begynder på den ottende dag i løbet af Dhu al-Hijjah, der betyder pilgrimsmåneden. Dhu al-Hijah beskriver den 12. måned i den islamiske kalender, og dens varighed bestemmes af den foregående måneds måneobservation, der ligger på den 29. dag.

Den muslimske kalender tager sin begyndelse ved Muhammeds udvandring fra Mekka. Året fastlægges ved hjælp af månens faser - modsat vores, der tager sit udgangspunkt i solen. Derfor er det islamiske år cirka 11 dage kortere end den gregorianske solkalender, som vi følger.

Festen under pilgrimsfærden hedder Eid al-Adha, og den er den anden af to fester om året. Den bliver afholdt for at fejre profeten Abrahams villighed til at ofre sin søn Ismael. Den anden store eid-fest i islam, Eid ul-Fitreid ul-Fitr, markerer ramadanens afslutning. Den faldt i år den 25. juni ved solnedgang.

Det er den højeste domstol i Saudi-Arabien, The High Judicial Court, der annoncerer datoerne for Hajj og Eid al-Adha. Det gør de efter, at de har undersøgt rapporten med måneobservationerne. Højesteretsdomstolen sørger for opretholdelsen af lovene i Saudi-Arabien, der tager sit udgangspunkt i sharia-lovgivning.

Foto: Khalil Hamra/AP
Muslimer samles i Mekka. Foto: Hassan Ammar/AP
Den 22. juni 2017 samledes muslimer fra hele verden i Mekka til den lille pilgrimsfærd, umrah. Foto: Amr Nabil/AP
Kabaen, den kubeformede stenbygning, der står i gården i den store moske i Mekka. Den udgør bederetningen, qibla, i islam. I løbet af hajj indgår ritualet, tawaf, at løbe syv gange rundt om bygningen. I forbindelse med dette ritual forsøger de tilstedeværende at berøre Kabaen. Foto: Khalil Hamra/AP