Religionsanalysen

Analyse: Danskernes religiøse tolerance er blevet mindre

Danskernes frihedsrettigheder indskrænkes, og de mest påfaldende af dem handler om religion. Vi går fra en høj grad af tolerance mod mindre tolerance. Det er værd at bide mærke i, da tolerance tidligere har været central for dansk selvforståelse, mener ph.d. og lektor Sune Lægaard

Analyse

Nedrivningen af Bredballe Kirke viser, at kirke kan betyde forskellige ting

Skal kirken i Bredballe rives ned for at tilgodese menighedens ønsker eller bevares til glæde for dem, der sjældent sidder på kirkebænken, men bruger kirken som erindringssted? Menighedsrådet står overfor et spændende valg, vurderer religionssociolog og ph.d. Jes Heise Rasmussen

Analyse

Middelalderens blodsfejring i påsken gik ud over jøderne

Kristne forbandt i højmiddelalderen blodets betydning ved jødernes pesach med noget diabolsk, Kristus-fjendtligt og bestialsk. Det udviklede sig sidenhen til deciderede jødeforfølgelser, vurderer professor Jakob Egholm Feldt

"Blodet, det lammeblod, som israelitterne historisk har brugt ceremonielt og symbolsk, og som i jødedommen spiller en central rolle for pesach, fordi det er symbolet på at holde døden væk, har gennem historien været tegnet på forskelligheden mellem kristendommen og jødedommen."

Jakob Egholm Feldt, professor i jødisk historie ved Roskilde Universitetscenter.

Analyse

Man må adskille religion og politik for at få et fredeligt Afrika

Når en magthaver udpeges på grund af sit religiøse tilhørsforhold og ikke på grund af sine kompetencer, vil han varetage sit baglands frem for folkets interesser, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen fra Kirkernes Verdensråds konference i Tanzania

Analyse

Religionsforsker: Mediedækning af Prinsens sidste rejse viser, at ritualer er trendy

Interessen for ritualer har været stor i forbindelse med prins Henriks sidste rejse og bisættelsen i dag, og det er udtryk for en ny eller tilbagevendt trend, skriver ph.d. og lektor Marianne Qvortrup Fibiger i religionsanalysen

Analyse

Uenigheder i den engelske kirkes parlament truer en bred kirke

Den engelske kirkes nyligt afholdte synode var præget af kontroverser omkring to kontroversielle bispekandidater, der tvinger kirken til at forholde sig til kvindelige biskopper og homoseksuelle i kirken, skriver religionsforsker Niels Valdemar Vinding, der deltog i synoden

Analyse

Hvor mange muslimer bor der i Danmark?

Islam er på vej mod at blive verdens største religion, men hvor mange muslimer findes der i Danmark, hvor det endnu er den danske folkekirke, som er statsreligion? Svaret må baseres på et estimat, som dog er ret sandsynligt, siger religionssociolog

Analyse

Religionssociolog: Fremtidstal om religioner skal tages med et gran salt

Kan man sige noget om, hvordan det religiøse landskab er om 30 år? Det har analyseinstituttet PEW forsøgt - men det er nærmest umuligt at vurdere indflydelse fra vækkelser, masseomvendelse, eller pludselig stigning i antal af ikke-troende, skriver ph.d. Brian Arly Jacobsen i religionsanalysen

Analysen

Lektor: Religion har fået negativ særstatus efter sager om blasfemi

2017 blev året, hvor der blev ændret på grundlæggende forhold i reguleringen af religion. Religion har tilsyneladende fået en negativ særstatus i forhold til ytringsfriheden, vurderer ph.d. og lektor Sune Lægaard i sin analyse om blasfemiparagraffens afskaffelse

Religionsanalysen

Folkekirken åbner op for medlemskab til migrantkristne

Nyt forslag om dobbelt medlemskab skubber til nogle af de idéer om eksklusivitet og systemisk helhed, som har formet både folkekirke og nationalstat, skriver religionssociolog Astrid Krabbe Trolle

Religionsanalysen

Hvilke spørgsmål må man stille i en moské?

Hvordan foregår det, når studerende besøger en islamisk moské? Hvad må man spørge om? Hvad lærer man af at lave feltarbejde i en moské? Det fortæller lektor Kirstine Sinclair om med udgangspunkt i et konkret besøg i en moské i Odense

Religionsanalysen

"Religionsfrihed er til forhandling i ny betænkning"

Uenighed i regeringens trossamfundsudvalg viser en konflikt mellem centrale værdier: Ligestilling og demokrati på den ene side og tolerance og frihed på den anden, skriver viceinstitutleder på Roskilde Universitet Sune Lægaard

Religionsanalysen

"Grundtvig ønskede en fri statskirke for alle religiøse grupper"

Grundtvigs tanke var, at alle samfundets religiøse grupper skulle inkluderes som frie menigheder i statskirkens fællesskab. Derved kunne man undgå, at befolkningen blev splittet mellem religiøse sekter ude i samfundet, skriver postdoc i statskundskab Hans Dabelsteen

Religionsanalysen

"Yoga er populært, fordi det mindsker stress"

Hvorfor er yoga så populært i Danmark og Vesten? Fordi det passer godt til den udbredte kropsdyrkelse og fordi det er med til at dæmme op for stress, skriver lektor i religionsvidenskab Marianne Qvortrup Fibiger

Religionsanalysen

Ville Luther sende afbud til reformationsjubilæet?

Vi fejrer reformationsjubilæum og udråber 2017 som Luther-året. Men hvad ville Luther selv have sagt om reformationsjubilæet, som det bliver markeret i Danmark? skriver professor, dr. theol Kurt E. Larsen

Religionsanalysen

Luther var også en økonomisk tænker, der kritiserede kapitalismen

Luther mente, at kapitalismen ødelægger livsgrundlaget for fattige og marginaliserede. I dag har vi glemt hans økonomiske tænkning, men måske er det på tide at tage den op igen, skriver generalsekretær og ekstern lektor Jonas Adelin Jørgensen

Religionsanalysen

I Danmark er kirkepolitik og religionspolitik skarpt adskilt

I mange andre lande foregår der en samlet religionspolitisk diskussion om, hvad man vil med de trossamfund, der findes i samfundet. Men i Danmark har vi parallelt en kirkepolitik og en trossamfundspolitik, skriver postdoc Hans Dabelsteen

Religionsanalysen

Sociolog: Kirkelig debat om abort afspejler ikke almindelig praksis

Graviditet, fosterforståelse og abort er områder, hvor religiøse institutioners holdning og den almindelige troendes praksis ofte ligger langt fra hinanden, skriver religionssociolog Astrid Krabbe Trolle

Se flere

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub