Kina: Sammenhæng mellem religionsfrihed og økonomisk vækst?

Shanghai, Kina 20140415. T-banen i byen. Selve sporet er effektivt bekyttet med høyt gjerde og porter som åpner ved hver dør når toget stopper. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix Foto: Løvland, Marianne/NTB scanpix

Kan terrorangreb i Kina undgås ved en mildere religionspolitik? Ifølge én af verdens førende religionsstatistikere fører en repressiv religionspolitik til øget social uro og lavere økonomisk vækst, skriver generalsekretær, ph.d. Jonas Adelin Jørgensen

Den katolske webside AsiaNews bragte for nogle uger siden en artikel af Brian J. Grim, en af verdens førende eksperter inden for religionsstatistik og en ivrig fortaler for religionsfrihed.

LÆS OGSÅ: Religion i Kina: Religionsfrihed under kontrol

Indtil for nylig var amerikaneren Brian J. Grim forskningsleder på den anerkendte tænketank Pew Forum on Religion and Public Life, hvor han har været tovholder på en række vigtige undersøgelser om religionsfrihed og religionspolitik. Han arbejder nu for Business and Religious Freedom Foundation, en ny organisation som fokuserer på sammenhængen mellem religionsfrihed, social stabilitet og økonomisk vækst.

I artiklen beskæftiger Grim sig med Kina, nærmere bestemt Kunming i det sydlige Kina. Grunden er at Kunming i marts 2014 kom i verdens medier, da en uighurgisk gruppe udførte en terroraktion på en togstation, som dræbte 29 og sårede hundreder. Kunming er langt væk fra Xijiang-provinsen, hvor der med jævne mellemrum er sammenstød mellem den oprindelige befolkning Uighurerne og tilflyttede Han-kinesere.

LÆS OGSÅ:Tre anholdt for terrorangreb på kinesisk jernbanestation

Ud over problematikken omkring oprindelige og tilflyttede grupper, så er Uighurerne sunni-muslimer, og udgør sammen med forskellige andre befolkningsgrupper en muslimsk minoritet i stærk opposition til buddhisme, daoisme og folkereligion. I parentes bemærket bor der flere muslimer i Kina end i Yemen, så i antal er denne minoritet ikke lille! Det officielle Kina slog straks hårdt ned på terroristerne, og spørgsmålet rejste sig blandt kinesiske internetbloggere: Er der brug for strammere religionspolitik over for grupper, som åbenbart voldeligt arbejder på en separatistisk dagsorden? Eller er (en af) årsagerne til terrorangreb en for stram religionspolitik i Kina?

Dette er netop det spørgsmål, som optager Grim, og som vi her skal se nærmere på: Grim bemærker indledningsvis, at sociale uroligheder hvor religion har spillet en rolle, er firedoblet i det seneste årti i Kina. Uighurerne har flere gange været involveret i urolighederne, oftest i den fjerne Xijiang-provins, hvor myndighederne af samme grund har været mere strikse i forhold til religionsudøvelsen. Ifølge Grim er sagen nu den, at i stedet for at sikre social stabilitet og deraf følgende økonomisk vækst, så fører en repressiv religionspolitik til øget social uro og lavere økonomisk vækst. Nu er sagen jo den, at Kinas magthavere har brug for en høj økonomisk vækst, og derfor også for social stabilitet. Den restriktive religionspolitik skal netop sikre dette. Men hvad hvis den modsatte strategi var et bedre middel? Det mener Brian J. Grim er tilfældet, og det har han andre steder argumenteret for.

Brian J. Grim har sammen med Roger Finke i bogen The Price of Freedom Denied fra 2011 argumenteret for, at i modsætning til hvordan den almindelige forståelse ser det, så reducerer religionsfrihed som en generel rettighed religiøse konflikter og religiøst betinget vold. En religionspolitik og visse begrænsninger på religion er måske nødvendig for at sikre den offentlige orden, men Grim viser, hvordan begrænsningerne hænger sammen med højere niveau af religiøst betinget vold og ikke et lavere niveau, som man måske skulle tro.

I Kina er denne indsigt specielt vigtig: Under kulturrevolutionen var religion forbudt, og marxistisk ateisme var en del af det ideologiske program, som det kinesiske kommunistparti hvilede på. I dag er ideologien uændret på skrift, men der er vel næppe mange partifunktionærer, som tager den marxistiske ateisme bogstaveligt. Omkring halvdelen af kineserne rapporterer således, at de følger en religion. Majoriteten af de religiøse kinesere følger folkereligioner (300 millioner), mens de andre store grupper er buddhisme (244 millioner), kristendom (70 millioner) og muslimer (25 millioner). Dertil kommer en gruppe daoister (omkring 16 millioner) og andre mere filosofiske retninger.

Grim siger i artiklen: Jeg påstår ikke, at religionsfrihed er nøglen til at forstå landets økonomiske succes, men hvis ikke de uhyrlige restriktioner på religion og andre ting ikke var blevet fjernet, så havde det niveau af succes, som vi ser i dag, næppe været muligt.

Her har Grim nok ret: Hvis jeg forventer at magthaverne vil forbyde mig at mødes med trosfæller, fratager mig religiøs litteratur eller lukker religiøse samlingssteder, så ville jeg sandsynligvis være mindre interesseret i at passe mit arbejde for de samme magthavere. Mindre religionsfrihed kunne man således forestille sig førte til lavere økonomisk vækst.

LÆS OGSÅ:Professor: Kina er på vej til at blive verdens mest kristne nation

Denne betragtning er naturligvis meget pragmatisk. Kolonitidens administratorer i Afrika og Indien ville på samme måde gå ind for religionsfrihed, hvis det sikrede social stabilitet uanset hvad de så måtte mene om indholdet i den ene eller anden religion. Men betyder det, at argumentet er forkert?

Vi kunne måske ønske os, at magthaverne i Kina havde vægtigere moralske grunde til at gå ind for religionsfrihed end at sikre social stabilitet og derved økonomisk vækst. Måske endda spørgsmålet om, hvorvidt religionen var sand.

Men så længe pragmatiske magthavere virkelig kan overbevises om værdien af religionsfrihed, så længe mener jeg at det er værd at fremhæve værdien af religionsfrihed i pragmatiske termer om nødvendigt også at fremhæve den økonomiske værdi af religionsfrihed!

Jonas Adelin Jørgensen er cand.theol, ph.d. og generalsekretær i Dansk Missionsråd. Han skriver religionsanalysen ved religion.dk.