Religionsanalysen

Buddhistisk religion fylder mere og mere i Danmark

Tæller man også de asiatiske immigranter samt deres efterkommere med, som ikke er medlemmer af de godkendte trossamfund, og inkluderer man altså “kulturreligiøsitet”, er tallet helt oppe på 30.000, skriver lektor Jørn Borup. Foto: Privatfoto

Antallet af buddhister og buddhistiske trossamfund er steget markant de sidste år. Samtidigt er buddhismens indirekte indflydelse på dansk kultur ikke uvæsentlig, skriver lektor Jørn Borup

I 1992 var der kun ét buddhistisk trossamfund, nemlig Karma Kadjy Skolen. I 2005 var der kommet fire ekstra til, og især to thailandske grupper (Wat Thai og Sunnataram) var med til også at sætte medlemstallet i vejret.

I 2015 er tallet helt oppe på 15, altså en trefoldig forøgelse på 10 år. Alene i 2014 kom to nye til, nemlig den tibetansk orienterede Øsal Ling (med center i Aarhus) og Den Srilankansk-Danske Buddhistiske Religiøse og Kulturelle Forening (med tempel nord for København).

Tallene vidner altså om en markant stigning af buddhistiske grupper, der søger om og får tildelt det officielle blåstempel som godkendt trossamfund.

Generelt siger det noget om buddhismens konsolidering her i landet, med en vifte af forskellige grupper med ofte vidt forskellig geografisk, kulturel og institutionel oprindelse og observans.

Det er dog ikke alle grupper, der har (ønsker om) et sådant blåstempel. Soka Gakkai, som har over 1.100 medlemmer, har ikke ambitioner om at få det, og det vietnamesiske Van Hanh-tempel i Odense er ved at ansøge herom.

Faktisk er der udover de 15 godkendte trossamfund 28 flere buddhistiske grupper i Danmark, de fleste små og med kun få deltagere.De i alt 43 grupper er det samme antal som i 2005.

Flere af de små grupper kommer og går, og det er som om, der er en fast skare af buddhister, hvoraf nogle “shopper rundt” mellem grupperne. Der er i år angivet omkring 7.000 medlemmer af trossamfundene. Dette tal er næsten fordoblet i forhold til 2004, hvor der var 4.000. Tallet synes at have konsolideret sig de sidste år, hvor der ikke har været store udsving.

Men tallene er meget usikre! De færreste grupper har faktisk tal på deres medlemmer, og for mange er “medlem” som begreb ikke særligt relevant. Hos eksempelvis thailandske Wat Thai erkender man blankt, at det angivne tal er et gæt, for hvornår skal hvem egentlig tælles med? Og det er et godt spørgsmål, som er relevant for al religionsstatistik: hvad er det egentlig, vi måler?

For at få et tal på samtlige buddhister i Danmark er det også nødvendigt at få dem med, som ikke er med i de godkendte trossamfund.Det er i sig selv noget af en kompliceret mellemregning at få fod på.

Tæller man også de asiatiske immigranter samt deres efterkommere med, som ikke er medlemmer af de godkendte trossamfund, og inkluderer man altså “kulturreligiøsitet”, er tallet helt oppe på 30.000.

Dette skyldes især, at der er kommet flere thailandske immigranter, og at både vietnamesere og thaier får (flere) børn.

Ligesom i de fleste andre vestlige lande er det da også de asiatiske buddhister, der talmæssigt fylder mest, i Danmark omkring 85 %.

Antal medlemmer i de etnisk-danske “konvertit-buddhistiske” grupper er ikke steget markant de sidste år; denne form for buddhisme er stadig for et lille mindretal på nogle få tusinde.

Men ikke alle, der har interesse i eller sympati for buddhismen bliver del af denne religion. Nogle læser bøger herom, andre kommer til foredrag med Dalai Lama (som 7.000 gjorde i København i år). Nogle er inspireret af buddhistiske værdier, og tror måske på karma, reinkarnation eller en indre buddha-natur.

Østlig spiritualitet har generelt fået ganske pæn udbredelse i Vestenog begreber som tantra, yoga, nirvana og zen ses ofte i reklamer og indenfor new age-feltet.

Især buddhistisk meditation er blevet populært, særligt i den amerikaniserede udgave med mindfulness. Undersøgelser viser fra både Danmark og andre vestlige lande, at buddhismen er en populær og respekteret religion.

I det hele taget kan man tale om en generelt (populær)kulturel udbredelse af buddhismen i Vesten (og Danmark) fra buddhismens side, som er endnu sværere målbar, end den organiserede religion, men som ikke desto mindre også siger noget væsentligt om religionens betydning, og vores egen kultur.

Jørn Borup er lektor i religionsvidenskab og skriverreligionsanalysenved religion.dk.