"Gift ved første blik": Præsten er mere end en ekspert

Præsten i "Gift ved første blik" sidder både i den neutrale ekspertkontekst og ude i programmets virkelighed sammen med deltagerne. På den måde bliver præsten i programmet mere end en ekspert på det rent faglige plan, og går ind i rollen som vejleder og guide, fortæller lektor, ph.d. Marie Vejrup Nielsen. På billedet ses præsten i samtale med et af parrene. Foto: dr.dk/presse

Præstens rolle i Gift ved første blik er et fint eksempel på, hvordan religion i dag står for autenticitet frem for autoritet, vurderer lektor, ph.d. Marie Vejrup Nielsen

Programmet Gift ved første blik, som kan ses på DR3, handler kort og godt om seks mennesker, som er blevet matchet af en gruppe eksperter, så de nu udgør tre par. Og den særlige vinkel i dette program er, at disse par bliver gift uden at have mødt hinanden forinden. De træder ind i rådhusets vielsessal uden at vide noget som helst om den person, de få minutter efter siger ja til.

LÆS OGSÅ: DR's nye ægteskabsprogram bliver reddet af en dygtig præst

Derefter handler resten af serien, som består af otte afsnit, om hvordan det går med de nye par igennem forskellige begivenheder, såsom bryllupsrejsen og besøg i IKEA, hvor der skal købes - og samles - møbler til det, der er deres fælles hjem i fire uger.

Præstens rolle er interessant
Der har været nogen debat om programmet, men i forhold til et spørgsmål om, hvordan kristendom og kirke ser ud i Danmark i dag, og særligt hvilken rolle, folkekirken spiller, er programmet interessant. Der er en folkekirkepræst med i programmet, og det er værd at hæfte sig ved, hvad hendes rolle er.

Hun er nemlig ikke med som ritualforvalter, - som nævnt foregår vielserne på rådhuset og ikke i kirken. Til gengæld er hun med på lige fod med de øvrige eksperter i programmet. De øvrige eksperter er to psykologer og en antropolog. Og præsten beskrives netop som del af dette ekspertpanel.

Præsten er med til at udvælge parrene, og hun står for samtaler med dem individuelt før de har mødt hinanden og efterfølgende, da de er blevet par. Og denne relation til deltagerne viser sig også i programmet generelt, hvor præsten træder frem på en anden måde end de øvrige eksperter.

Deltagerne henviser flere gange til som præsten også sagde, når de overvejer, hvordan de skal forholde sig til de følelser og tanker, de har fået i forbindelse med eksperimentet.

LÆS OGSÅ: DR udfordrer det romantiske ægteskab

De individuelle samtaler foregår i kirkerummet. Der tales ikke som sådan om specifikke religiøse emner, men det er her, der sættes et rum for de store spørgsmål om, hvem man er, og hvad man vil med sit liv. Og i de efterfølgende samtaler med parrene, som foregår i præstens have, er det også de store spørgsmål om, hvad man egentlig har brug for i livet, som går igen.

En af deltagerne gentager flere gange præstens ord om, at man nogle gange får det, man ikke troede, man havde brug for. Man kan spørge sig selv om, hvorfor der er en præst med? Hvorfor har det en værdi for dem, der har udviklet programideen? Der kan selvfølgelig være flere motiver, også selve den debatskabende faktor, og der kom da også indledningsvist en debat om, hvorvidt en præst bør medvirke i et sådant program.

Præsten står for autenticitet
Men det ser også ud til, at der er anden dimension i spil, som har noget med kristendom og kirke at gøre. I forskningen i, hvordan religion forandrer sig i dag, lægger man ofte vægt på, at der er sket et skift fra autoritet til autenticitet. Og dette program er et eksempel på, hvordan en sådan udvikling kan se ud.

For selvom der ikke er et kirkebryllup i udsendelsen, så danner præsten alligevel en form for kirkelig ramme omkring hele processen for parret, og det endda på en mere personlig og intens måde, end det nok sker for mange par, som vies i kirken.

Præsten er med de forskellige enkelte individer inden de har mødt deres udkårne, og præsten er med til at vælge deres udkårne til dem. Og efterfølgende er det præsten, der følger dem på vej igennem op- og nedture.

LÆS OGSÅ: Kristendom.dk's tema om bryllup

De øvrige eksperter interviewes alene i neutrale ekspertomgivelser, hvor de siger generelle ting om, hvad der kan være udfordringer i moderne parforhold og særligt under disse omstændigheder. Præsten sidder både i den neutrale ekspertkontekst og ude i programmets virkelighed sammen med deltagerne. På den måde bliver præsten i programmet mere end en ekspert på det rent faglige plan, og går ind i rollen som vejleder og guide.

Præsten er her netop den autentiske vejleder, som derigennem får relevans for deltagerne, og måske også for seerne derhjemme i sofaen?

Marie Vejrup Nielsen er cand.teol. ph.d. og leder af Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet. Hun skriver religionsanalysen for religion.dk.

Præsten i "Gift ved første blik" sidder både i den neutrale ekspertkontekst og ude i programmets virkelighed sammen med deltagerne. På den måde bliver præsten i programmet mere end en ekspert på det rent faglige plan, og går ind i rollen som vejleder og guide, fortæller lektor, ph.d. Marie Vejrup Nielsen. Foto: Aarhus Universitet.