Analyse

Hvor mange muslimer bor der i Danmark?

Den muslimske befolkning i Danmark estimeres til 284.000 individer den 1. januar 2016. En stigning fra 263.800 siden den 1. januar 2015. Forøgelsen skyldes især stigningen i antallet af syriske flygtninge i 2015, forklarer lektor Brian Arly Jacobsen. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Det er vanskeligt at indsamle oplysninger om individers religiøse tilhørsforhold udenfor folkekirken, forklarer lektor Brian Arly Jacobsen, som i denne analyse estimerer antallet af muslimer i Danmark

Diskussionen, om hvor mange muslimer der lever i Danmark, er jævnligt oppe at vende. Det er af flere grunde svært at komme med et præcist tal på den muslimske befolkning, men det kan godt lade sig gøre at komme med et ret sandsynligt estimat. 

De danske myndigheder registrerer ikke personers religiøse tilhørsforhold udover medlemmer af folkekirken, så det er generelt vanskeligt at indsamle pålidelige oplysninger om individers religiøse tilhørsforhold udenfor folkekirken.

Danmarks Statistik har oplysninger om både indvandrere og efterkommeres nationale (etniske) baggrund. Et skøn over antallet af muslimer i Danmark skal derfor være baseret på en række antagelser om sammenhængen mellem på den ene side Danmarks Statistiks demografiske oplysninger om indvandrere og deres efterkommeres nationale baggrund, og på den anden side graden af religiøst tilhørsforhold blandt de forskellige nationale grupper, som er baseret på oplysninger fra undersøgelser og andre kilder til demografiske og statistiske oplysninger om religiøs tilslutning blandt forskellige nationaliteter i Danmark eller i landet indvandrerne kommer fra.

For eksempel har undersøgelser gennemført regelmæssigt mellem 1999 og 2009 vist, at 84 procent af de irakiske indvandrere og deres efterkommere betragter sig selv som muslimer.

Nedenstående skøn inkluderer et estimat af muslimer i Danmark baseret på 84 etniske kategoriers religiøse sammensætning, konvertitter (cirka 3.600) og børn af efterkommere (cirka 12.800). Danmarks Statistik giver også oplysninger om den geografiske spredning af indvandrere og efterkommere i Danmark, alder, køn og andre vigtige spørgsmål.

Den muslimske befolkning
Den muslimske befolkning i Danmark estimeres til 284.000 individer (5 procent af befolkningen) den 1. januar 2016. En stigning fra 263.800 (4,7 procent af befolkningen) siden den 1. januar 2015. Forøgelsen skyldes især stigningen i antallet af syriske flygtninge i 2015.

Etnisk/national baggrund
Den 1. januar 2016 var 70,9 procent af muslimerne i Danmark danske statsborgere (mest som et resultat af naturalisation, det vil sige meddelelse af statsborgerskab til en udlænding). Den 1. januar 2015 var 73,7 procent af muslimerne danske statsborgere. 

De største etniske grupper blandt muslimer, baseret på Danmarks Statistiks kategorisering af indvandrere og efterkommere, er følgende:

 • Tyrkere: 19,9 procent
 • Irakere: 9,3 procent
 • Libanesere: 8,7 procent
 • Syrere: 8,5 procent (4,8 procent den 1. januar 2015)
 • Pakistanere: 8,1 procent
 • Somaliere: 7,1 procent
 • Afghanere: 5,9 procent
 • Bosniere: 4,5 procent
 • Iranere: 4,0 procent
 • Marokkanere: 3,8 procent
 • Andre: 20,2 procent

Muslimske grupper
I Catinéts undersøgelse fra 2009 var de syv etniske grupper (pakistanere, irakere, iranere, tyrkere, somaliere, eks-jugoslavere og palæstinensere) fordelt i religiøse grupperinger således: 45 procent sunni-muslimer (57 procent af alle muslimer), 11 procent shia-muslimer (14 procent af alle muslimer) og 23 procent ‘islam, andet’ (29 procent af alle muslimer).

’Islam andet’ inkluderer grupper som ahmadiyyaer (cirka 0,4 procent af alle muslimer), alevier (cirka 2,5 procent af alle muslimer) og forskellige sufier, der ikke ønsker at tilhøre nogen ’gren’ af islam. 

De resterende 21 procent af deltagerne i undersøgelsen inkluderede ikke-troende og forskellige kristne retninger. Denne opgørelse over muslimers måde at opfatte sig selv på, gælder dog kun for de nævnte etniske grupper og ikke for alle muslimer i Danmark som sådan.

Geografisk spredning
Cirka 21,8 procent af muslimerne i Danmark er bosat i København og Frederiksberg kommuner, hvilket svarer til 8,9 procent af den totale befolkning i Danmark (cirka halvdelen af alle muslimer bor i Storkøbenhavn).

Cirka 8,9 procent af alle muslimer bor i Aarhus, hvilket svarer til 7,7 procent af Danmarks befolkning. I Odense bor cirka 5,3 procent af alle muslimerne i Danmark, hvilket svarer til cirka 7,6 procent af den odenseanske befolkning. Resten af muslimerne bor udenfor de tre største byer i Danmark.

Antallet af moskéer
Der findes 120-40 moskéer i Danmark. Ti af disse er shia-moskéer, to er ahmadiyya-moskéer og resten er sunni-moskéer. Alevierne har otte foreninger, hvor de mødes til bøn og andre aktiviteter. 

Brian Arly Jacobsen er religionssociolog, lektor og ph.d. Han skriver religionsanalysen ved religion.dk.