Religionsanalysen

Muslimer i USA søger ind på islamisk universitet for at finde deres identitet

Mange amerikanske muslimer vælger at gå på det islamiske universitet Zaytuna College i Californien. På billedet ses en af Zaytuna Colleges undervisere, Zaid Shakir. Foto: Jeff Chiu/AP

Muslimer i USA vil gerne studere på universiteter, hvor de ikke oplever nogen forskel mellem at være muslim og amerikaner, skriver lektor i historie Kirstine Sinclair

Der er en tilbøjelighed til at tænke, at islam er den mest afgørende eller dominerende kilde til at definere livet for moderne muslimer – ikke mindst i Vesten.

For at undersøge religionens rolle i unge muslimers identitetsdannelse har jeg blandt andet besøgt islamiske universiteter i USA og Storbritannien. Jeg vil her kort beskrive motivationen for de studerende på Zaytuna College, som er beliggende i Berkeley ved San Francisco i Californien, USA.

Zaytuna blev etableret i 2009 som det første islamiske universitet i ”Liberal Arts”-kategorien. Der er i USA over 400 sådanne Liberal Arts universiteter, som tilbyder 4-årige bacheloruddannelser. De er karakteriseret ved ikke at være forpligtet på forskning men alene uddannelse, og der undervises i klassiske akademiske discipliner inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab og teologi.

Det første Liberal Arts College blev grundlagt i 1693 og mange er eksplicit tilknyttet en kirke – langt de fleste er kristne, men der findes også jødiske colleges (det mest kendte er Brandeis). Foruden Zaytuna findes fire andre islamiske universiteter i USA, som dog ikke er officielt akkrediteret og ikke er en del af Liberal Arts traditionen.

Det er den anerkendte amerikanske konvertit Hamza Yusuf, der er bedst kendt blandt grundlæggerne af Zaytuna College. Yusuf er blandt andet er kendt for sine prædikener og taler om interreligiøs dialog og sameksistens, som hyppigt deles af hans primært unge publikum via YouTube og andre sociale medier.

Én af Yusufs ambitioner er at øge kendskabet til traditionel islamisk lærdom og fortolkningstraditioner blandt unge muslimer i Vesten. Det fremgår af Zaytunas hjemmeside, at målsætningen er at give de studerende en uddannelse med et særligt udgangspunkt:

”Zaytuna College ønsker at uddanne og forberede engagerede og moralsk forpligtede unge til et professionelt virke, hvor de som intellektuelle og åndelige ledere med udgangspunkt i den islamiske lærdomstradition og bevidste om kulturelle tendenser og kritisk tænkning kan bidrage til udformningen af det moderne samfund” (min oversættelse). 

Zaytuna ønsker således at udruste deres studerende til at bygge bro mellem traditionel islamisk lærdom og det moderne samfunds udfordringer – en bro der består af lige dele (ud)dannelse og god moral. Men udover et klassisk islamisk dannelsesideal bag Zaytuna, hvori består da det islamiske? Og hvorfor søger unge amerikanske muslimer en institution præget af et eksplicit traditionelt ideal frem for et mere moderne?

Det islamiske består blandt andet i, at de studerende modtager undervisning i tre af fire Sunni-lovskoler samt i koranlæsning og -recitation. Liberal Arts-elementet er afspejlet i kurser i astronomi, filosofi, historie og logik. Men hvorfor vælger unge amerikanske studerende netop dette universitet frem for eksempelvis et mere etableret Liberal Arts College?

Hertil svarede én af de ansatte undervisere med ekspertise i islamisk ret, Professor Ali, at de studerende generelt savner en holistisk tilgang til lærdom og samfund, og at de har svært ved at navigere imellem udvalget af uddannelsesmuligheder samt de mange forskellige foreninger og organisationer, der lægger vægt på den identitet, man har som minoritet i samfundet. 

De tiltrækkes af Zaytuna, fordi grundlæggerne personligt er eksempler på, at der ikke er modsætninger mellem at være muslim og amerikaner, fordi især universitetets kvindelige kandidater har klaret sig godt og fremstår som rollemodeller og fordi universitetets markedsføring er effektiv. Men, tilføjer han, flertallet af nye studerende har ingen klar idé om, hvad ”Liberal Arts” indebærer, eller hvad de skal bruge deres uddannelse til. De ved heller ikke meget om islam. De søger ind på Zaytuna, fordi de finder det svært at være ung muslim i USA i dag.

For at forstå de unges motivation for valg af uddannelse skal man skelne mellem henholdsvis religiøsitet, religion og det at identificere sig som en religiøs minoritet. Men at identificere sig som muslim og minoritet er ikke ensbetydende med, at man på forhånd ved meget om, hvad religionen eller religiøs praksis indebærer.

Kirstine Sinclair
Lektor i historie