Når et trossamfund nedlægger sig selv

"Dette er en anderledes udvikling end den måde, man ellers ser trossamfund forsvinde på. Faderhuset har kun for nylig søgt om og fået godkendelse som trossamfund, hvilket igen gør det svært at forstå, hvorfor man aktivt er gået efter en sådan godkendelse, for kort tid efter at nedlægge gruppen," mener leder af Center for Samtidsreligion Marie Vejrup Nielsen. På billedet er det Faderhusets stifter Ruth Evensen. Foto: Mette Frandsen.

"Modstand og hetz får ikke automatisk trossamfund til at nedlægge sig selv, - tværtimod kan man sige at sådanne mindre grupper netop kan hente en stærk selvforståelse i at møde modstand fra det omgivne samfund," mener leder af Center for Samtidsreligion Marie Vejrup Nielsen

Faderhuset er på mange måder et trossamfund, som opfører sig anderledes end de fleste trossamfund i Danmark, store som små. De fleste trossamfund lever en forholdsvis stille tilværelse, og er ikke ofte i medierne og opsøger heller ikke selv mediernes interesse.

LÆS OGSÅ: Menigheden Faderhuset nedlægger sig selv

Faderhuset skiller sig ud

Med Faderhuset har det været helt modsat. Der har været en stor interesse, især på baggrund af hele udviklingen omkring Ungdomshuset på Jagtvej i København, og i forbindelse med Faderhusets engagement i politik og kommunalvalg.

Også det politiske engagement gør at Faderhuset skiller sig ud. Her er mange meget direkte gået ind i lokalpolitik og har organiseret menigheden politisk. Begge sager har fået stor opmærksomhed, en opmærksomhed som ikke er blevet mindre af en række markante udtalelser fra Ruth Evensen, som er leder af menigheden.

Faderhuset har på mange måder kommunikeret meget aktivt med samfundet via udtalelser i medierne, via deres hjemmeside og en række offentlige optrædener. Nu har Faderhuset så meldt ud, at man nedlægger sig selv. Og dette er igen en anderledes udvikling end den måde, man ellers ser trossamfund forsvinde på. Faderhuset har kun for nylig søgt om og fået godkendelse som trossamfund, hvilket igen gør det svært at forstå, hvorfor man aktivt er gået efter en sådan godkendelse, for kort tid efter at nedlægge gruppen.

Nedlagt på grund af hetz?
Faderhuset forklarer selv, at man ikke ønsker at fortsætte på grund af den hetz, man mener, der har været mod menigheden, særligt i forbindelse med kommunalvalget på Lolland. Men modstand og hetz får ikke automatisk trossamfund til at nedlægge sig selv - tværtimod kan man sige, at sådanne mindre grupper netop kan hente en stærk selvforståelse i at møde modstand fra det omgivende samfund.

Og man kan jo også overveje, om det betyder, at menigheden opløses, eller om der i stedet er tale om en regruppering i en eller anden form.
Man må gå ud fra, at medlemmerne af menigheden, som i andre små, intense trossamfund, har levet et liv, hvor Faderhuset har spillet en stor, måske afgørende rolle for deres selvforståelse og livsførelse.

LÆS OGSÅ: Præst: Faderhuset var et sygt, religiøst fællesskab

Medlemmerne skal finde nye fællesskaber
Generelt når sådanne mindre grupper opløses, vil det betyde en stor omstilling for medlemmerne, som enten skal finde lignende grupper at melde sig ind i eller på anden måde finde en meningsfuld ramme omkring deres religiøse identitet.

Men den store opmærksomhed omkring Faderhuset og den stærke profilering af Ruth Evensen vil nok vanskeliggøre enhver mulighed for at regruppere under hendes lederskab eller en fortsættelse af aktiviteterne i de bygninger, man hidtil har brugt. Når man først er trådt så voldsomt ud i den offentlige opmærksomhedszone og har haft så markante udmeldinger, så vil det være vanskeligt at leve et usynligt liv.

LÆS OGSÅ: Eksperter: Faderhuset vender tilbage

Marie Vejrup Nielsen er cand.teol., ph.d. og leder Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet. Hun skriver Religionsanalysen ved religion.dk.