Ny trend: Religionerne flytter sammen

Foto: Privatfoto

I Nebraska og Stockholm eksperimenteres der i disse år med at bygge gudshuse, som flere religioner deles om, fortæller interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

I de seneste årtier er der udviklet flere religionsmøde-modeller. I 1960erne og 1970erne blev der både fra Kirkernes Verdensråds og Den Katolske Kirkes side taget initiativ til dialog med islam, jødedom og efterhånden også andre religioner. I 1988 lancerede den danske teolog Lissi Rasmussen begrebet diapraxis.

Mens dialog handlede om at tale sammen, sigtede diapraxis mod en fælles praksis, altså at agere sammen. Både dialog og diapraksis fik en ambivalent modtagelse, men begge modeller for religionsmøde er i dag bredt anerkendte.

LÆS OGSÅ: Religion.dk's tema om religionsdialog

Måske er en ny model for religionsmøde i disse år ved at komme til syne. Modellen har endnu ikke noget navn, men den går ud på, at to eller flere religiøse flytter sammen og etablerer deres gudshuse i tilknytning til hinanden eller ligefrem under samme tage og med fælles faciliteter.

Kirke, synagoge og moske på samme grund i Nebraska
I 2006 blev der i Omaha, Nebraska, etableret et såkaldt Tri-faith Initiative. Bag det stod en jødisk forretningsmand, der var bestyrelsesmedlem i en reform-jødisk menighed, en muslimsk hjertelæge og en episkopal præst.

Deres vision var - i en tid, hvor der stadig var religiøse spændinger i USA og resten af verden - at bringer jøder, muslimer og kristne sammen: Vor vision er at bygge broer af respekt, tillad og accept, at udfordre stereotypier om hinanden, at lære fra hinanden, og at modarbejde indflydelsen fra ekstremister og hadets agenter. Helt konkret var det deres plan at bygge en synagoge, en moské og en kirke på den samme grund.

I 2011 købte de tre religionssamfund hver deres andel af en tidligere 62 hektar stor golfbane, der havde hørt til en golfklub, som i 1960erne ikke ville have accepteret muslimer og jøder som medlemmer. Det jødiske trossamfund har allerede bygget deres synagoge, og planen er, at moské- og kirkebyggeriet går i gang i år. Ud over de tre gudshuse, der forbindes med en bro Heavens Bridge - bygger de tre trossamfund i fællesskab et Tri-Faith Center, der skal give plads for fælles arrangementer, konferencerum og café, hvor folk fra forskellige religionssamfund kan mødes. Denne bygning er designet til at ligne et telt, Abrahams telt, fordi alle tre religioner sporer deres rødder tilbage til Abraham.

LÆS OGSÅ: Er alle religioner ikke bare det samme?

Helt fra begyndelsen enedes de tre trossamfund om et Memorandum of Understanding, som bekræftede hver gruppes uafhængighed med hensyn til at kontrollere dens bygninger og drive dens religiøse aktiviteter, som forbød proselytisering (med den hensigt at omvende medlemmer af andre trossamfund), og som slog fast, at deltagerne fuldt ud ville respektere de andre deltageres tro og praksis.

Norden er også med

Denne nye religionsmøde-model bliver der imidlertid også eksperimenteret med her i Norden. I Fisksätra, der er et beboelseskvarter i Nacka - en forstad til Stockholm - hvor de 8000 beboere repræsenterer 80 forskellige nationaliteter, er man i fuld gang med at realisere et projekt, som de kalder Guds Hus.

I Fisksätra har muslimer, katolikker og protestanter de sidste ti år mødtes i dialoggrupper, studierejser, arrangementer for familier og fællesfester. En af dem, som har været aktiv i det interreligiøse samarbejde i Fisksätra har sat ord på det, som mange tænker: Jeg vil, at mine børn og børnebørn skal vokse op på et sted, hvor mennesker fra forskellige religioner og kulturer kan samarbejde og leve sammen i respekt og venskab. Et resultat af samarbejdet var ombygningen af kirken i Fisksätra, således at den katolske menighed og den lutherske menighed kunne fejre gudstjeneste i samme kirkerum.

I 2009 besluttede den muslimske forening, den katolske menighed og den lutherske menighed i Fisksätra i fællesskab at etablere et Guds Hus, der skulle rumme gudstjenestelokaler for alle tre religiøse samfund. Det skal ske ved, at der bygges en moské i tilknytning til den nuværende kirke, således at kirken og moskéen bindes sammen og kommer under samme tag. De tre trossamfund vil holde hver deres gudtjenester og andre aktiviteter, men også have fælles arrangementer. Inden byggeriet kan gå i gang, skal der dog først indsamles 39 millioner svenske kroner.

Sigtet med denne form for samarbejde er at modvirke fremmedhad og kulturelle modsætninger og at vise religionssamfunds fredsskabende muligheder.

LÆS OGSÅ: Islands første moské vækker debat

De tre trossamfund har formuleret et fælles værdigrundlag. Guds Hus vil tage vare på trossamfundenes muligheder for at skabe tillid i et kulturelt flerkulturelt Fisksätra, give mennesker med forskellige religiøse traditioner mulighed for at mødes, og vise at religion er en forenende kraft i lokalsamfundet og en ressource i fredsarbejdet. Samtidig er der enighed mellem de tre trossamfund om, at man ikke må drive mission over for medlemmer af hinandens trossamfund.

Ligesom introduktionen af dialog og diapraksis rejste en lang række teologiske problemstillinger, så er det naturligvis også tilfældet med denne radikale religionsmødemodel. Men da modellen endnu knapt er blevet afprøvet, er det for tidligt at give en egentlig evaluering af den.

Mogens Mogensen er interreligiøs konsulent og skriver religionsanalysen ved religion.dk.