Analyse

Vesten nyfortolker reinkarnation og karma

Hvor reinkarnation i østlige religioner såsom hinduisme og buddhisme refererer til en efterlivs tilstand, så betyder det inden for New Age en form for progressiv spirituel udvikling, som man kan gennemløbe i et og samme liv, skriver lektor Marianne Qvortrup Fibiger. Foto: Haramis Kalfar - Fotolia

Hver fjerde dansker tror på reinkarnation, viser en ny værdiundersøgelse. Religion som fænomen er i evig bevægelse og nyfortolkes, når den optages i nye kulturer. Det ser vi tydeligt i den vestlige brug af begreberne karma og reinkarnation, mener lektor Marianne Qvortrup Fibiger

Det har været interessant at følge de seneste ugers debat om sognepræst Annette Bergs udtalelse om reinkarnation. Om det passer ind i en kristen teologi interesserer mig i første omgang ikke så meget.

Det lader jeg andre om at diskutere. Men det, jeg, som har en ren faglig interesse for østlig religion, endnu engang er blevet bekræftet i, er, at Annette Bergs udtalelse ikke kun er et eksempel på en trend, den er også et eksempel på, hvordan religion som fænomen er i evig bevægelse.

Religion forandrer sig hele tiden

Hendes udtalelse er med andre ord et eksempel på, hvordan begreber fra et kulturlandskab (her det østlige) indoptages i et andet kulturlandskab (her det vestlige), men i processen transformeres eller gives ny og anderledes mening(er).

Sådan har det altid været op igennem religionshistorien, hvor der er et utal af eksempler på, hvordan forskellige religioner eksternt påvirker hinanden, men også internt forandrer sig løbende. Og sådan vil det blive ved med at være, tror jeg godt, jeg nøgternt kan konstatere, hvis religioner vedvarende skal kunne bidrage med mening eller betydning for religionsforbrugende mennesker.

Det betyder dog ikke, at den nye mening, det tillægges, er entydig, eller at det ikke kan diskuteres, om den passer ind i et overordnet meningssystem, hvilket jo også Annette Berg-sagen er et eksempel på.

Religiøse begreber sekulariseres

En trend, som ligger i forlængelse af ovenstående konstatering af religionsbegrebers transformationsproces, finder vi i, hvad jeg vil kalde en sekularisering eller en meningsforskydning af indholdet.

Det tydeligste eksempel er begrebet karma, som nærmest er blevet en hel almindelig del af danskeres sprogbrug. Og hvor karma, som på sanskrit kan oversættes med ’handling’ eller ’gerning,’ i indisk religion er tæt knyttet til netop genfødslernes kredsløb og betinger individets status i næste eksistens, så er det i dagens Danmark i større og større grad knyttet til en ’feel good’-tilstand, men bruges også som et synonym for god eller dårlig handling, som man så kan blive belønnet eller straffet for i dette liv.

Det sidste kom blandt andet til udtryk, da forfatteren Ib Michael sagde tak for sidst til Henrik Dahl, som havde nedgjort ham ved flere lejligheder. Da Henrik Dahl blev sablet ned for sin debutroman, konstaterede Ib Michael tørt, at karmahammeren var faldet. I denne kontekst bliver karmabegrebet en form for straf eller poetisk retfærdighed.

Østlige religionsbegreber sælger

Et godt sted at aflæse dette nye forbrug af østlige begreber er den altid konjunkturfølsomme reklamebranche. Eksempelvis kører fagforeningen HK lige nu en tv-reklame-kampagne med titlen ”God kollegakarma”, hvor en tilsyneladende morgensur medarbejder glemmer at hilse, men bliver mindet om vigtigheden af at sprede god stemning, hvilket i konteksten er det samme som god karma.

Et tilsvarende eksempel kunne man for et par år siden møde hos Hansen møbler, der reklamerede for sine madrasser på følgende måde: ”Hos Hansen møbler har vi madrassen, der kan give rigtig god karma i dit soveværelse”.

Reinkarnationsbegrebet i sin nye form

Religionssociologen Wouter Hanegraff konstaterede allerede i 1996 i sin undersøgelse af New Age grupper, at reinkarnation her havde ændret sin betydning radikalt sammenlignet med dets østlige ophav eller pendant. Hvor det i østlige religioner såsom hinduisme og buddhisme refererer til en efterlivs tilstand, så betød det inden for New Age en form for progressiv spirituel udvikling, som man kan gennemløbe i et og samme liv.

Det er denne forskydning fra et efterliv til et dette liv, som også er i spil i mine ovennævnte karma-eksempler. Det er nok ikke denne form for forståelse af reinkarnation Annette Berg abonnerer på, men hun afspejler en tendens om hellere at holde flere tolkninger åbne end at lukke sig om en.

Marianne Qvortrup Fibiger er lektor, ph.d. og skriver religionsanalysen ved religion.dk.

t1VaE920LrI