"Terrorisme er stadig et problem for islam"

Skal islamistisk terrorisme bekæmpes effektivt, så er der måske både behov for at fokusere mere på indsatsen fra efterretningstjenester og politi og for et bedre samarbejde med det store flertal af moderate muslimer, skriver Mogens Mogensen. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Moderate muslimer står i en dobbelt kamp - både mod et negativt mediebillede i Vesten og mod ekstremistiske tolkninger af islam, skriver interreliøs konsulent Mogens Mogensen

Al-Qaedas terrorangreb mod World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001 var et angreb på Vestens sikkerhed og blev indledningen til USAs og dets allieredes krig mod terrorisme," som blandt andet førte til krigen i Afghanistan og krigen i Irak og til en lang række vidtgående anti-terrorlove.

Terrorisme kædes ofte sammen med islam
Men al-Qaedas terrorangreb mod USA var ikke kun et problem for Vesten, men blev i lige så høj grad et problem for islam, fordi terroren blev udført i islams navn. I de 10 år, der er gået siden 11, september er islam og ikke kun ekstremistiske islamister i mange vesterlændinges bevidsthed blevet forbundet med terrorisme.

At terrorismen er et problem både i Vesten og i islam blev for mig understreget af to internationale konferencer i samme uge, hvor fokus begge steder var på forholdet mellem religion og terrorisme.

Bredere forståelse af religion i dag
Den 24 25. september blev der på Dansk Institut for Internationale Studier afholdt en konference med den sigende titel Ten Years after 9/11 what did we learn about religion? (Ti år efter 11. september - hvad har vi lært om religion? red.) 

At konferencen blev afholdt i samarbejde med Center for Avanceret Sikkerhedsteori, understregede, at fokus var på spørgsmålet om sikkerhed. I 2001 var der kun få, som vidste ret meget om islamisme og terrorisme. Siden da er der, som en de amerikanske forskere udtrykte det, opstået en hel vidensindustri om islamisme og terrorisme.
Nu ti år senere ved man en hel del mere, men samtidig har man også fået en større forståelse for den religiøse kompleksitet omkring forholdet mellem islamisme og terrorisme.

Kun få bliver radikaliseret
Forskerne kunne derfor ikke bekræfte den folkelige opfattelse af, at jo mere muslimer tager deres religion alvorligt, jo mere radikaliserede bliver de og derfor mere tilbøjelige til at udføre terrorhandlinger.

De fleste muslimer, som begynder at tage deres religion mere alvorligt forbliver indenfor en ikke-ekstremistisk islam. Ud af alle de muslimer, som bliver radikaliseret, er det kun særdeles få, som involverer sig i terrorhandlinger, og det er meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at forudsige, hvem der vil overskride grænsen til terror.

En pakistansk forsker konkluderede, at terrorisme ikke med succes kan bekæmpes med militær magt, men kun med en effektivt efterretnings- og politimæssig indsats.

Muslimer står i en dobbelt kamp
At terrorisme er et alvorligt internt problem i islam, fremgår blandt andet af, at en global gallup-undersøgelse fra 2008 af mere end 50.000 muslimer i 35 lande viste, at 93% tog afstand fra terrorisme i islams navn, mens 7% ikke ville fordømme terrorisme.

På den ene side svarer Vestens mediebillede af islam ikke til, at det overvældende flertal af muslimer fordømmer terrorisme. På den anden side går 7% altså ind for terrorisme. Det store flertal af moderate muslimer står altså i en dobbelt kamp for en forståelse i Vesten af islam som en moderat religion, der ikke er nogen trussel mod Vestens sikkerhed, og mod ekstremisternes tolkning af islam, der retfærdiggør terroristisk jihad.

Det var netop disse to dagsordener, som tydeligt prægede den internationale Peace for Humanity-konference, som den sufi-inspirerede Minhaj ul-Quran-organisation afholdt i London den 26. september.

Foran 12.000 konferencedeltagere fremlagde den pakistanske leder for organisationen, dr. Muhammad Tahir ul-Qadri, der tidligere på året havde udstedt en 600 sider lang fatwa mod terrorisme, The London Declaration for Global Peace & against Extremism 2011. (London-erklæringen for global fred & imod ekstremisme 2011, red.) 

Alle muslimer (og andre) opfordredes til at underskrive erklæirngen, som fordømte enhver form for ekstremisme i islam, inklusive terrorisme.

Skal islamistisk terrorisme bekæmpes effektivt, så er der måske både behov for at fokusere mere på indsatsen fra efterretningstjenester og politi og for et bedre samarbejde med det store flertal af moderate muslimer.

Mogens Mogensen er ph.d. og interkulturel konsulent