Religionsanalysen

"Yoga er populært, fordi det mindsker stress"

Min undersøgelse viste, at der er 35 institutioner i Aarhus, som i dag udbyder yoga, heraf ni fitnesscentre, skriver lektor i religionsvidenskab Marianne Qvortrup Fibiger. Foto: Polfoto/Thomas Yde.

Hvorfor er yoga så populært i Danmark og Vesten? Fordi det passer godt til den udbredte kropsdyrkelse og fordi det er med til at dæmme op for stress, skriver lektor i religionsvidenskab Marianne Qvortrup Fibiger. Læs eller genlæs hendes analyse i anledning af International Yogadag

Inden for de seneste år er udbuddet af yoga nærmest boomet. Nu er det nemlig ikke længere kun deciderede og certificerede yoga-skoler, som tilbyder yogatimer, men også fitnesscentre, virksomheder, skoler og børnehaver. Selv FCK, som er den højest rangerede fodboldklub i Danmark, tilbyder yoga for sine professionelle fodboldspillere.

Yoga er i sit udgangspunkt en gammel indisk religiøs og spirituel praksisform, der skal disciplinere eller bringe kroppen ”under åg”, hvilket er den mest præcise oversættelse af ordet yoga. Den har op igennem historien transformeret sig eller måske snarere udvidet sin betydning på en sådan måde, at den nu også virker attraktiv for den moderne dansker, og det er et interessant fænomen at forfølge. For hvad er det, der gør, at yoga har så bred appel i dagens Danmark?

Det er der selvfølgelig flere grunde til, og der peges da også på forskellige forklaringsmodeller inden for religionsvidenskaben. For eksempel peger religionssociologen Colin Campbell på, at den vestlige verden siden slutningen af 1960’erne har været igennem det, han kalder en ”Easternization”-proces (østliggørelsesproces).

Den er kendetegnet ved, at østlige begreber såsom yoga, karma og zen er blevet indlejret i vores begrebsverden, ligesom østlige menneske- og verdenssyn er det. Her peger han for eksempel på holisme-tanken og på idéen om reinkarnation.

Andre forskere, som for eksempel religionshistorikerne Mark Singleton og Knut A. Jacobsen, mener, at grunden til, at yoga er blevet så populær i Vesten, er, at den i 1900-tallet blev koblet til vestlige former for gymnastik, hvorved den blev en syntese imellem at dyrke kroppen og psyken, hvilket passer godt til det moderne sundheds-epistême, der handler om at krop og psyke hænger sammen.

Det vil sige, at yoga synes at passe godt til den udbredte kropsdyrkelse såvel som ønsket om at dæmme op for stress. Og det er måske her, fitnesscentrene kommer ind?

Dette fik undertegnede og en assistent, cand. mag Nikolaj Holme Hansen, som jeg skylder stor tak, til at udføre en mindre brugerundersøgelse af yoga i Aarhus i efteråret 2016. Undersøgelsen bestod af 10 interviews med yogalærere og et spørgeskema uddelt til yogabrugere, hvoraf vi fik i alt 130 svar tilbage.

Først og fremmest kunne vi konstatere, at der er mindst 35 institutioner, som i dag udbyder yoga, heraf ni fitnesscentre. For omkring ti år siden var der ifølge flere erfarne yogalærere kun tre institutioner, som udbød yoga, og det var deciderede yogaskoler.

Ved en analyse af de svar, vi fik ind, kunne vi konstatere, at i alt 89% af vores respondenter mente, at yoga kunne reducere stress og 83% mente, at man får en sund krop ved at dyrke yoga og 80% mente yoga var en god træningsform.

Netop stresshåndtering kombineret med, at man samtidig dyrker kroppen, synes altså at være den primære årsag til, at yogaen boomer i dag. Og det betyder også, at man kan finde yoga i mange forskellige former. I visse tilbud, som i fitnesscentrenes, lægges der stor vægt på praksissiden, mens der i andre lægges vægt på kombinationen af det kropslige og det spirituelle.

Fælles er det dog, at stort set alle steder indskrives yogaudøvelsen i en østlig diskurs, hvor det at fremsige mantraet Aum, og det at kunne bemestre ud- og indånding ud fra en bestemt østlig forståelse af kroppens anatomi er stort set overalt til stede.

Så selvom yoga er meget fleksibel og bliver tilpasset såvel det sekulære som det religiøse og spirituelle rum, så er man aldrig i tvivl om, hvor yoga hører til. Eller som en yogalærer på et fitnesscenter udtrykte det. ”Vi skal jo vide, hvor yoga kommer fra”.

Marianne Qvortrup Fibiger
Lektor i religionsvidenskab, ph.d.

Mulighederne for at dyrke yoga er blevet markant flere i de senere år. Flere yogaudøvere mener selv, at yoga reducerer stress og styrker kroppen. Her ses et yogaarrangement i København i forbindelse med kvindernes internationale kampdag. Foto: Sofie Mathiasen / Ritzau Scanpix