I Mesterens Lys

Fokus på Jesus med heling, årstidsfester og meditation

Det er et kerneområde for I Mesterens Lys at støtte det enkelte menneske i dets proces frem mod at være et helt mennesk, skriver Ole Skjerbæk Madsen. Foto: Arkiv Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

I Mesterens Lys har i 20 år forsøgt at være et kristent nærvær i holistiske og åndsvidenskabelige miljøer og søgt at bygge bro mellem kristen trospraksis og krop-sind-ånd spiritualitet

I Mesterens Lys har i 20 år forsøgt at være et kristent nærvær i holistiske og åndsvidenskabelige miljøer. Vi ønsker at bygge bro mellem kristen trospraksis og krop-sind-ånd spiritualitet.

Derfor møder du I Mesterens Lys på helsemesser, Krop-Sind-Ånd-messer og Mystikkens Univers, men også andre fora for spiritualitet. IML holder foredrag, workshops og kurser i kirkelig sammenhæng for at skabe forståelse for holistisk spiritualitet. Vi ønsker at være et fællesskab af disciple af Jesus i miljøer af åndeligt nysgerrige.

Vi forsøger at bruge et sprog og udtryksformer, som møder åndeligt nysgerrige i de miljøer, vi færdes i.
 
Et eksempler herpå er selve navnet ”I Mesterens Lys”, som spiller på den rolle mestre har i dele af disse miljøer; der kan være tale om læremestre, guruer og åndelige vejledere; nogle betegnes som oplyste mestre; andre igen relaterer til opstegne mestre, dvs. mennesker som fra et højere tilværelsesplan stimulerer udviklingen på jorden. Vi bruger imidlertid ordet i ental for at angive at blandt de mange mestre holder vi os til Jesus Kristus.

Et andet er eksempel er, at vi sammen med Areopagos har udviklet begrebet Christfulness, som en betegnelse for kristen trospraksis i mødet med Mindfulness og andre terapi- og meditationsredskaber med baggrund i Østens religioner.
 
Endelig tager vi emner op i foredrag og workshops, som er relevante, f.eks. tarot og kabbalah, naturlig magi, at høre Guds stemme, helbredelse.

I Mesterens Lys arbejder med kristen mystik, Christfulness, meditation og gudstjenestefornyelse og med kristen trospraksis og for at skabe nye praksisformer, som på en gang er rodfæstet i traditionen tilbage til de tidligste generationer af kristne, og som beholder fokus på Jesus Kristus og udtrykker fælles anliggender med holistisk spiritualitet, f.eks. omkring ansvaret for jorden, miljøet og menneskers heling:

a) helingstjenester ved fuldmåne
b) årstidsfester, som følger solens rytme
c) forskellige former for kristen meditation – herunder guidede meditationer, som kan mindre om fantasirejser og visualisering og brugen af affirmationer

Det er et kerneområde for I Mesterens Lys at støtte det enkelte menneske i dets proces frem mod at være et helt menneske. Heling af hjertet handler om at hvile i sin persons center og vide, at jeg er et Guds barn, elsket og uendeligt værdsat. Vi beder for syge i visheden om, at Gud virker ved sin Helligånd ind i menneskers liv.

Du kan se Ole Skjerbæk fortælle om projektets opstartsfase her: