Religionskritik

1. Introduktion
2. Hvad er religionskritik?

10 klassiske religionskritiske citater

Hvem har sagt "Hvis mennesker kun er gode, fordi de frygter straf og håber på belønning, er vi i sandhed ynkelige"? Læs kendte menneskers udtalelser om religion

Religionskritikkens klassikere

Blandt religionens største kritikere kan nævnes Nietzsche, Marx og Freud. Læs om religionskritikkens klassikere

3. Klassiske religionskritikere

Giordano Bruno (1548-1600)

Den italienske filosof og naturvidenskabsmand Giordano Bruno blev født i Nola nær Napoli i 1548, som søn af en professionel soldat. Som 17-årig blev han optaget i domikanerordenen i Napoli, efter at have rejst dertil som 14-årig for at studere

Karl Marx: Religion er opium til folket

Marx's indflydelse har vist sig på forskellige områder. Hans teorier om religion og især hans kritik af religion som et middel til at holde folk nede, har inspireret mange senere kritikere af religion

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Hvem var den store tyske filosof, som de fleste kender som ophavsmand til udsigelsen: "Gud er død!"?

Indføring

Freud var også en radikal kritiker af religion

Psykoanalysens fader Sigmund Freud ønskede at opdrage mennesker i videnskabens ånd men anerkendte samtidigt religion som et kulturelt fremskridt

Ludwig Feuerbach: "Gud er et menneskeligt produkt"

Filosoffen Ludwig Feuerbachs teori om Gud som menneskeskabt fænomen og et billede på menneskets egne projektioner og længsler har inspireret mange nutidige religionsforskere, og i dag kendes Feuerbach som en af religionkritikkens fædre

4. Ny religionskritik

Hvad er den nye ateisme?

I de seneste år har en række internationale forskere og forfattere profileret sig som indædte modstandere af religion. Forskerne går under samlebetegnelsen de nye ateister

Simpsons leverer postmoderne religionskritik

Tegnefilmsserien Simpsons er sprængfyldt med religiøse referencer leveret med bidende og godmodig satire. Det er religionskritik på et højst raffineret plan

5. Religionskritisk debat
Synspunkt

Problemet i Danmark er religion, ikke islam

Svar til Mai Mercado: Ingen grund til at udvide undervisningen i kristendom. Så meget har den ikke at bidrage med længere, skriver talsmand for Ateistisk Samfund, Anders Stjernholm

Den satans religion

Henrik Nordbrandts (billedet) store forfatterskab analyseres og fortolkes på fornem vis i ny bog, som enhver lyrikinteresseret må eje