Tilhængere af spaghettimonsteret udsat for religiøs forfølgelse

Pastafari-bevægelsen tror på, at Det Flyvende Spaghetti Monster er en usynlig gud, der kan flyve og gå igennem materielle ting. - Foto: Fra hjemmesiden www.venganza.org.

Tilhængerne af Kirken for Det Flyvende Spaghetti Monster insisterer på retten til at bære religiøs beklædning. Senest blev en skoleelev midlertidigt bortvist for at bære bevægelsens ortodokse pirattøj

Tilhængerne af Kirken for Det Flyvende Spaghetti Monster har svært ved at blive taget seriøst. Især den religiøse pirat-beklædning vækker nok oftere latter end respekt. Det har resulteret i flere episoder, hvor bevægelsens tilhængere har følt sig diskrimineret på deres religion og religiøse behov.

Bevægelsen fortsætter dog kampen for at blive anerkendt på lige fod med andre religioner, idet de ikke mener, at Det Flyvende Spaghetti Monster er mere eller mindre usandsynligt end Gud, Allah eller Thor. Dermed bliver spaghettimonsteret en del af den altid aktuelle kritik af intelligent design-teorien og religiøse argumenter i det hele taget.

Hvad er Det Flyvende Spaghetti Monster?

Pastafari-bevægelsen tror på, at Det Flyvende Spaghetti Monster er en usynlig gud, der kan flyve og gå igennem materielle ting. På bevægelsens hjemmeside findes en lang række indviklede ligninger og diagrammer, der hævder at kunne bevise alle religionens påstande, ikke mindst eksistensen af Det Flyvende Spaghetti Monster. Kirken kritiserer på denne måde med satirisk ildhu argumenterne for intelligent design-teoriens berettigelse i undervisningslokalet.

Religiøse forfølgelser

Tilhængerne af spaghettimonstret er ofte meget dedikerede mennesker, der ikke viger tilbage for omverdenens skepsis. Man kan således ofte se dem iført pirattøj, mens de dekorerer gader eller plakater med bevægelsens logo. Bevægelsens hjemmeside anerkender og roser disse tiltag. Billederne af de missionerende pirater bliver desuden anvendt til at opfordre almindelige tilhængere til at kaste sig ud i felten og aktivt udbrede religionens glade budskab.

I nyere tid har de spaghetti-elskende pirater dog lidt under en række forfølgelser. To studerende fra Michigan Tekniske Universitet har været underlagt disciplinærsager, da de har skrevet trusselsbreve til formand og viceformand for en nylig oprettet afdeling af Kirken for Det Flyvende Spaghetti Monster. De to pirater blev blandt andet truet med, at alle tilhængere af kirken burde hænges.

- Vi, som pastafari-tilhængere, er absolut tilhængere af ytringsfrihed, men dér gik de helt bestemt over stregen, siger afdelingens formand Matt Halberstadt.

Sagen kommenteres af Bobby Henderson, religionens profet, på bevægelsens hjemmeside. Han ser frem til at høre, hvordan sagen udvikler sig, skriver han, og sætter spørgsmålstegn ved, om det kan passe, at pirater ikke skal have samme beskyttelse af deres religion som andre.

- Tænk hvis truslerne havde været rettet mod en islamisk klub? Jeg har absolut mistanke om, at eleverne i så fald ville være blevet bortvist, skriver han.

Et andet eksempel er eleven Bryan Killian fra en high school i North Carolina, USA. Han blev bortvist en hel dag, fordi han i marts mødte op på skolen iført pirattøj, som angiveligt forstyrrede undervisningen. Det skriver amerikanske Citizen Times.

Ret til at bære religiøs beklædning

Det lyder morsomt og meget useriøst. Men det er det ikke for tilhængerne af Det Flyvende Spaghetti Monster. Hvor komisk episoden på skolen i USA end har set ud til at være, mener Bryan Killian, at han har ret til at bære sin religiøse beklædning:

- Hvis det er det her, jeg tror på, - hvor dumt det end lyder -, så burde jeg have lov til at udtrykke mig selv på den måde, jeg har lyst til, siger han til Citizen Times, som har modtaget over 300 debatindlæg som reaktioner på artiklen om bortvisningen.

Skal alle religioner have lige vilkår?

Episoderne i USA tager hul på den velkendte diskussion om religiøse symboler. De pastaelskende pirater sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor man skal tage religiøse menneskers argumenter mere alvorligt end andre argumenter. Hvorfor er det for eksempel ikke tilladt at bære en klap for øjet, når det er i orden at gå med tørklæde og kors?

Den opsigtsvækkende pirat-beklædning har religiøse begrundelser indenfor pastafari-bevægelsen. Hvis man vil udbrede spaghettibudskabet, skal man ifølge kirkens lære være iført pirattøj. Gøres dette ikke bliver Hans Nuddelhed vred. Netop derfor anser bevægelsens tilhængere deres argumenter for at være på lige fod med enhver anden religions argumenter.

Bryan Killian mener ikke, at en klap for øjet er mere forstyrrende end et kristent kors omkring halsen. Det er skoledistriktets talsmand, Stan Alleyne, dog ikke enig i:

- Det har intet med religiøs tro at gøre. Vi respekterer elevernes religiøse tro, siger han.

Årsagen til, at netop pirattøjet anses for en hellig beklædning, kan findes i religionens lære. Pirater anses for at være guddommelige væsener, og en graf på bevægelsens hjemmeside påviser, at der er en eksponentiel sammenhæng mellem antallet af pirater i verden og den globale opvarmning. Grafen viser, at den globale opvarmning er et resultat af det faldende antal pirater i verden. Mange vil nok finde dette argument tåbeligt. Men tilhængerne insisterer på, at den globale opvarmning skyldes, at Hans Nuddelhed varmer jorden op som en reaktion på det faldende antal pirater.

Spaghettimonsteret på lige fod med intelligent design

Kirken for Det Flyvende Spaghetti Monster påstår på sin hjemmeside, at den har eksisteret i flere hundrede år og har over ti millioner tilhængere. Dette udsagn skal dog tages med forbehold. Religionen blev for alvor kendt i forbindelse med offentliggørelsen af et brev til en skolebestyrelse i Kansas i 2005. Brevet var en kritik af, at intelligent design-teorien muligvis skulle have en plads i de amerikanske skolers undervisning på linie med evolutionsteorien. I brevet argumenteres der for, hvorfor læren om Det Flyvende Spaghetti Monster også skal være en del af undervisningen.

- Hvis Intelligent Design ikke er baseret på tro, men i stedet er en videnskabelig teori, som det påstås, så må I også tillade undervisning i vores teori, da den også er baseret på videnskab og ikke tro, skriver religionens profet Bobby Henderson i det åbne brev til skolebestyrelsen.

Tilhængere af intelligent design-teorien afviser dog kritikken. Peter Øhrstrøm er professor, dr.scient. & lic.phil. på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Han mener, at Det Flyvende Spaghetti Monster er et ateistisk forsøg på at gøre grin med forskellige religiøse livssyn:

- Både latterliggørelsen af religiøs livsopfattelse og den såkaldte religionskritik er betydningsløse. Ateisterne må forsøge at hitte på noget bedre - hvis de kan, udtaler han.