Sådan forandrer verdens religiøse landskab sig

Ifølge en amerikansk tænketanks undersøgelse bliver Indien det land, hvor der bor flest muslimer i 2050. På billedet her markerer indiske muslimer eid al-adha, der er den islamiske eid-fest til fejring af profeten Ibrahims villighed til at ofre sin søn. Foto: Ajit Solanki/AP/Ritzau

Hvordan kommer verdens religiøse landskab til at se ud i 2050? Hvilke religioner vil vokse i medlemstal, og hvilke kommer til at falde? Det har en amerikansk tænketank undersøgt

Vil der være færre eller flere mennesker i 2050, som ikke tilslutter sig en religion? Kommer islam til at være den største religion i samme år? I hvilket område af verden vil der være flest kristne - og hvad med muslimer og ateister?

På religion.dk kan man læse om de 10 største religioner i verden. Men hvordan vil verdens religiøse landskab forandre sig i løbet af de næste tre årtier? Det har den amerikanske tænketank Pew Research Center undersøgt.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 198 lande med store udsving i adspurgtes forventede levetid, deres alder og religion samt det pågældende lands antal migranter. Det er udviklingen fra årene 2010-2050, som forskerne har forsøgt at fremskrive.

Der skal tages forbehold for, at verdensbefolkningen kommer til at stige. Derfor er en stigning i antal inden for en bestemt gruppe af religiøse ikke nødvendigvis lig med en procentvis stigning.

Her er de mest opsigtsvækkende resultater:

  • Gruppen af mennesker uden religiøs tilknytning kommer på verdensplan procentvis til at falde

Der kommer til at være flere ikke-religiøse mennesker i antal, men procentvis vil gruppen fylde mindre på verdensplan. Gruppen forventes at opleve et fald fra omkring 16 til 13 procent som en konsekvens af en stor stigning inden for andre religiøse grupper - specielt i dele af Asien. Ikke-troende går dermed fra at være den tredjestørste religiøse gruppe til den fjerdestørste i 2050, og hinduerne overstiger således de ikke-troende.

  • Andelen af ikke-troende vil især falde i dele af Asien, særligt Kina og Japan

I religion.dk’s artikel om de ti mest ateistiske lande i verden kan man læse, at Kina og Japan er de to lande i verden med flest ateister. I slutningen af 2014 definerede 47 procent af Kinas befolkning sig selv som overbeviste ateister og 30 procent som ikke-religiøse. I Japan var 31 procent overbeviste ateister, og samme andel erklærede sig ikke-troende.

Men fordi ateister og ikke-troende i de nævnte lande ofte repræsenterer en lidt ældre aldersgruppe og ikke får lige så mange børn, som i de resterende grupper, kommer andelen af mennesker uden religiøs tilknytning til at falde i store dele af Asien.

  • Procentvis vil verdens kristne ligge på samme niveau, som gruppen er på nu

Som en konsekvens af befolkningstilvækst i hele verden vil antallet af religiøse i alle grupper - på nær buddhisterne - stige. Derfor vil antallet af kristne også stige, men procenten, som kristne udgør i verden i dag, kommer dog til at forblive den samme på cirka 31 procent.

  • Islam kommer til at være den mest voksende religion på verdensplan

Gruppen kommer procentvis til at stige fra 23,2 procent af verdens befolkning til 29,7 procent. Islam kommer dog ikke til at være den største religion i medlemstal, da der stadig vil være flere kristne (2,92 milliarder) end muslimer (2,76 milliarder).

  • Næsten 40 procent af alle kristne kommer til at befinde sig i Afrika syd for Sahara

Den regionale fordeling af kristne forventes at ændre sig markant. Næsten fire ud af ti (38 procent) af verdens kristne kommer til at være i Afrika syd for Sahara i 2050. Det er en stigning fra de 24 procent, der befandt sig der i 2010.

  • Andelen af verdens kristne vil være mindre i Europa og USA

Andelen af verdens kristne, der lever i Europa, faldt fra 66 procent i 1910 til 26 procent i 2010. Udviklingen vil fortsætte, og således vil 16 procent af verdens kristne befinde sig i Europa i 2050. Andelen af kristne i USA vil falde fra mere end tre fjerdedele til omkring to tredjedele, idet antallet af ikke-troende, muslimer, hinduer og andre grupper vil stige. Yderligere vil jødedom ikke længere være den største ikke-kristne religion i USA målt på medlemstal, da den vil blive overgået af islam.

  • Antallet af verdens buddhister vil forblive det samme

Antallet af buddhister i hele verden forbliver på lidt under 500 millioner i 2050. Til gengæld vil andelen af buddhister falde i takt med stigningen af det generelle befolkningstal. Buddhisme kan således se frem til at udgøre fem procent af verdens religioner fordelt på medlemstal i stedet for de syv procent i 2010.

  • Indonesien kommer ikke længere til at være landet med flest muslimer i verden

Indonesien kommer til at blive overhalet af Indien og Pakistan og havner således på en tredjeplads i oversigten over lande med flest muslimer i 2050. Det forudses nemlig, at der kommer til at være mere end 310 millioner muslimer i Indien, omkring 273 millioner i Pakistan og tæt på 257 millioner i Indonesien. Der vil dog stadig være flere hinduer end muslimer i Indien. Sådan her kommer fordelingen af verdens muslimer til at se ud i 2050.

  • Hvis den forventede udvikling frem til 2050 kommer til at fortsætte efterfølgende, vil antallet af verdens kristne og muslimer være omkring det samme i 2070

Der er intet, der kan siges med sikkerhed, da det er fremtiden, det gælder. Det er også derfor, at undersøgelsen ikke rækker længere end til halvvejs i vores århundrede. Det kan dog siges med sikkerhed, at hvis disse forudsigelser er korrekte, og udviklingen fortsætter i samme retning efterfølgende, vil antallet af kristne og muslimer i verden være omkring det samme i 2070.

Læs mere om fremtidens religiøse landskab her.