Debat

Religiøse: Sådan oplever vi social kontrol

Hvad er social kontrol i religiøse miljøer? Er den positiv eller negativ, og hvilke konsekvenser har den for den troende? Religion.dk har spurgt forskellige religiøse danskere om deres oplevelse af social kontrol

I løbet af de seneste år har der gentagne gange været fokus på social kontrol i religiøse miljøer. Men hvordan ser den sociale kontrol egentlig ud, og hvordan oplever de troende den selv?

Religion.dk har bedt repræsentanter fra forskellige religioner fortælle om deres tanker og oplevelser af social kontrol. De fortæller både om, hvad de selv har oplevet af social kontrol, og hvor de ser de største farer for social kontrol indenfor deres trosretning.

Social kontrol: Kvinder betragtes ofte ikke som selvstændige

"I muslimske miljøer er der stadig lang vej væk fra kønsdiskriminering i form af kønssegregering og kønsdiskurser, der bruges til at udskamme og guddommeliggøre negativ social kontrol af kvinder og mænd, der står op for kvinders ligeværd", oplever muslim Nour Tessie Jørgensen.

Læs Nour Tessie Jørgensens indlæg her

Hare Krishna-munk: Social kontrol er en nødvendighed

"Blandt dem, der følger en vedisk livsfilosofi, ligger frihed så højt på værdilisten, at selv den sociale kontrol, der udøves, har som mål at fremelske den absolutte frihed, vi som sjæle alle har iboende i os", forklarer Hare Krishna-munk Leif Asmark.

Læs Leif Asmarks indlæg her

Buddhist: Buddha er imod social kontrol

"Da Buddha ikke er hævet over andre buddhister, og da hans belæringer anses for gode råd, som man kan vælge at bruge, vil jeg mene, at der fra Buddhas side er et ret spinkelt grundlag for social kontrol", mener buddhists Anders Riisgaard Rasmussen.

Læs Anders Riisgaard Rasmussens indlæg her

Katolik: Den største fare for social kontrol kommer fra mig selv

"Jeg oplever en stor frihed og tillid til selvstændigt at forvalte mit liv i overensstemmelse med kirkens lære, men jeg er i fare for at udøve social kontrol over mig selv, hvis jeg kommer til at sammenligne mig med andre", skriver katolik Marguerita Hvid Spangsberg

Læs Marguerita Hvid Spangsbergs indlæg her

Ung missionsk kristen: Av, tror andre, jeg er indoktrineret?

"Jeg har meget svært ved at se, at jeg skulle være indoktrineret. Mine forældre har nok derimod udstukket deres ide om det gode liv samtidig med, at de har opfordret til intellektuel bearbejdning fra min side af. Med andre ord har de opdraget mig. Men spørgsmålet, om hvor grænsen går mellem opdragelse og social kontrol, er der nok ikke et entydigt svar på," mener Amalie Bach Dybdal, der er aktiv i Luthersk Mission.

Læs Amalie Bach Dybdals indlæg her

Artiklen bliver løbende opdateret med nye indlæg.

Nour Tessie Jørgensen. Foto: Privatfoto
Leif Asmark Jensen. Foto: Privatfoto
Anders Riisgaard Rasmussen. Foto: Cæcilie Philipa Vibe Pedersen
Marguerita Hvid Spangsberg. Foto: Thomas Hvid Spangsberg
Amalie Bach Dybdal Foto: Lasse Bach Dybdal