Inspiration

Sådan kan du bruge religion i din SRP-opgave

Foto: Henry Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix, Eva Uzcategui/Reuters/Ritzau Scanpix, Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix, Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix, Morten Dueholm/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

Går du i 3.g, og skal du snart skrive den store, tværfaglige SRP-opgave, men ved du ikke, hvordan du skal inddrage religionsfaget? Frygt ikke! Vi bringer her en liste over spændende emner, man kan skrive om i forskellige fagkombinationer med religion

Religion og samfundsfag

Den islamiske revolution i Iran i 1979
Med den islamiske revolutionen i Iran i 1979 gik landet fra at være et monarki (enestyre) til et teokrati (gudsstyre). Siden da har Irans religiøse leder haft mere magt end landets præsident. Undersøg Irans styreformer og se på, hvad der sker, når religion og politik blandes sammen.
Her kan du læse om religion i Iran.

Antisemitisme i Danmark
Antisemitisme dækker over diskrimination af jøder, hvilket Holocaust under Anden Verdenskrig i 1939-1945 var et eksempel på. Antisemitisme florerer dog stadigvæk i Danmark i dag, hvilket Dronningen også nævnte i sin nytårstale 2019. Undersøg, hvor udbredt antisemitisme i Danmark er, ved at se på tal fra værdiundersøgelser om antisemitisme.
Her kan du læse en undersøgelse af antisemitisme i dag.

Religion i samfundet: RESAM
RESAM er et tværreligiøst netværk af religiøse repræsentanter fra islam, jødedom og kristendom. På RESAM's hjemmeside kan man læse, at gruppen ønsker at påvirke samfundsdebatten. Undersøg derfor, hvordan religioner bliver fremstillet i medierne ved at analysere artikler eller se på retorikken på RESAM's egen hjemmeside.
Her kan du læse om religioners plads i samfundsdebatter.

Religion og historie

Korstog - og andre hellige krige
I 1095 indledte paven et felttog mod Mellemøsten. Planen med det første korstog var at generobre Det Hellige Land, men istedet blev det begyndelsen på flere århundreders konflikter i og omkring Mellemøsten.
Find mere inspiration til din opgave her.

Orthon-bevægelsen - dommedag i Danmark
I 1967 oplevede Knud Weiking, at et rumvæsen ved navn Orthon henvendte sig til ham for at fortælle ham om en kommende atomkrig, der ville udslette verden. Bevægelsen tiltrak hurtigt flere tilhængere, som lyttede opmærksomt til rumvæsenets meldinger gennem dets jordiske talerør, Knud Weiking.
Læs mere om Orthon-bevægelsen og andre afdøde religioner her.

Religion og spansk

Hillsong i Buenos Aires
Hillsong er en kirke, der opstod i Australien i 1980’erne. Det er en moderne kirke, som især er kendetegnet ved ørehængende kristen popmusik og markant brug af sociale medier. Hillsong udspringer af pinsekirken og har med årene fået international spændvidde. Blandt andet har Hillsong en kirke i Buenos Aires, og man kan finde et væld af spændende, spanske prædikener på kirkens YouTube-kanal eller som podcasts på Hillsongs hjemmeside.
Her kan du læse mere om Hillsong-kirken.

Ayahuasca-ritualer i Latinamerika
Flere steder i Latinamerika bruger man den psykoaktive plantedrik ayahuasca i rituelle sammenhænge. Praksissen har også bredt sig til den vestlige verden i den sidste halvdel af det 20. århundrede.
Læs mere om ayahuasca her.

Iglesia Maradona - fodbold er Gud
I Argentina er den kendte fodboldspiller Diego Maradona så populær, at flere tilbeder ham som en guddom. I Iglesia Maradona kan man blive gift og døbe sit barn i Maradonas navn, og i bønnen har “Vores Diego” erstattet “Fader Vor”.
Her kan du læse et interview med dokumentaristen Ole Bendtzen, der har lavet en dokumentarfilm om Iglesia Maradona.

Religion og dansk

Religionsmøde og mission i dansk litteratur
Kim Leine har boet en stor del af sit liv i Grønland. Det er også her, størstedelen af hans romaner foregår, blandt andet hans roman "Rød mand/Sort mand", der handler om det voldsomme kulturmøde mellem danskere og grønlændere.
Læs mere om Kim Leine og hans forhold til religion her.

Asatro og Nordens mytologi
Nordens mytologi er en del af den danske fortid, men den er også en del af nutiden. I tv-serier som "Vikings" og "Ragnarok" bliver de gamle guder vækket til live, men også for den asatroende Johan Christian Nord er Nordens guder virkelighed.
Få inspiration til din opgave om nordisk mytologi her.

Hvordan bruger religiøse organisationer de sociale medier?
Det kan nogle gange være svært at se, at folkekirken og Hillsong-kirken tror på den samme gud - i hvert fald når det kommer til deres kommunikation på sociale medier. Men hvordan kommer den forskel egentlig udtryk?
Se mere om Hillsong-kirken her - og få inspiration til din opgave.

Religion og fransk

Sekularisering i Frankrig
I Frankrig bryster man sig af sin sekulære samfundsmodel, hvor religion ikke har indflydelse på strukturerne i samfundet. Der kan trækkes tråde tilbage til den franske revolution, som grundlagde det moderne Frankrig.
Bliv klogere på Frankrigs ikke-religiøse samfund her.

Terrorangreb på Charlie Hebdo
I 2015 blev redaktionen på satiremagasinet Charlie Hebdo ramt af et terrorangreb, som kostede 12 mennesker livet. Motivet var religiøst, hævdede gerningsmændene, som var vrede over den islam-kritik, bladet ytrede gennem sine tegninger.
Læs mere om Charlie Hebdo og tegnerne her.

Napoleon og den franske kirke
Napoleon kronede sig selv som kejser i Notre Dame i Paris i 1804. Både før og siden har kirken dannet ramme om flere verdenshistoriske begivenheder, selvom den under den franske revolution blev indrettet som tempel for fornuften. I 2019 var den i fare for at styrte sammen som følge af en stor brand, men kirken står endnu.
Find inspiration til den franske revolution, Napoleon og Notre Dame her.

Religion og engelsk

Fodboldstjerner hjælper til anti-racisme
"Mohamed Salah, a gift from Allah." Sådan synger Liverpool-tilhængerne om deres store stjerne, Mohamed Salah. Og faktisk viser det sig, at Salahs religiøsitet har været medvirkende til, at islamofobien i Liverpool er faldet markant.
Forstå, hvad det handler om, her.

Bibelen i britisk og amerikansk kultur
Da C.S. Lewis skrev Narnia-fortællingerne, er der ingen tvivl om, at han lod sig inspirere af bibelske figurer. Løven Aslan lader sig eksempelvis henrette, inden han opstår fra de døde. George Lucas kender formentligt også sin Bibel indgående, for Anakin Skywalkers undfangelse ved de magiske midi-klorianer kunne minde om noget, man også kan læse i Det Nye Testamente. Eller hvad med Harry Potter? Måske er hans ensomme kamp mod den onde noget, vi kender andre steder fra.
Se flere kristne temaer i Harry Potter her.

Religion og politik i USA: Trump, civilreligion og religiøse symbolikker
I USA er religion og politik ikke så skarpt adskilt, som vi er vant til i Danmark. Som et centralt medlem af Præsident Trumps stab af rådgivere sidder blandt andet Paula White, der er kendt for at prædike en atypisk form for kristendom.
Læs mere om den kontroversielle prædikant og Trump her.

Religion og kemi

Religion og rusmidler
Flere religioner bruger rusmidler for at komme tættere på noget hinsides, såsom guder eller ånder. Især indenfor shamanisme har rusmidler som ayahuasca været en central del af religiøse ritualer eller ceremonier. Her kan du læse om de forskellige shamanistiske retninger og undersøge, hvad bevidsthedsudvidende stoffer betyder for religioner.
Læs om en shamanistisk ceremoni i Danmark, hvor kakao skal udvide bevidstheden.

Religion og matematik

Statistik: Hvordan har det religiøse landskab forandret sig gennem tiden?
Danskernes religiøsitet har altid ændret sig, men hvordan kan vi forklare det gennem statistik? Det har forskellige værdiundersøgelser forsøgt at afklare, og det viser entydigt, at de fleste danskere ikke længere tror på en straffende Gud - men noget er konstant. Faktisk er andelen af dem, der ikke tror, ikke vokset betydeligt.
Læs mere om de danske værdiundersøgelser her.

Statistik: Folkekirkens medlemmer
Folkekirkens medlemstal har været dalende de seneste par år, men ikke i samme hast som de fleste havde forventet. Hvad er op og ned i debatten om folkekirkens berettigelse i et samfund, hvor så mange er medlemmer af kirken?
Se de seneste tal fra folkekirken her.

Religion og biologi

Grøn Kirke
Klimabevægelsen foregår også i kirkerne, hvilket Grøn Kirke er et eksempel på. Grøn Kirke er et initiativ, der skal hjælpe kirker til at blive mere bæredygtige og passe bedre på naturen. Derfor er det oplagt at undersøge, hvordan kristendommen forholder sig til naturen, hvilket du kan læse om her.
Læs mere om Grøn Kirke i temaet om klima og tro her.

Religionernes holdning til abort
Abort er et ømtåleligt emne, fordi det rejser et etisk spørgsmål om, hvornår noget er liv. I Danmark har alle ret til at få en abort, så længe det sker indenfor 12. uge i graviditeten. Indenfor religionerne er der imidlertid forskellige syn på, om abort skal være tilladt.
Her kan du læse om, hvordan religionerne forholder sig til abort.

Designerbørn
Ved kunstig befrugtning er det blevet muligt at designe sine børn, inden de fødes. For mange religioner rejser det et etisk dilemma, for hvor ligger grænsen for, hvor meget mennesket må lege Gud?
Læs hvad kristendommen, islam og buddhismen mener om designerbørn.

Religion og fysik

Verdensbilleder
Hvordan er verden opstået, og hvordan skal vi forstå den? Det er spørgsmål, som både religioner og fysikken beskæftiger sig med. Før det heliocentriske verdensbillede med solen i centrum blev anerkendt, var opdelingen mellem religion og naturvidenskab ikke så tydelig, som den er i dag.
Læs om hvordan oplysningstænkere forener Gud med naturvidenskaben her.

Gudsbeviser
Mange videnskabsfolk har gennem tiden forsøgt at forene troen på Guds eksistens med deres naturvidenskabelige opdagelser. Højenergifysikeren Holger Bech Nielsen har tilmed fremlagt en fysisk teori om 'gud'. Men giver det mening at forsøge at forklare Gud?
Læs mere om gudsbeviser her.

Religion og tysk

Reformationen - Martin Luther og protestantismen
I 1517 slog Martin Luther 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det skulle få store konsekvenser for kirkelivet i Europa. Tyskland er i dag splittet mellem katolikker og protestanter, og det hele kan spores til den tyske munks oprør mod pavemagten i 1500-tallet.
Læs mere om Luther, paven og reformationen her.

De Tyske Kristne - nazistisk indflydelse på kirken
I 1933 blev den såkaldte arierparagraf vedtaget, som skulle forhindre, at jøder fik adgang til kirken i Tyskland. Der opstod en nazistisk bevægelse inden for kirken, som medførte, at flere tog afstand fra kirken - blandt andet teologen Dietrich Bonhoeffer, som blev slået ihjel af det tyske nazi-regime få dage før krigens afslutning.
Læs den dramatiske historie om Dietrich Bonhoeffer og opgøret med den tyske kirke her.

Babylon Berlin - religiøse symbolikker
Tv-serien "Babylon Berlin" er den dyreste ikke engelsk-sprogede serie nogensinde, og den er pakket med religiøse symboler. Alene titlen henviser til den gamle by, Babylon, der i bibelsk forstand er selve syndens hule.
Læs mere om "Babylon Berlin" her.

Religion og idræt

Yoga som religiøs praksis
Selvom mange i dag forbinder yoga med træning frem for religion, så er yoga i sin oprindelige form en religiøs praksis. Yoga stammer fra de ældgamle hellige indiske tekster, vedaerne, og er blevet brugt til at påkalde guder eller opnå en oplyst tilstand. I dag dyrker mange dog yoga for at træne kroppen og mindske stress.
Læs her om yoga er en religiøs praksis.