Joan Ørting: Religion er godt for sexlivet

Sex er en god træning til at overgive sig til Gud, fortæller sexolog Joan Ørting. - Foto: colourbox

Jo mere spirituel og åben man er, desto mere fokus er der på nærværet siger sexolog Joan Ørting, der er inspireret af hinduismen

- Det guddommelige er en stærk kraft, der udfylder tomrummet og giver meningsfuldhed til livet. Herved mærker man sig selv mere i sexlivet, siger sexolog Joan Ørting.

At det vigtigste, man kan gøre for at forbedre sit parforhold og sexliv, er at satse på personlig udvikling gennem et spirituelt liv, er en udbredt teori. Den amerikanske sexolog og åndelige vejleder Anna Marti fastslår:

- Jeg er ligeglad med, hvad du tror på, men du er nødt til at tro på noget, der er større end dit eget ego. Udviklingsspiritualiteten og det guddommelige menneske
Joan Ørting har været spirituel, siden hun var 20 år gammel og betegner sig selv som udviklingsspirituel, et begreb der kræver nærmere forklaring:

- Jeg er religiøs på den måde, at jeg er spirituel. Spiritualiteten hjælper til at udvikle sig, fortæller Joan Ørting og tilføjer, at hun mener, at mennesker er guddommelige væsener, som alle er en del af noget større.

På en ashram i Indien lærte Joan at meditere, og hun betegner sig selv som sanyasin (omvandrende asket, red.) og bruger også meditationsteknikken i sit arbejde som sexolog, idet hun siger, at vi selv, i vores sind og hjerte, er redskaber for åbenhed. En foretrukken øvelse er således at sidde og kigge hinanden dybt i øjnene i 5 minutter.

- Det åbner, og man mærker hinandens åndedræt, siger Joan og mener yderligere, at denne øvelse også er god for at komme tættere på hinanden i et parforhold.

Religiøse er mere tilfredse
- Det er godt at have noget sammen som par. Og det er godt at dele religion eller spiritualitet, da kærligheden her er meget central, bemærker Joan Ørting.

Det, at man har noget større sammen, medvirker, ifølge Joan Ørting, en forbundenhed, der giver én lyst til at tilfredsstille den anden og til at være sammen for altid, hvorved der opstår et nærvær, som er afgørende for et godt sexliv.

At religion er godt for sexlivet, underbygges af amerikanske undersøgelser, der viser at religiøse både er mere raske og gladere for deres seksualitet end ikke-religiøse. Den danske religionspsykolog Peter la Cour er ikke forundret, hvis religiøse i Danmark også er mere tilfredse end ikke-religiøse, da religiøse danskere i højere grad lever med fast partner, og derfor også er mere tilbøjelige end andre til at blive i deres parforhold.

Sexlivets tre trin
Man går som seksuelt væsen igennem en udviklingsproces, der, ifølge Joan Ørting, bevæger sig op ad tre trin. Når man efterhånden bliver træt af sexlivets første trin bestående af menuen: forspil, orgasme og efterspil, flyttes fokus efterhånden til de to andre trin, der byder på henholdsvis leg og nærvær.

Her følger Joan Ørtings bud på sexlivets tre trin:

1. trin: Overgivelsen! Her er ingen tabuer, der er dominans i form af en mester og en slave, og man befinder sig som regel på dette trin, mens man er rimelig ung, siger Joan Ørting og spørger retorisk: Hvis man ikke kan være fri i sengen, hvor kan man så være det? Første trin har fokus på orgasmen.
2. trin: Sommerfugledansen! Her handler det om gensidighed: jeg gør noget for dig, og du gør noget for mig. Joan Ørting associerer dette niveau med Don Juan og med danse som flamenco, tango og salsa, hvor der er en stærk seksuel energi. Andet trin har fokus på den gensidige leg.
3. trin: Nærværet! Her er godhed, beundring og respekt. På dette trin har mennesket erkendt, at det er et guddommeligt væsen, der er forbundet til noget højere - og de to individer smelter i sexakten sammen til ét. Tredje trin har fokus på nærværet og erotikken.

Tredje trin er det øverste trin, hvor overgivelsen og nærværet er på sit højeste. For at nå dette niveau, er man nødt til at arbejde med sig selv og religion eller den såkaldte udviklingsspiritualitet kan være midler til målet.

Sex er god træning til at overgive sig til Gud
Joan Ørting sammenligner åbenheden og overgivelsen i sex med musikeren, der af og til føler, at musikken strømmer igennem ham, uden at han selv har kontrol over det.

- Man er åben, og så sker det gennem én. Det er det bedste. Det er god erotik. Her er ingen forret, hovedret eller efterret, siger hun og tilføjer: Sex er, når der er en større kraft i spil. Sex er en god træning til at overgive sig til Gud...

Her eksemplificerer Joan Ørting, hvordan man kan benytte religionen for at opnå et bedre sexliv:

- I bønnen åbner man sig for nærværet med Gud. Man er nærværende, og nærvær er erotik. Kunsten er at acceptere livet, som det er, og det gøres på tredje trin, hvor vi mærker hinanden, og begge har følelsen af at være sammen nu her og blot se, hvad der sker..., siger hun og afslutter med en henvisning til tantrisk hinduisme:

- Det er jo meget interessant, når to guder og gudinder elsker. Det er tantraen! Man er Shiva (hinduistisk gud, der symboliserer det maskuline) og Shakti (hinduistisk gudinde, der symboliserer det feminine), som forbinder sig seksuelt.

Hvorfor er sex tabuiseret?
Afslutningsvis giver Joan Ørting sit bud på, hvorfor sex er tabuiseret, og derfor kan være et svært emne at tale om. Hun mener, det skyldes, at det danske samfund stadig er præget af, at sex tidligere blev forbundet med noget skamfuldt og syndigt, idet denne tankegang ubevidst gives videre fra generation til generation.

Hun understreger dog, at det går fremad, idet vores seksualitet bliver mere åben og udtryksfuld, da unge i dag er meget mere udadvendte, end det var tilfældet tidligere. Denne udadvendthed er, ifølge Joan Ørting, altafgørende, da den udgør første trin på sexlivets tretrinsudvikling.

- Det er vigtigt, at samfundet bliver mere frit på første trin, for så er bunden lagt. Det er vigtigt, at man prøver noget forskelligt og er frisindet, overgivende og ikke bange for ikke at være pæn nok. Så kommer de andre niveauer... Og med bønnens ærefulde sprog, respekten og nærværet, bliver sexlivet hævet til det guddommelige niveau, konkluderer hun.

Hvis du vil læse mere om Joan Ørting og hendes syn på religion og sex, kan du besøge hendes hjemmeside her.

Joan Ørting er sexolog, life-coach og meditationslærer Foto: joanoerting.dk
På sexlivets tredje trin har parret erkendt, at de er guddommelige - og de dyrker tantrisk sex ligesom den hinduistiske gud Shiva og gudinden Shakti. (kilde: www.inner-tranquility.com) Foto: http://www.inner-tranquility.com/