Sikhismen uddør i Afghanistan

I de seneste årtier har Afghanistan været ramt af adskillige konflikter, som hver især har bidraget til både forfølgelsen og uddrivelsen af afghanske sikher. Foto:

De sidste 20 år er antallet af sikher i Afghanistan faldet dramatisk. Iagttagere frygter nu, at det 500-årige samfund vil uddø

I august 2014 ankom en skibscontainer til Storbritannien. Til rædsel for de omkringværende væltede det ud med mennesker, nærmere bestemt 35 illegale immigranter af sikhherkomst, hvoraf én person var omkommet under den lange rejse.

Det blev først formodet, at der var tale om indiske sikher, men da en delegation af lokale indiske sikher ankom til havnen, viste det sig, at der var tale om 35 afghanske sikher.

I de efterfølgende uger satte de britiske medier stort fokus på de afghanske sikher med overskrifter såsom ”Hvorfor er afghanske sikher desperate efter at flygte til England?” samt ”Afghanske sikher: En af de mest udsatte minoriteter i verden”.

Selvom Afghanistan er et muslimsk land huser det en gammel sikhisk befolkning, som kun de færreste har hørt om. I århundreder har sikherne og muslimerne levet side om side i fred. Antallet af sikher i Afghanistan er dog faldet dramatisk de seneste 20 år. Det anslås, at der i 1940'erne var omkring 250.000 afghanske sikher. I dag er tallet helt nede på 3000.

Sikhismens historie i Afghanistan

Sikhismens rødder i Afghanistan kan spores tilbage til starten af 1500 tallet, da sikhismens stifter Guru Nanak besøgte området på vej hjem fra en af sine rejser i Mellemøsten. Her etablerede han en blomstrende menighed af lokale afghanere, som senere voksede i størrelse og indflydelse.

I 1700-tallet, da de første sikhiske kongedømmer opstod på det indiske subkontinent, fik de afghanske sikher en vigtig rolle som handelsmænd, der forbandt det afghanske folk med de indiske kongedømmer.

Siden da har afghanske sikher primært haft et ry for at være gode handelsfolk blandt lokale afghanere. De har således, traditionelt set, siddet stærkt på den afghanske bazar-økonomi i storbyer som Kabul, Jalalabad og Kandahar.

Denne dokumentar omhandler sikhismens historie og kulturarv i Afghanistan.

En minoritet fanget i midten

I de seneste årtier har Afghanistan været ramt af adskillige konflikter, som hver især har bidraget til både forfølgelsen og uddrivelsen af afghanske sikher. Den russiske invasion af Afghanistan i 1970erne samt den efterfølgende opstand ledte til at en stor del af de afghanske sikher flygtede til Pakistan, Rusland og Indien. Under den efterfølgende borgerkrig og Talebans indtog i landet fortsatte flugten.

Den manglende samfundsstruktur ledte til, at sikherne hurtigt blev gjort til syndebukke. Under trusler om at konvertere til islam eller betale store løsesummer for at blive skånet for forfølgelse, måtte mange af de efterladte fattige sikher finde sig til rette i et samfund, hvor de i stigende grad blev mere og mere uvelkomne.

Under taleban blev sikher endvidere beordret til at bære gule stjerner, så deres status som fremmede blev tydeliggjort. Grundet deres tidligere status på bazar-økonomien blev børn kidnappet, og sikherne blev efterfølgende tvunget til at betale penge til de forskellige oprørere for at finansiere den hellige krig.

Tab af sikhisk kulturarv

Antallet af sikhiske templer i Afghanistan er faldet drastisk grundet bombardementer og forfald. I dag er der kun ganske få sikhiske templer tilbage, og de fleste sikher er flyttet ind i templerne grundet fattigdom.

Den indiske professor Ganda Singh besøgte Afghanistan i starten af 1950erne i et forsøg på at lokalisere sikh kulturarv i landet. Hans forskning viste, at nogle af de ældste sikhiske helligskrifter, man kender, var lokaliseret i Afghanistan. I dag er det uvist, hvorvidt disse manuskripter stadig eksisterer.

Afghanske sikhers fremtid ligger i vesten

I de sidste 20 år har en stor del af de afghanske sikher bosat sig i Storbritannien, USA, Tyskland og Sverige. Deres særlige viden om handel og butiksdrift har medført, at de allerede har sat sig stærkt på økonomien i London bydelen Southall. Her er størstedelen af butikkerne på Southall Broadway nu drevet af afghanerne.

Mange af afghanerne ser nu vesten som deres nye hjem, og kun få har planer om at vende tilbage til Afghanistan. Det ses i stigende grad, at kun ganske få forældre lærer deres børn at tale afghanske sprog eller viderefører afghanske traditioner og højtider.

Fortsætter forfølgelsen af sikher og flugten fra Afghanistan, vil det resultere i, at sikhismens 500-årige tilstedeværelse i landet bliver fortid, akkurat ligesom landets buddhistiske og hinduistiske fortid for længst er forsvundet.