Nekrolog

Han lærte verdens unge sikher om deres historie og traditioner

Den verdenskendte sikh-prædikant Jagraj Singh sov stille ind i går den 20. juli efter kort tids kræftsygdom. Han blev 38 år gammel.

I går gik den verdensberømte sikh-prædikant Jagraj Singh bort. I løbet af få år har han revolutioneret vestlige sikhers selvforståelse og sikhismens position på den britiske religionsscene.

Det var med stor sorg, at sikher verden over i går kunne læse nyheden om, at 38-årige Jagraj Singh var sovet stille ind efter kort tids kamp mod kræft. Han var blandt de største og mest indflydelsesrige sikher i nyere tid.

Jagraj Singh er født og opvokset i London. Senere tog han en uddannelse i filosofi fra Oxford University, hvorefter han gjorde karriere som officer i det britiske forsvar. I 2012 oprettede han Youtube-kanalen "Basics of Sikhi", som blev en platform, hvorfra han udbredte sikhismens filosofi på et letforståeligt engelsk og med god brug af britisk humor.

Nødvendigheden af en åben dialog

Sikhismen er ikke en missionerende religion, og derfor er der mange i Vesten, der ikke har kendskab til sikherne. Selv i Danmark, hvor der har boet sikher i et halvt århundrede, er det kun de færreste danskere, der ved, hvem sikherne er. I en tid, hvor europæiske sikher i stigende grad bliver udsat for hate-crimes og diskrimination, så Jagraj Singh et alvorligt problem i det manglende kendskab til sikherne som folk. Derfor udfordrede han de britiske sikhers tilgang til deres egen religion, da han gjorde op med dogmet om, at sikher ikke bør udbrede kendskabet til sikhismen. Han mente, at det var tid til at formidle religionen.

For Jagraj Singh var missionering og oplysning ikke det samme, og han gjorde meget ud af at oplyse om forskellen på de to ting. Derudover pinte det ham, at der var så mange unge sikher i Vesten, som ikke kendte til deres egen historie, traditioner og filosofi. På baggrund af dette oprettede han sin Youtube-kanal. Hans formål var at lave ugentlige videoer, hvor han gav letforståelige informationer om sikhismen.

I løbet af få år gik Jagraj Singh fra at producere youtube-videoer via sit webcam på værelset til at lede en international sikh-organisation med afdelinger på flere kontinenter. Han har sammen med sin lokale gruppe i de senere år deltaget i adskillige tværreligiøse netværk for at skabe harmoni mellem de forskellige religioner, ligesom han har deltaget i adskillige tv-debatter om religion.

Hans organisation har på daglig basis kørt England tyndt for at undervise i forskellige templer. I 2016 modtog han en pris fra den britiske regering, hvortil den britiske premierminister Theresa May bemærkede: ”Dit positive arbejde bidrager stort til det sikhiske såvel som det bredere britiske samfund. Du inspirerer folk af alle religioner, såvel som folk uden religion, til at gøre en forskel.”

Indflydelse i Danmark

Jagraj Singh var inspirationskilden til den danske forening "Sikh Ungdom," som blev oprettet i 2013. Han gæstede Danmark i februar 2014, hvor han holdt en to dages workshop om sikhismens filosofiske lære. De danske sikher husker ham som en venlig, ydmyg og oprigtigt nysgerrig mand, som var interesseret, i hvordan de unge sikher lever deres liv i Danmark.

Særligt var han kendt for måden, hvorpå han udfordrede folks tankegang og visioner for livet. Under en samtale spurgte han eksempelvis Sikh Ungdoms bestyrelse:

”Hvad tænker I, er det langsigtede formål med denne ene workshop? Hvordan ser sikhismen ud i Danmark om 50 år? I har vel ikke tænkt jer, at Sikh Ungdom blot skal dø ud efter et års tid?”

Spørgsmålene fik bestyrelsen til at fryse. Hvad skulle de svare? Aldrig havde de gjort sig tanker om sådanne langsigtede spørgsmål. Siden da er det blevet en vane for bestyrelsen at sige, at Sikh Ungdoms aktiviteter skal finde sted de næste 50 år. Jagraj Singh mente, at sikhismen var kommet for at blive i Danmark.

Visioner for ungdommen

Jagraj Singh forsøgte også at udfordre unge sikhers engagement i de religiøse og sekulære institutioner. Han opfordrede unge til at stille op i Gurdwara-templernes bestyrelser (Gurdwara er en betegnelse for sikh-templer, red.), så aktiviteter blev afholdt på engelsk frem for punjabi. Derudover opfordrede han sine lyttere til at stille op i lokal- og landspolitik i England, for at bidrage positivt til det britiske samfund. Ser man på den vestlige scene af sikh kunstnere og politikere, er det tydeligt, at Jagraj Singh har været en inspiration og motivator til en lang række kendte personligheder, herunder det britiske parlamentsmedlem Tan Dhesi.

Særligt ungdommen blev hårdt ramt af nyheden om Jagraj Singhs kræftsygdom. Kort efter nyheden blev annonceret i december 2016, sås det da også, at tusindevis af unge briter på diverse facebook sider beskrev, hvordan videoerne fra "Basics of Sikhi" havde ændret deres liv og fået dem tættere på deres religion og traditioner. Da der en uge senere blev afholdt fællesbøn i hans navn, forårsagede det trafikpropper i Vestlondon, da unge sikher fra hele landet strømmede til det centrale Gurdwara-tempel.

For Sikh Ungdom, vil det ikke være en overdrivelse at påstå, at sikhismen i Vesten har lidt et voldsomt tab, der vil kunne mærkes i de næste mange år. Efter alt at dømme vil Jagraj Singh formentligt gå over i sikh-religionens historie som en person, som de nye generationer om 200 år vil læse om og lade sig inspirere af. På samme måde som unge sikher i dag læser om og lader sig inspirere af de generationer af sikher, som levede for 200 år siden.

Jagraj Singh efterlader sig en kone, tre børn samt en global sikh-menighed, som vil gøre deres bedste for at udleve hans drøm om en aktiv, vibrerende og samfundsunderstøttende sikhisme.