Skabelse eller evolution

Har dyr religion?

Lamaer sørger over døde artsfæller, gorillaer holder begravelsesceremonier, og vores nærmeste slægtninge, chimpanserne, danser regndans. Observationer af dyrs adfærd tyder på, at sorg, ærefrygt - og måske endda religion - ikke kun er forbeholdt mennesker

Indføring

Har religiøsitet været en evolutionær fordel?

Meget tyder på, at religion har været en del af menneskets kultur helt tilbage i de tidlige landbrugssamfund. Men hvilken betydning har det haft for vores udvikling som art?

Indføring

Evolutionsteori kan måske spores i hinduismen

Hinduismen beskriver flere skabelsesberetninger i sine tidlige skrifter, og forskere mener, at en enkelt af dem læner sig op ad Darwins evolutionsteori - årtusinder før, den var formuleret

Synspunkt

Præst: Livet opstod ikke af sig selv på jorden

En del forskere mener nu, at livet ikke er opstået af sig selv her på jorden, men skal forklares med påvirkning udefra. Livet er kommet hertil eksempelvis i form af nedslag fra kometer, der har medbragt grundstenene til liv, skriver sognepræst Asser Skude

Amerikanere ser konflikt mellem videnskab og andres tro

En undersøgelse vurderer, at de fleste amerikanere mener, at der er en generel konflikt mellem religiøs og videnskabelig overbevisning - men ikke, når det gælder deres egen livsopfattelse

Tro og videnskab

Brev genåbner debat om Darwins tro på Jesus

Et brev, hvori Charles Darwin fortæller om sit forhold til Bibelen og Jesus, sættes i næste uge til salg i New York. Brevet genstarter debatten om Darwins tro, men indeholder intet nyt, siger dansk professor

Mediekommentar

Skade, at Amerika ligge skal så langt herfra!

En nybygger beskrev engang rejsen ud på prærien ”som at sejle ud på et hav af græs uden kompas”. Nu om stunder har vi satellitovervågning og gps, men når man ser det endeløse landskab, forstår man stadig, hvad nybyggeren mente. Her kan et menneske blive væk i lutter natur.

Får kreationister ikke kristne til at fremstå latterlige?

Når der stadig er kristne, som forklarer livets tilblivelse kreationistisk eller som intelligent design, må det kvalificerede spørgsmål være på hvilket grundlag, de gør det, svarer lektor og ph.d. ved Dansk Bibel Institut Jens Bruun Kofoed

Forskere finder manglende led i evolutionen

Fossilet efter en 375 millioner år gammel fisk giver forskerne en afgørende ny indsigt i, hvordan livet på Jorden flyttede sig fra vand til land

Var det første menneske kønsløst?

Dit spørgsmål forudsætter, at der er tale om to forskellige skaberguder i Første Mosebog første kapitler. Det er imidlertid ikke tekstens egen forståelse, svarer professor i teologi Helge Kjær Nielsen

Ny forskning i direkte modstrid med evolutionsteorier om aldring

De gældende evolutionsteorier om aldring må ændres, lyder det fra forskere på baggrund af en ny danskledet undersøgelse. Undersøgelsen viser, at mange af Jordens dyr og planter ældes på overraskende måder

350 millioner år gammel skorpion kaster nyt lys over evolutionen

Efter et fund i Sydafrika af et skorpionfossil ved man nu med sikkerhed, at ikke blot skorpioner, men også deres byttedyr allerede eksisterede i den forhistoriske tidsperiode devonia, der begyndte for cirka 416 millioner år siden

Har menneskeheden nået sit højdepunkt?

Den kendte naturforsker sir David Attenborough har genstartet debatten om, hvorvidt menneskets udvikling er stoppet. Det går kun ned ad bakke herfra, advarer han

Evolutionsteoriens sejrsgang er forbi

Flere og flere europæere bekender sig til troen på, at Gud - ikke evolution - har skabt mennesket. Kreationistiske aktivister er i gang med at undergrave hele det videnskabelige samfund, advarer dansk forsker

En agnostikers tvivl og håb

Når talen falder på selve livets opståen, så er vi alle på Herrens mark. Biologernes og evolutionsforskernes forklaringsmodel med tilfældige mutationer virker ikke overbevisende, men det gør snakken om jomfrufødsel, mirakler og opstandelse fra døden heller ikke, mener dagens kronkkør.

Skabelsestiden i Læsøperspektiv

På Læsø er der efter dansk målestok plads til naturen. Man kan gå flere kilometer ud over Rønnerne uden at møde andre end strandskader, rødben, lærker og stære.

Hvordan forklarer buddhister befolkningstilvæksten?

Når der i dag er langt flere mennesker, kan det forklares ved, at andre levende væsener, fra denne planet eller andre verdener, nu er genfødt som mennesker, svarer lektor Jørn Borup

Se flere