Tro og videnskab

Brev genåbner debat om Darwins tro på Jesus

I mere end 100 år var brevets eksistens hemmeligholdt. Og videnskabsmandens ord er da også både direkte og skelsættende. Statue af Darwin på Natural History Museum i London Foto: GODONG contact@godong-photo.com

Et brev, hvori Charles Darwin fortæller om sit forhold til Bibelen og Jesus, sættes i næste uge til salg i New York. Brevet genstarter debatten om Darwins tro, men indeholder intet nyt, siger dansk professor

Den 21. september bliver et ganske særligt brev sat til salg i auktionshuset Bonhams i New York. Det er et brev, som Darwin skrev til en ung sagfører i 1800-tallets London.

Ifølge The Guardian er brevet et svar på andet brev, som kontorist McDermot sendte til Charles Darwin, hvori han spurgte:

"Hvis jeg skal have den fornøjelse af læse Deres bøger, må jeg vide, at jeg ved afslutningen ikke har mistet min tro på Det Nye Testamente. Jeg skriver derfor til Dem for at bede Dem give mig et Ja eller Nej på spørgsmålet: Tror De på Det Nye Testamente?"

"Darwin bekendte aldrig sin ikke-tro, men han afviste den heller ikke," siger David Quammen, der har redigeret en illustreret udgave af "Arternes oprindelse" til The Guardian.

Spørgsmålet er så, om brevet laver om på det? Ifølge The Guardian og andre medier skriver Darwin i brevet:
 
"Min herre,

Det bedrøver mig at måtte informere Dem om, at jeg ikke tror på Bibelen som en guddommelig åbenbaring og derfor heller ikke på Jesus Kristus som Guds søn.

Deres hengivne, Ch. Darwin"

David Quammen kalder brevet "et historisk dokument, der bringer al spekulation omkring Darwins virkelige tro eller ikke-tro til tavshed".

Men den fortolkning er professor i Systematisk Teologi ved Københavns Universitet, Niels Henrik Gregersen, ikke enig i:

”Der er ikke noget nyt i, at Darwin fraskriver sig kristendommen. Det gør han også i sin selvbiografi, hvor han skriver, at han ikke engang kunne ønske, at kristendommen var sand. Det, han især har noget imod, er Bibelen som Guds åbenbaring, Jesus som Guds Søn – og frem for alt hvad han kalder 'den fordømmelsesværdige lære om dommen' – det vil sige opdelingen af menneskene i to halvdele, hvor nogle frelses og andre går til Helvede."

Men det er vigtigt at forstå, at Darwin heller ikke her erklærer sig for ateist, fortsætter Niels Henrik Gregersen:

"Darwin forstod aldrig sig selv som ateist, men som agnostiker. Det vil sige, at han mente, at spørgsmålet om Gud lå ud over menneskets viden.” 

Indtil MacDermotts brev, sendt og besvaret i 1880, havde Darwin undladt at besvare direkte spørgsmål om sin tro, som han gennem tiden modtog mange af. Hans tilbageholdenhed skyldtes formentlig, at han ikke ønskede at bringe skandale over sin familie og især ikke ryste sin efter sigende meget religiøse hustru.

Da McDermott skrev brevet, var Darwin 71 år gammel. Hvorfor han valgte at åbne sit hjerte netop i dét brev til dén mand, har eksperterne ikke svar på. Men brevet var tilsyneladende forbeholdt spørgeren, for ovenover selve brevets indhold er skrevet ordet "Privat" hen over det nu gulnede ark.

I mere end 100 år blev brevets eksistens da også hemmeligholdt. 

Brevet vil formentlig give anledning til mere debat, for Darwins tro er stadig et kontroversielt emne. Måske derfor regner auktionshuset med, at brevet kan indbringe mindst 350.000 kroner.