Hvad er formålet med meditation?

"De forskellige former for meditation finder næsten alle anvendelse i kristen sammenhæng. Det, som gør meditation til kristen meditation, er ikke teknikken, men indholdet og hensigten at søge dybere ind i fællesskabet med Gud", skriver åndelig vejleder Per Mollerup.

Folk bruger meditation meget forskelligt. I en kristen sammenhæng er meditation en form for bøn, der bringer én tættere på fællesskabet med Gud, svarer åndelig vejleder og tidligere sognepræst Per Mollerup

Spørgsmål:

Ifølge min forståelse af fænomenet (begrebet) meditation drejer det sig om en bestræbelse eller valg hen imod et mål.

Alle vores bevægelser og anstrengelser har et sigte, og vi bliver langsomt, men sikkert ført af sted hen imod det mål ved hjælp af vores valg! Vores anstrengelse og valg fører os af sted, og det der interesserer mig er, hvor det er meningen, at vores anstrengelser og valg skal føre os hen?

Rummer meditation en målsætning, som vi kan bevæge os hen imod ved at meditere? Og hvilken målsætning er det? Hvis der er forskellige former for meditation, hvad består de i så fald i?

Jeg har arbejdet med meditation i rigtig mange (40) år, og jeg synes, det er en rigtig god idé at meditere! Men jeg bliver lidt undrende, når jeg støder på begrebet meditation i det offentlige rum, når jeg ikke samtidig får at vide, hvad målet/idéen med meditation er!

Med venlig hilsen
Steen

Svar:

Kære Steen

Du spørger, hvad målet er med meditation?

Meditation er en teknik, som bruges til flere forskellige formål, så hver enkelt mediterende vælger selv sit mål. Der findes rigtige mange forskellige former for meditation, som er egnede til forskellige formål. Måske kan man opdele formålene i tre overordnede grupper:

1: Nogle mediterer, fordi de oplever, at det giver dem en indre ro og hjælper dem til at få samling på deres tanker og fokusere på én ting ad gangen. Det giver dem overskud til bedre at kunne håndtere en travl hverdags mange udfordringer. Det gælder mange, som er påvirket af mindfullness eller lignende meditationsformer.

2: Nogle går et skridt videre og mediterer, fordi de oplever, at de gennem regelmæssig meditation også kommer i bedre kontakt med de dybere lag i deres sind - med deres underbevidsthed. De oplever, at de også bliver mere hele mennesker gennem meditation.

Til det formål vælger nogle en meditationsform, hvor de er opmærksomme på de tanker og følelser, der dukker op i dem. Ofte vælger de at føre dagbog over det, der dukker op i dem under meditationen. Så kan de over en periode måske se et mønster i det, de får kontakt med i deres meditationer og derigennem få en øget selvindsigt.

Hvorimod andre vælger en antra-meditation, som tværtimod undertrykker alle tanker og følelser ud fra den overbevisning, at de derigennem kan komme ind i alternativ sindstilstand, hvor de får en udvidet kontakt med de dybeste lag i dem selv.

LÆS OGSÅ: Hvor finder jeg en meditationsgruppe?

3: Nogle går endnu et skridt videre og mediterer i den overbevisning, at de gennem meditation ikke alene kommer i bedre kontakt med de dybere lag i dem selv, men også gennem deres indre kommer i en dybere kontakt med Gud. Det er min egen overbevisning og mit motiv til at meditere.

Jesus bruger i en samtale med en kvinde, han mødte på en rejse, det billede, at der i vort sinds dyb er et kildevæld, hvorigennem Guds Ånd vil komme ind i os for at opbygge og udvikle et fællesskab med vor ånd, så vi kan komme til at leve i det fællesskab med Gud, som vi er skabt til at leve i.

Gud vil fællesskabet med os alle, men for at det kan virkeliggøres, må vi rette vor opmærksomhed mod Gud og åbne os for det. Det er i vort forhold til Gud som i vort forhold til andre mennesker. Fællesskabet bliver kun virkeligt, når vi møder hinanden med tillid og vil fællesskabet med hinanden.

LÆS OGSÅ: Præst: Meditation er helende for krop og sjæl

I Bibelen kan vi læse om andre menneskers erfaringer med Gud og især om Jesu helt unikke liv med Gud. Når vi lader os inspirere af det til at møde Gud med tillid og søger fællesskabet med Gud i bøn og meditation, så vokser og udvikles vort fællesskab med Gud.

Meditation er i kristen sammenhæng en form for bøn. En bøn, hvor vi ikke er optaget af at bede Gud om noget, men alene af at samle vor opmærksomhed om Gud og være åbne for fællesskabet med ham. For mig er den en stærk vekselvirkning mellem tro og de erfaringer af Guds nærvær, som jeg gør i meditationen.

Den af Bibelen inspirerede tro, giver min meditation retning, derfor tager min meditation ofte afsæt i en fortælling om Jesu omgang med mennesker eller en lignelse af ham. Og jævnligt fører meditationen til en aha-oplevelse, der både hjælper mig til en dybere forståelse af den bibelske fortælling og til en dybere indsigt i mig selv.

LÆS OGSÅ: 10 råd om kristen meditation

De forskellige former for meditation finder næsten alle anvendelse i kristen sammenhæng. Det, som gør meditation til kristen meditation, er ikke teknikken, men indholdet og hensigten at søge dybere ind i fællesskabet med Gud. Anvendelsen af de forskellige meditationsformer i kristen sammenhæng har jeg beskrevet på min hjemmeside Jesusmeditation.dk, som først og fremmest handler derom.

Jeg fornemmer, at dit spørgsmål om, hvad der er meningen med meditation måske er en del af spørgsmålet om, hvad der er meningen med det, vi gør, og i sidste ende hvad der er meningen med vore liv. Det spørgsmål har længe beskæftiget mig, det kan du også finde mere om på min hjemmeside. Du er meget velkommen til at vende tilbage med uddybende spørgsmål.

De venligste hilsener
Per Mollerup
Åndelig vejleder og tidligere sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.

Andre læser lige nu