Øget interesse for buddhisme

Den danske lama Ole Nydahl har spillet en stor rolle i at udbrede buddhismen i Vesten. Foto: Pixabay

TRO: I dag er der omkring 4.000 etniske danskere, der forstår sig selv som buddhister. Svar fra Jørn Borup

Spørgsmål

Jeg har læst i Kristeligt Dagblad, at der er ca. 17-1800 buddhister i Danmark, men hvor mange af dem er konverteret til buddhismen, og hvor mange har taget religionen med sig fra hjemlandet? Kan der mon spores en øget interesse for denne trosretning her i Danmark?

Med venlig hilsen,
Marie Louise Theill

Svar

Der er helt klart kommet flere etnisk danske buddhister de senere år. For 30 år siden var der bare nogle få håndfulde, i dag er der omkring 4.000 etniske danskere, der i en eller anden forstand forstår sig selv som buddhister.

Nogle af dem er "døbt" buddhistisk ved at have taget den buddhistiske tilflugt ("jeg tager tilflugt til Buddha, dharma og sangha"), andre er ikke.

Men langt de fleste buddhister herhjemme er etniske buddhister, dvs folk med oprindelse i Asien. Vietnamesere og thaier og i mindre udstrækning srilankanere står for omkring 80 % af buddhismen herhjemme.

De har i alt 9 templer med 6 fastboende munke og to nonner - på de thailandske klostre bor der også 10 munke på gæstevisit. Du kan læse mere om buddhismen i min bog "Dansk dharma - buddhisme og buddhister i Danmark" (Forlaget Univers 2005).

Jørn Borup,
Religionshistoriker