Bøn til Gud eller Buddha er det samme

DEBAT: Findes der mere end én Buddha? Tarab Tulku svarer.

Spørgsmål:

Kære Tarab Tulku

Jeg stiller mit spørgsmål på baggrund af den ortodokse theravada-tradition.

Du skrev i et svar: "Hvis man konverterer til buddhismen og derefter udelukkende vælger at bede til buddhaerne på samme måde, som man kan bede til Gud i de religioner, der har en gud, der har skabt alting, vil forskellen ikke være så stor."

Hvad mener du med at "bede til buddhaerne"?
Er dit svar et tibetansk svar, eller et alment buddhistisk? Mig bekendt er der nemlig kun en Buddha, the Lord Buddha.

Med venlig hilsen

Robert Kronberg

Svar:

Kære Robert Kronberg

Det er noget almenmenneskeligt at bede om hjælp til nogen/noget, der er udenfor og større end en selv, når man står i en livssituation, som man
ikke selv kan magte eller for at opnå noget.

Når man beder til "Gud" eller "Buddha" på denne måde, er det blot et navn, der dækker over den samme forestilling om, at der findes noget større og mægtigt udenfor en selv, som har magt til at opfylde ens ønsker og til at gribe ind i ens livssituation.

Der er ikke nogen dybere forståelse til stede af forskellen mellem den kristne gud, Allah og Buddha.

Det er en helt almindelig måde at bede på. Det sker også i de områder, som er præget af mahayanabuddhismen, hvor Buddha er blevet en guddommelig skikkelse.

Indenfor hinayanabuddhismen kan man ikke bede til Buddha på samme måde som til gud, fordi Buddha ikke anses for at være guddommelig, men der er mange mennesker, der gør det alligevel, fordi Buddha er det højeste religøse/spirituelle ideal i den kultur, de lever i.

M.h.t. om der er en eller mange buddhaer står der i "Sutraen om den gode æra" (Tib: mDo de Kal pa Zang po), at der i denne æra vil komme 1022
buddhaer, som vil følge efter hinanden. Denne sutra findes i Kanjur, den ene af mahayanabuddhismens to kanoniske bøger, som indeholder Buddhas taler, oversat fra sanskrit til tibetansk.

I sutraen nævnes navnene på de 1022 buddhaer sammen med flere andre oplysninger om dem. Heraf kan man se, at Buddha Sakyamuni er den fjerde.

Indenfor den tantriske buddhisme har man 5 buddhaer, de fem dhyanibuddhaer, som er knyttet til meditationsmandalaen. Det er et af mange andre eksempler på, at der findes flere buddhaer.

Mit svar, som du henviser til var i dette tilfælde baseret på mahayanabuddhismen, som er udbredt i flere asiatiske lande, ikke kun i
Tibet.

Venlig hilsen

Tarab Tulku