Buddhismens lægfolk

Lægfolk vil prøve at virkeliggøre de buddhistiske værdier i det samfund, de lever i, skriver Tarab Tulku.

Buddhismen giver os forskellige metoder til udvikling, som ikke er svære at bruge, selvom man arbejder og har familie, skriver Tarab Tulku

Spørgsmål:

Hejsa!

I skolen har vi emne om buddhisme, og det eneste jeg ikke kan finde noget om, er lægfolk. Hvad er de egentlig for nogle, og hvad er deres job i det buddhististe samfund? På forhånd tak for dit svar!

Venlig hilsen Anna

Svar:

Kære Anna

Munke og nonner har valgt at leve et anderledes liv uden familie for at vie deres liv til uddannelse og spirituel udvikling, mens lægfolk er mennesker, som lever et mere eller mindre almindeligt liv med familie og arbejde.

I de buddhistiske lande er der tradition for, at lægfolkene bidrager til driften af klostrene med penge og ved at give fødevarer og tøj til munke og nonner. Udover dette var der i Tibet tradition for, at hver familie sendte mindst et af sine medlemmer til et kloster for at blive munk eller nonne.

I de allerfleste buddhistiske hjem i Tibet er der indrettet et alter med en eller flere statuer eller billeder af Buddha, hvor man hver morgen bringer ofringer af f.eks. frugt eller blomster, og hvor man fremsiger sine bønner og gode ønsker.

Lægfolk vil prøve at virkeliggøre de buddhistiske værdier i det samfund, de lever i. For eksempel er det en helt grundlæggende buddhistisk værdi at leve i harmoni mellem mennesker og mellem menneskene og naturen.

Derfor vil man også som buddhistisk lægperson prøve at udvikle sig for at blive et bedre menneske, dvs. at man får et bedre forhold til andre mennesker og til sig selv.

Buddhismen giver os nogle forskellige metoder til at udvikle os selv på, som ikke er svære at bruge, selvom man arbejder og har familie. Det er noget, der foregår på det indre plan. Hvis man forandrer sig selv, vil der også ske ændringer på det ydre plan.

På denne baggrund kan lægfolk aflægge løfter om at overholde de fire grundlæggende regler. Det drejer sig om at afstå fra:

- at slå noget levende ihjel,
- stjæle
- lyve
- uredelig omgang med sex

Disse regler er helt grundlæggende for et harmonisk samfundsliv, og de findes naturligt i næsten alle samfund.

Venlig hilsen

Tarab Tulku

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.