De seks verdener

De seks verdener eller riger er en beskrivelse af den samsariske eksistens

Spørgsmål

Hej, jeg har et lille problem, som jeg håber di kan hjælpe mig med: Jeg sidder i øjeblikket og læser op til eksamen i religion, og er under temaet Buddhisme faldet over begrebet "de seks verdener", og er lidt i tvivl om, hvad der ligger i dette begreb.

Er det de seks "rum" i Samsara? I så fald, hvad er der så i disse "rum"? Jeg håber på svar fra dig.

På forhånd tak.

Trine Birkkjær
birkkjaer@jubiipost.dk

Svar:

Kære Trine

De seks verdener eller riger er en beskrivelse af den samsariske eksistens. Man kan se dem afbildet i tilværelsens hjul, som man ofte møder ved indgangen til et traditionelt tibetansk tempel. Her kan man se dem i felterne mellem hjulets seks eger. Disse verdener" viser nogle bestemte former for eksistens.

1. Guderiget, er en paradistilstand, som er præget af følelsesmæssige tilstqande som glæde og nydelse, og hvor de materielle betingelser er ideelle. På det psykologiske niveau er guderiget forbundet med samadhi (en tilstand af meditation). Når man i denne forbindelse taler om guder menes der en form for højere væsener, som også kan kaldes devaer.

2. Halvgudernes rige består af væsener, som er faldet ned fra guderiget. Det er en tilstand, som ligger mellem menneskeneriget og guderiget. Her findes mindre nydelse end i guderiget men mere end hos menneskene. Det er en tilværelse, der er præget af misundelse og konkurrence.

3. Menneskeriget, hvor glæderne og nydelsen er grovere end i gudernes og halvgudernes rige. Noget, der er karakteristisk for menneskenes tilværelse, er den frie vilje til at vælge mellem gode og dårlige handlinger. Menneskene har - i modsætning til dem, der befolker de andre verdener - også fantasien til at forestille sig tilværelsen i de andre verdener og til at bevæge sig mellem de følelsesmæssige tilstande, som er karakteristiske for dem. I den tantriske buddhistiske tradition er menneskeriget det eneste af rigerne, hvorfra man kan blive oplyst, opnå buddhatilstanden, i løbet af blot 1 levetid.

4. Dyreriget. Dyrene har ikke den frie vilje, som menneskene har til at tage beslutninger og bestemme over deres eget liv. Deres intelligens er ikke på højde med menneskenes. Det siges om dyrene, at det er deres lod at æde og blive ædt.

5. Spøgelsesriget, hvor man oplever afsavn,.Man kan ikke få opfyldt sine materielle behov, og på det psykologiske niveau oplever man at savne det, man gerne vil have.

6. Helvedesriget, hvor der er ufattelige lidelser, både fysiske og psykisk.

Du kan evt læse mere i en artikel: Livets hjul, som jeg har skrevet i tidsskriftet Stupa, nr. 2, 1979 (ISSN 0106-0163) eller i bogen: Buddhas lære - og den tibetanske buddhismen af Lene Højholt.

Venlig hilsen

Tarab Tulku

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.