Det manglende begreb

Når folk er onde mod hinanden, så gør de det i sidste ende, fordi de tror, at de får noget ud af det, skriver Nicolai Sennels.

Når mennesker er ondskabsfulde mod hinanden, så skyldes det ikke ondskab, men forvirring, skriver cand.psyk. og praktiserende buddhist Nicolai Sennels

Spørgsmål:

Hej

Jeg sidder og arbejder med en opgave, hvori der er et spørgsmål, der lyder: Kan ondskab overvindes og hvis ja af hvem? Kan I hjælpe mig med forslag til materialer der kan hjælpe mig med at udrede mine spørgsmål, eller vil I evt komme med jeres bud på, om ondskab kan overvindes, og hvis ja af hvem ifølge de forskellige religioner?

På forhånd mange tak

Med venlig hilsen

Lena

Svar:

Kære Lena

Man har ikke begrebet "ondskab" indenfor buddhismen. Buddhister tror hverken på djævle, en satan eller på ondskab som princip eller abstrakt størrelse. Man taler derimod om forvirring (nogle gange beskrevet "Mara"). Når mennesker er ondskabsfulde mod hinanden, hvad enten det er i lille skala, som for eksempel på en arbejdsplads, eller det er i stor skala som i krige, så skyldes det således ikke ondskab, men forvirring.

Grunden til, at man i buddhismen taler om forvirring i stedet for ondskab er, at man tror på princippet om årsag og virkning (sanskrit: karma). Princippet om årsag og virkning beskriver, hvordan alt hvad vi tænker, siger og gør, skaber indtryk i vores sind, som senere former vores liv. Når vi tænker, siger og gør ting, som er rettet mod at gavne andre, så lægger vi automatisk frøene for en bedre fremtid for os selv. På samme måde er alle de problemer vi har, et resultat af egoistiske tanker, ord og handlinger.

Alle væsner ønsker lykke og at undgå lidelse. Når folk er onde mod hinanden, så gør de det således altid i sidste ende, fordi de tror, at de får noget ud af det. Men det gør de ikke på lang sigt - tværtimod. Når folk på denne måde tror, at de får noget ud af at være ondskabsfulde mod andre, så tager de altså fejl. Man siger i buddhismen, at de er forvirrede, fordi de ikke forstår, at deres handlinger i virkeligheden fører til yderligere lidelse i fremtiden.

Forvirring indebærer således, at man ikke forstår sammenhængen mellem årsag og virkning, og at man derfor kommer til at gøre ondskabsfulde ting, fordi man fejlagtigt tror, at den vil gavne én.
Måden at overvinde forvirring (og altså ikke ondskab) på, er at få indsigt i sit sind, så man får en bedre forståelse af årsag og virkning. Denne indsigt fører automatisk til, at man vil undgå at gøre ting, som fører til fremtidig lidelse og i stedet gøre sit bedste for at så de frø, som skaber den fremtid man ønsker.

De metoder som buddhister bruger til at få indsigt i deres sind, er først og fremmest meditation. Buddhistisk meditation går ud på at berolige sindet ved at koncentrere sig om noget, og derefter få indsigt i sindets natur ved at vende sindets fokus mod sindet selv.

Udover meditation findes der i buddhismen en masse filosofi, som beskriver årsag og virkning, sindets natur og så videre. Desuden er der en lang række råd til, hvordan man kan arbejde bevidst med sig selv i hverdagen, og på den måde skabe det liv man ønsker, og transformere forstyrrende følelser til positive menneskelige kvaliteter.

Jeg håber det var svar nok. Held og lykke med opgaven.

Kærlig hilsen

Nicolai Sennels, buddhist og cand.psyk.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.