Har hagekorset nogen betydning i buddhismen?

Svastika er et indisk symbol, der står for lykke og livskraft. Foto: Wikimedia Commons

Religionsforsker Jørn Borup giver to korte svar om svastika-symbolets betydning i buddhismen og mønter i munden på afdøde.

Spørgsmål om buddhisme

Før buddhismen blev symboliseret ved Buddha statuer, var fodaftryk af Buddha religionens symbol. Den bestod af en lotusblomst, tegnet for de tre juveler, og på hver tå er det gamle indiske lykkesymbol (svastika) afbildet.

Spørgsmålet er så: på en af tæerne vender symbolet omvendt, således at det er identisk med et hagekors. Har det nogen betydning, eller hvordan hænger det sammen? Det er kun denne ene tå, men jeg bryder mig ikke om det.

Et andet spørgsmål: Hvorfor får en død mand en mønt i munden før ligbrændingen i buddhismen?

Svar fra religionsforsker

Svastika er et indisk symbol, der står for lykke og livskraft, måske fordi det oprindeligt skulle symbolisere solens bevægelse på himlen. Især buddhister, hinduer og jainer har brugt det som et lykkesymbol, og selv om det er mest udbredt i den udgave, hvor armene drejer højre om (i "klokkens retning"), findes der faktisk også eksempler på den modsatte retning med armene drejende mod venstre.

Det er den sidste udgave vendt på højkant, som blev nazisternes symbol. Da nazi-ideologer blev optaget af ideen om, at germanernes urfædre var arierne (som blandt andet havde bosted i Indien), tog man altså symbolet til sig. Selv om det oftest kan adskilles, kan man altså også godt finde svastikasymbolet i asiatiske kulturer, der ligner det nazistiske - men symbolikken er trods alt noget forskellig!

I alle verdens religioner har der været tradition for ritualer, der sikrer den afdøde en sikker rejse til det hinsides. Det kan være i form af "pas", som dødsvogtere skal "tjekke" eller optegnelser over egne handlinger. Det kan være egentlige offergaver til dødsguden eller den person, der står for transporten til den anden verden. Denne tradition kender man også fra den folkelige buddhisme i f.eks. Thailand og Sri Lanka. Mønten lægges i munden, så afdøde kan betale for at komme sikkert i dødsriget.

Venlig hilsen,
Jørn Borup
Religionsforsker

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.