Hvad indebærer det at være buddhist?

"I buddhismen går bevægelsen indad mod din egen 'Buddha-natur'", skriver Søren Korshøj Laursen. Foto: Pixabay

En ung pige er meget optaget af buddhismen og overvejer, hvad det vil betyde, hvis hun selv bliver buddhist. Søren Korshøj Laursensvarer på buddhisterne ritualer, dagligdag, muligheder og begrænsninger.

Spørgsmål om buddhisme

Jeg er en ung pige (15 år), som er meget fanget af buddhismen, men
jeg ved ikke så meget om det. Så jeg har nogle spørgsmål.

1. Jeg har læst om, at et år efter Buddha døde, samlede hans elever sig, hvor de nedskrev alle belæringerne og det blev til 3 grupper tekster, "De tre kurve", er det noget man kan læse eller man kan lære af en Lama?

2. Hvordan er dagligdagen for en buddhist? Hvad er "reglerne" jeg har hørt man ikke må drikke alkohol, og man skal bede 3 gange om dagen.

3. Jeg er døbt og konfirmeret, men jeg vil gerne være buddhist. Hvordan bliver jeg det? Jeg bor i Århus.

4. Hvis nu jeg engang skal giftes, hvilket jeg formodentlig skal, hvordan
foregår et buddhistisk bryllup, og hvad med en buddhistisk dåb? Bliver
buddhister også konfirmeret i teenagealderen?

5. Er det tilladt for mig at gå i kirke, f.eks. hvis mit barn vil
konfirmeres, eller hvis venner eller familie holder bryllup, dåb,
begravelse?

6. Hvordan påvirker det at være buddhist mine fremtidsplaner? Jeg vil
gerne være psykolog.

7. Hvis der er andet jeg bør vide, hvad er det så?

På forhånd tak for hjælpen.

Venlig hilsen,
Emma

Svar fra Cand.mag. i religion

Kære Emma

Vi har faktisk en artikel om en kvinde på vor hjemmeside, som har nogle af de samme spørgsmål som dig. Måske kan du have glæde af at læse svaret til hende.

1. Det virker til, at du allerede har gjort dig mange tanker om buddhismen, men det kunne godt være, at du skulle give dig til at læse nogle grundlæggende tekster om denne religion, som også mange gange bliver kaldt en "filosofi".

Det gør den, fordi der i modsætning til kristendommen, hvor man er afhængig af en ydre instans, her er tale om en bevægelse indad: Indad mod din egen "Buddha-natur". Den guddommelighed, som altså i kristendommen viser sig i form af Jesus Kristus, skal du selv finde i buddhismen. I kristendommen er mennesket syndigt og er derfor overladt til Guds nåde; I buddhismen sker ting pr. automatik pga. karma-loven.

Alt dette blot som indledning til de svar, jeg her vil give dig. Det er rigtigt, at de tre kurve, Tripitaka, er meget vigtige for en buddhist. Disse tekster er følgende:

Vinaya Pitaka: reglerne for Sanghaen: Munkeordenen Sutra Pitaka: beretninger fra Buddhas liv Abhidhamma Pitaka: uddybninger af læresætninger.De findes i dansk oversættelse, men inden du giver dig i kast med teksterne, som er ret vanskelige at forstå, vil jeg anbefale dig at læse lidt mere om buddhismen.

Læs evt. i tekstsamlingen: Mennesket og Magterne, hvortil der også findes en grundbog. Teksterne her er dels fra tripitaka (de såkaldte normative tekster (svarende ca. til Bibelen)), men også fra fortolkninger af Buddhismen (repræsentative tekster). Hvis du så har spørgsmål, skriver du bare igen. Men du skal lige ind under huden på
buddhismens grundtanker, inden du læser fra "de tre kurve".

2. Det er vigtigt, at du skelner mellem lægmandbuddhismen og munke-buddhismen. En lægmandsbuddhist har ikke de samme strenge regler som en lægmandsbuddhist. I øvrigt er der forskel på, hvilken status en munk har, alt efter, hvilken form for Buddhisme, vi taler om.

3.Igen må jeg her skelne mellem lægmands-buddhismen og munke-buddhismen. Jeg fornemmer, at du nok ikke helt er klar til at afgive nonne-løfte endnu. I Tilst, tæt på, hvor du bor, kan du køre ud og tale med et par buddhister.

Bøn foregår ikke på samme måde som i kristendommen. Jeg synes, du skal skelne skarpt mellem bøn og meditation, idet ordet "bøn" har at gøre med den grundtanke, at man er afhængig af en anden instans end en selv. Guds nåde, for eksempel. Dette som fortsættelse til svar nummer 1.

4. Buddhister har ingen konfirmation eller dåb.

5. Det er et grunddogme i kristendommen, at kirken er åben for alle. Også for ikke-kristne. Guds ord skal kunne ramme alle!

6 og 7. Jeg kunne da udmærket forestille mig en fremtid for dig som
psykolog, især fordi buddhismen implicerer den indadrettede energi, som jeg omtalte i svar 1.

Jeg synes, du skal læse lidt mere om buddhismen, inden du foretager dig mere. Hvis du går i gymnasiet, får du religion i 2.g. Her kan du evt. spørge din lærer til råds.

Mange venlige hilsner,
Søren Korshøj Laursen
Cand.mag. i religion og skoleredaktør på Religion.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.