Spørg

Hvad har buddhisme og kristendom tilfælles?

Buddhisme og Kristendom ligner hinanden ved at lægge vægt på ikke-vold i idealernes verden, skriver Tim Jensen. Foto: Redux/Scanpix

Der er mange buddhismer og kristendommer, og derfor er der ikke et entydigt svar på spørgsmålet, skriver religionshistoriker Tim Jensen i dette svar

Spørgsmål om buddhisme

Hvad er forskellen/ligheden mellem kristendom og buddhisme? Kan der drages paraleller? Og hvad er det, der gør buddhismen så spændende, at mange danskere begynder at interessere sig for denne religion? Hvordan er buddhismen opstået (før Siddharta Gautama)?

Med venlig hilsen,
Maria Freja Bonde

Svar

Til Maria Freja Bonde

Jeg er blevet bedt om at føje lidt til det svar, du modtog fra en buddhist angående forskelle og ligheder mellem buddhisme og kristendom. Det er jo ikke noget let spørgsmål, men et meget svært spørgsmål og det lader sig naturligvis kun besvare gennem mindst én bog på flere hundrede sider. Mindst.

Hverken den ene eller anden religion er en monolit. Dvs. der er mange budddhismer og mange kristendommer, og begge religioner har adskillige aspekter (lærer/dogmer; myter; ritualer, etik, organisationsformer, lederskab etc. etc.)

Hvis man skal sammenligne, skal man derfor vide mere præcist, hvad der skal sammenlignes mellem.

Hvilken kristen og hvilken buddhistisk lære drejer det sig om? F.eks. er der mahayanabuddhisme, hinayana og vajrayana og ortodokse kristendommer, katolske og protestantiske. Ligeledes: Hvilken fremstilling af buddha og af kristus taler vi om?

Man kan jo også sammenligne enkelte buddhister med enkelte kristne, f.eks. Dalai Lama med Mother Theresa eller præsident Bush etc.

Ergo: It aint easy! Endvidere er en pæn del af de forsøg på sammenligning, der er gjort, ikke religionsvidenskabelige, men religiøse og foretaget enten ud fra en buddhistisk eller kristen synsvinkel, enten for at vise at den ene religion er den anden over- eller underlegen, eller for at vise at de ligner hinanden og understrege det store interreligøse fælleskab.

Eksemplevis har det været en hyppig kristen sport at vise, at Buddha først og fremmest tænkte på at opnå nirvana og bekæmpe lidelser/udrydde dem, mens Jesus tog lidelserne på sig og primært ville hjælpe alverden.

Så siger andre: Jamen, Buddha, han hjalp jo alle ved at vise dem vejen til befrielse fra lidelse, og han ventede med selv at slippe væk, før han havde overbragt læren, og desuden, tilføjer de, så har vi jo i visse former for buddhisme forestillingen om bodhisattvaen, der bliver i verden netop for at hjælpe andre levende væsener ud af lidelsen.

Så ligner de to religioner endvidere hinanden ved at lægge vægt på ikke-vold i idealernes verden og ved, at de ikke desto mindre har tilhængere, der altid har været voldelige.

En anden forskel, der fremhæves af nogen, er, at i buddhismen kan den enkelte frelse sig selv gennem indsigt og viden opnået gennem bl.a. meditation, munkeliv m.v. mens man i kristendommen kun kan frelses gennem tro på, at guden vil frelse én. Ikke desto mindre er der former for buddhisme, hvor man frelses ved at bede til en bodhisattva eller buddha og kristne ritualer som skal udøves, hvis man vil blive frelst.

Jeg håber, I kan forstå, at dette er svært. Jeg vil til sidst blot henvise til én af mine egne populærvidenskabelige bøger, hvor både kristendom og buddhisme er behandlet, så kan I læse de kapitler og se for jer selv.

Prøv T. Jensen og M. Rothstein, Etikken og religionerne. 2. rev. udg. København: Aschehoug, 2002. Hvis I kan få fat i 1. udg. er det bedst for der er der en introduktion om religiøs etik, som måske også kan bruges.

Med venlig hilsen,
Tim Jensen

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.