Sådan bliver du buddhist

"Vil man konvertere til den tibetanske buddhisme kan man henvende sig til en lama, munk eller nonne og bede om tilflugt", skriver buddhist Birgitte Kolby Jensen til spørgsmål om, hvordan man bliver buddhist. Foto: Hans Christian Jacobsen

Det er en stor beslutning at skifte religion. Læs om buddhismen og gå til undervisning i et buddhistisk center, anbefaler buddhist Birgitte Kolby Jensen

Spørgsmål om buddhisme

Hej

Jeg var inde på religion.dk og kigge, fordi jeg i længere tid har fundet buddhismen fantastisk og den mest rigtige religion for mig. Jeg er døbt og konfirmeret men vil hellere leve ud fra et buddhistisk livssyn. Så mit spørgsmål til dig er, hvordan jeg bliver buddhist?

Venligst,
Sanne

Svar fraBirgitte Kolby Jensen, buddhist

Kære Sanne

Jeg vil prøve at besvare dit spørgsmål ud fra mit egen viden og praksis indenfor den tibetanske buddhisme. Her gør man normalt det, at man henvender sig til en lama eller en munk eller nonne og beder om tilflugt. Der bliver så udført et lille ritual.

Jeg ved jo meget lidt om, hvor grundigt du har sat dig ind i buddhismen. Det er jo en stor beslutning at skifte religion. Jeg vil derfor foreslå dig at læse noget mere om buddhismen eller at gå til undervisning i et buddhistisk center. Det vil være klogt at se dig lidt omkring, indtil du finder en person, som du har tillid til og som kan give dig tilflugt.

Du kan finde frem til arrangementer, hvor du kan få kontakt med buddhister ved at google Dharmakalender. Her er der datoer og tidspunkter og oplysninger om kontaktpersoner. De fleste ting foregår i København.

I Phendeling, et tibetansk-buddhistisk center der ligger i Nørregade 7 B, 2.sal, København, er der fx en studiekreds, der ledes af den tibetanske lama Lakha Rinpoche. Her læser man en bog af Dalai Lama: Vælg hjertets vej. Den starter 21.1.08.

En anden god bog om buddhismen er: Hjertet i Buddhas lære af den vietnamesiske mester Thich Nhat Hanh.

Buddhistisk Forumhar en liste over næsten alle buddhistiske grupper i Danmark. Her er også links til gruppernes hjemmesider, hvis de har en, og oplysninger om kontaktpersoner.

Der er også et andet sted, hvor der er god undervisning også til nye buddhister. Det er Rigpa-gruppen, som følger den tibetanske lama Sogyal Rinpoche, som har skrevet : Den tibetanske bog om livet og døden. De ser og diskuterer videoer med hans undervisning. Rigpa-gruppen mødes i Energiværkstedet på Christiania. Deres møder er ikke i Dharmakalenderen, men du kan kontakte gruppens leder Per Pinholt på tlf.: 33 22 50 90, hvor du kan få oplysninger.

Jeg sender dig nedenfor noget, min tibetanske lærer har skrevet om at vælge livsanskuelse og nogle tanker om buddhismen i den forbindelse.
Du er meget velkommen til at henvende dig igen, hvis du har flere spørgsmål eller brug for flere oplysninger.

Med venlige hilsener,
Birgitte Kolby Jensen
Buddhist

Svar fra Tarab Tulku, tibetansk lærer

Når man har brug for en livsanskuelse, er det nødvendigt at tænke sig godt om og bruge sit intellekt for at finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og for at skelne mellem hvad der er sandt og usandt.

I buddhismen bliver tilhængerne opfordret til først at sætte sig ind i Buddhas lære og derefter at tænke over den og selv at gøre sine erfaringer med det, man har lært.

Dette skal ses i sammenhæng med, at man bruger det til en personlig åndelig praksis på den ene side og på den anden side som vejledning i forbindelse med ens adfærd.

Der er mange forskellige traditioner indenfor buddhismen, og den måde man har tilsluttet sig buddhismen har også ændret sig gennem tiden.
Det helt grundlæggende, der er fælles for alle de buddhistiske traditioner, og som er forskellen mellem om man er buddhist eller ej, er at man tror på eller "søger tilflugt" i de "Tre juveler": Buddha, Dharma og Sangha. Det er en personlig sag og man kan selv vælge, om man tror på de "Tre juveler". I den ældste buddhisme er Dharmaen det vigtigste. Indenfor Dharmaen er igen Nirvana det vigtigste. Det er målet, som er fuldkommen fred, dvs. befrielsen fra Samsara. Det er her, beskyttelsen eller tilflugten findes. Buddha er vejlederen, fordi han er den, der viser vejen fra Samsara til Nirvana ved sin undervisning, og Sanghaen er menigheden, samfundet af ordinerede praktiserende, som er forbilleder, og som kan give støtte og råd.

Det var og er åbent for alle at leve og udvikle sig spirituelt ifølge Buddhas lære. Det hænger sammen med, at der ikke er nogen skaber-gud, der bestemmer reglerne.

Det ser ud til, at den senere mahayanabuddhisme udviklede sig til ikke alene at være en åndelig vej, men også til at være det, vi forstår ved en "religion". Der skete også en ændring i den måde, man forholdt sig til de "Tre juveler". Buddha blev, udover at være læreren, også anset for en guddommelig emanation, der viste sig for at hjælpe levende væsener. Dermed blev han en, man kunne bede til og søge beskyttelse hos. Dharmaen blev også betragtet som noget helligt, som buddhatilstanden. Sanghaen kom til at bestå af bodhisattvaer eller helgener, som også var nogle man kunne bede til og søge beskyttelse hos.

Den form for buddhisme, der kom til Tibet, var mahayanabuddhismen og den tantriske buddhisme. Her skete der også en ændring af forholdet til de "Tre juveler". I Tibet blev lamaerne betragtet som et udtryk for det guddommelige. Her blev tilflugten udvidet til "Fire juveler", idet lamaen også blev til en tilflugt, der tilmed stod over Buddha, Dharma og Sangha. Der var en tilflugtsbøn, som man kunne recitere hver dag og som også indgik i de ritualer, der blev udført ved indvielser.

Da den tibetanske buddhisme vandt indpas i Vesten, skete der igen en ændring af den måde man forholdt sig til de "Tre juveler". Tilflugtsbønnen kom til at fungere som et ritual.

Vesterlændinge, der ønsker at blive buddhister indenfor den tibetanske tradition, henvender sig ofte til en lama og beder ham om at udføre tilflugtsritualet, hvor man aflægger løfter om at søge tilflugt i Buddha, Dharma og Sangha, og for dem fungerer det som et tegn på, at man konverterer til buddhismen. I modsætning til den kristne dåb er det noget, man kan gøre gentagne gange.

Som du kan se, har den måde man har forholdt sig til de "Tre juveler" ændret sig gennem tiden og i de forskellige lande. Så der er mange forskellige måder at være buddhist på.

Venlig hilsen,
Tarab Tulku
Tibetansk lærer

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.