Er tiden lineær eller cirkulær?

"Ifølge grækerne var kosmos evigt, mens verden ifølge jødisk-kristen tankegang er skabt. Især kristendommens forventning om et Guds riges komme har skærpet tanken yderligere", skriver Jakob Wolf.

Vi kan kun opleve tiden som lineær på grund af den jødisk-kristne tanke om skabelsen og vores erfaring af, at døden er endelig, svarer lektor Jakob Wolf

Spørgsmål om tro og eksistens

Kære brevkasse

Er tiden noget lineært - med en begyndelse og en slutning?
Eller er tiden noget cirkulært?

Venlig hilsen
Poul Michelsen

Jakob Wolf svarer

Kære Poul

Vi kan kun opleve tiden som lineær.
I andre kulturer, for eksempel den antikke græske, har man oplevet tiden som cirkulær.

Grunden til, at vi oplever tiden som lineær, skyldes påvirkningen fra den jødisk-kristne tanke om skabelse.

Ifølge grækerne var kosmos evigt, mens verden ifølge jødisk-kristen tankegang er skabt. Det vil sige, den begynder på et tidspunkt og ender på et tidspunkt. Især kristendommens forventning om et Guds riges komme har skærpet tanken yderligere, da det er en forventning til fremtiden om noget nyt.

Den lineære tidsopfattelse er ikke afhængig af, om man tror på det kristne budskab, det er en almen universel opdagelse af et træk ved verden. Men er tiden så i virkeligheden cirkulær eller lineær?

Argumentet for, at den er lineær, er erfaringen af, at døden er endelig. Med døden tilintetgøres hele mennesket. Der er ikke en sjæl, der ikke dør og er evig. Den græske tanke er en illusion.

Venlig hilsen
Jakob Wolf
Lektor i etik og religionsfilosofi ved Københavns Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.