Kan evolutionsteorien forklare alt?

Celler af gær set i mikroskop (Saccharomyces cerevisiae ).

Når det drejer sig om større og mere komplekse mutationer, er det et stort spørgsmål, hvor meget den darwinistiske mekaniske kan forklare, svarer lektor Jacob Wolf

Spørgsmål:

Kære Jacob Wolf

I forhold til intelligent design tales der om, at man endnu ikke forstår alt ved evolutionen.

Et eksempel er en flagel (et hår, som visse celler bruger til at bevæge sig med, fx sædceller). Den er opbygget af cirka 20 dele, hvoraf intet kan undværes, hvis dens funktion skal bibeholdes.

Argumentet er så, at den ikke kan være opstået ud fra evolution alene, da det ikke kan være til fordel for nogle celler at have en "halv" flagel som ikke kan bruges til noget?

Er det en gyldig kritik af evolutionsteorien, eller har naturvidenskaben fundet svar på en flagels opståen?

Et modsvar kunne være, at en flagel kan være udviklet ud fra noget ukendt som har haft en nyttig funktion. Evolutionsteorien er ikke falsificeret ved dette, men naturvidenskaben er sat på en prøve i forhold til at finde en teori som beskriver, hvordan en flagel er blevet udviklet.

Med venlig hilsen

Esben Øster Mortensen

Svar:

Kære Esben

Grundlæggende er det problemet for evolutionsteorien at forklare meget komplekse organismers opståen som for eksempel flagellens. Spørgsmålet, om der findes en forklaring på dette organs opståen ud fra den darwinistiske mekanisme, er svært at besvare. Darwinister vil nok mene, der gives en forklaring, men kritikere vil fastholde, at disse forklaringer er alt for spekulative og tillægger tilfældige mutationer en alt for stor rolle. Så spørgsmålet er ikke så nemt at afgøre endeligt.

Man kan sige, at små ændringer, som for eksempel at bakterier kan udvikle resistens over for medicin, kan udmærket forklares ved hjælp af den darwinistiske mekanisme, men når det drejer sig om større og mere komplekse ændringer, er det et stort spørgsmål, hvor meget mekanismen kan forklare.

Med venlig hilsen

Jakob Wolf
Lektor i etik og religionsfilosofi ved Københavns Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.