Menneskesynet hos Kirkegaard og Nietzsche

Leo III - nyest

Spørgsmål:

Vi er i færd med at skrive en opgave om menneskesyn og har valgt at stille Kierkegaard og Nietzsche overfor hinanden.

Kan du være os behjælpelig med, at komme med ligheder og forskelligheder disse to herrer imellem.

Med venlig hilsen

A. Tønder

Svar:

Kære A. Tønder

Der er skrevet ganske meget om dette 'forhold' på tysk og engelsk, men dels vil være svært at få fat på inden for en overskuelig tid, dels er det svært tilgængeligt. På dansk er der desværre ikke - så vidt jeg er orienteret - skrevet ret meget om de Kierkegaard og Nietzsche, men her følger, hvad jeg kan oplede:

Jacob Bøggild »Kierkegaard & Nietzsche & Slavemoralen« in:

Passage, 27, Århus 1997, p. 105-129.

Joakim Garff »En rænkefuld patron. Ironi hos Kierkegaard og Nietzsche« in: Kredsen, 53:2, Århus 1987, p. 46-67.

Frode Jakobsen »Nietzsche og Kierkegaard« in:

Gads danske Magasin, Kbh. 1942, p. 514-525. Samme in: Standpunkter. Fra Besættelsestid til Vietnam, Kbh. 1966, p. 237-249.

Peter Aaboe Sørensen »Glemselens betydningsfuldhed. Nietzsche og Kierkegaard« in: Slagmark, 31, Århus 2001, p. 113-127.

Villy Sørensen "Nietzsche", København 1963

Håber, dette kan være til nogen nytte.

Bedste hilsner

Niels Jørgen Cappelørn, cand.theol. og direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.

Nietzsches tanker går stik imod den kristne skabelsestro, skriver Hans Hauge. Foto: Arkivfoto.