Kultur eller religion?

RESPEKT: Konflikten i Nordirland indeholder religiøse modsætninger, men der er andre problemer, som er vigtigere for at forstå situationen, skriver Ole Birch

Spørgsmål:

Vi arbejder med en projektopgave. I den forbindelse undrer vi os over, hvorfor forskellige religioner ikke kan respektere hinandens holdninger?

Hvorfor er der nogle, der opdrager sine børn til at hade en bestemt befolkningsgruppe på grund af deres tro/religion?

Hvorfor er der folk indenfor den samme religion, der ikke kan respektere hinandens holdninger? F.eks. katolikker og protestanter, som i konflikten i Irland.

Med venlig hilsen

Amanda og Louise

Svar:

Kære Amanda og Louise

Det er nogle meget omfattende spørgsmål, I stiller, og jeg kan ikke svare bare nogenlunde ordentligt på dem indenfor den tid, jeg har til rådighed. Jeg vil prøve at give nogle korte punkter, som må gøre det ud for et foreløbigt svar.

Det første problem er, at jeres spørgsmål forudsætter, at tingene er på en bestemt måde, og måske er de slet ikke det!

Hvad mener I med, at forskellige religioner ikke kan respektere hinandens holdninger?

Hvem er det, I mener, der opdrager deres børn til at hade en bestemt befolkningsgruppe?

Konflikten i Nordirland indeholder elementer af religiøse modsætninger, men der er historiske, politiske og nationale problemer, som jeg tror, er meget vigtigere for at forstå konflikten.

Grundlæggende er et menneskes religiøse tro det, som definerer, hvordan det forstår Gud, verden og sig selv. I religionen finde mennesket mening med livet og oplever sig selv i forhold til Gud. Mennesket føler sig tiltalt af Gud og opbygger en forståelse af sig selv, ud fra hvad Gud siger.

De fleste religioner indeholder en åbenbaring, hvor Gud giver kundskab om sig selv. Derfor er det vigtigt at tro på denne åbenbaring. I kristendommen tror vi på, at Gud har åbenbaret sig gennem Jesus Kristus, der ikke bare fortalte om Gud, men selv var Gud i et menneskes krop.

Det er ikke mærkeligt, at vi, der tror på denne åbenbaring, ikke samtidig kan tro på andre religioners opfattelse. Vi føler os bundet til Gud gennem Jesus, ikke gennem Muhammed, eller en nogen anden.

Det betyder ikke, at vi ikke har respekt for andre mennesker, vi deler bare ikke deres tro. Vi kan finde sammen med mennesker af en anden tro omkring emner, som vi er enige om. For eksempel fred og retfærdighed, respekt for menneskerettigheder og andet. Vi tror, at Gud har skabt alle mennesker, og at de derfor alle er Guds børn. Vi tror også, det er vores opgave at leve og tale på en måde, så alle bliver oplyst om Guds åbenbaring i Jesus Kristus. Måske vil de så gøre Jesus til deres Herre, men hvis de ikke vil, så er det også i orden – Gud vil ikke tvinge nogen.

I alle religioner er der et krav om at netop denne religionen er sandheden, det kan give anledning til konflikt, men det behøver ikke at gøre det.

Der er også budskaber om fred og forsoning, som vi kan satse på, hvis vi er trygge i vores egen tro og ikke behøver overdøve vores egen usikkerhed med hadefulde budskaber.

Held og lykke med projektopgaven.

Ole Birch
Præst