Må man brænde hellige skifter?

Bibelen, antik bog, gammel bog, Foto: .

Man brænder ikke hellige skrifter, mener jødiske Bent Lexner og muslimske Naveed Baig. Kristne Jørgen Kjærgaard mener noget andet

Spørgsmål:

Findes der regler for, hvordan man kommer af med gamle utjente bibeler, koraner og tora? Må man for eksempel brænde gamle udtjente hellige bøger, som ifølge religionerne nedstammer fra Gud?

Spørgsmålet handler ikke om, hvorvidt folk for at provokere vil afbrænde religiøse bøger, men om hvordan man i praksis kommer af med religiøse bøger, der er udtjent og eventuelle uddrag fra kopi-sider, som for eksempel bliver brugt i undervisning og derfor må formodes at ende direkte i papircontaineren eller i brændeovnen efter brug.

Med venlig hilsen
Jonas

Svar fra Bent Lexner:

Kære Jonas

Ud fra et jødisk synspunkt er dette meget nemt besvaret. Alle skrifter, bøger endog kopisider indeholdende Guds navn smides ikke ud, men samles og begraves på den jødiske begravelsesplads.

Dette gravsted kaldes en genizah.

Med venlig hilsen
Bent Lexner
Overrabbiner

Svar fra Naveed Baig:

I sunni-skolen er det anbefalet, at man pakker den gamle eller tilskadekommet Koran i rene klæder, og graver den ned i jorden (som en almindelig muslimsk jordbegravelse) et sted, hvor mennesker normalt ikke færdes. Man kan tage kontakt til en muslimsk bedemand eller den muslimske begravelsesfond i Danmark, der administrerer den muslimske begravelsesplads i Brøndby for yderligere oplysninger.

En anden måde er, at man pakker Koranen i rene klæder, binder noget tungt til den (som en sten eller lignende) og nedsænker den i strømmende vand.

Hvis der ikke er mulighed for nogen de to fremgangsmåder, kan man som sidste udvej brænde Koranen og begrave asken eller hælde den i strømmende vand.

Hvad angår islamiske tekster i al almindelighed, så kan de godt begraves, makuleres, slippes i strømmende vand eller brændes men først efter, at man sløjfer navnene på Allah, hans profeter og engle. Det er dog bedst at begrave religiøse tekster.

Grundtanken ved disse fremgangsmåder er at vise respekt for de hellige skrifter, som har givet én inspiration, viden og indsigt. Guds ord er levende og er ikke afhængige af skrifter og bøger, men af kærlighed til Gud og hans budskab forpligter det også én til at behandle budskabet på skrift med højagtelse og omhu.

Derfor respekterer muslimer de koraniske skrifter så meget, at de lægger den på det højeste sted i hjemmet, kysser bogen før og efter recitation og berører den ikke uden ritual renhed. Det sidstnævnte er obligatorisk.

Med venlig hilsen
Naveed Baig
Imam

Svar fra Jørgen Kjærgaard:

Kære Jonas

Er Bibelen hellig? Det korte svar er: Nej. Ordet `bibel´ betyder bog, og Bibelen er, både kirkeligt og kristeligt set, i grunden blot en bog. Når det, der står i Bibelen, også i kristen tradition opfattes som helligskrift, skyldes det, at de bibelske skrifter rummer Guds ord.

Hvilke konsekvenser det medfører, har givet Bibelen forskellig status i den kristne tradition, og gør det også stadigvæk. Nogle finder, at når Guds ord er i Bibelen, går det ikke an at skelne mellem tekstdele, der ikke er Guds tale og andre, der er, og drager derfor den konsekvens, at Bibelen fra første bogstav til sidste punktum er Guds ord det hele. Det er det såkaldt fundamentalistiske bibelsyn.

Andre går til de bibelske skrifter som den historiske litteratur, de vitterlig er - skrevet over et tidsrum på flere hundrede år, og repræsenterende forhistoriske og antikke kulturer, som for længst er sunket i historiens dyb. Det er det historisk-kritiske bibelsyn.

I visse kirkesamfund bruges bibeldele som liturgiske redskaber og bæres i procession, kysses og så videre, og der har da også hertillands i hvert fald tidligere været en særlig pietetsfølelse overfor Bibelen som en bog, man ikke sådan smider væk.

Men uanset skriftsyn er der ikke nogen kirkelige regler om, hvordan selve skriftens fysiske form skal behandles - hvad enten det drejer sig om en læderindbunden bibel eller en paperbackudgave.

Med venlig hilsen
Jørgen Kjærgaard
Lektor og stifskonsulent

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.