- Religion vil ikke få betydning i retten

Jura-studiet er sekulært. Og herefter følger mange års efteruddannelse, før man bliver dommer, skriver Tim Jensen. - Foto: .

Dommere skal dømme i henhold til dansk lov. Det ville hurtigt blive opdaget, hvis de ikke gjorde det, skriver lektor i religionsvidenskab Tim Jensen

Spørgsmål:

Tim Jensen skriver i Dommere kan sagtens holde tro og arbejde adskilt:

"Hvorfor skulle dommere ikke kunne lade være med at blande tro og arbejde? (...) Men husk nu på, at der findes dem, der hævder, at loven primært er rettet mod muslimer, og at det i sig selv gør diskussionen skæv."

Men ikke mere skæv, end Tim selv lægger op til i Religionsguiden:

Derfor kan det være svært at afgrænse religionen islam til f.eks. forestillinger om Gud, engle, profeter, Dommedag og til rituelle handlinger som bøn, faste og valfart, og derfor kan islam opfattes som en religion, der omfatter ikke kun den enkelte muslims private tro og rituelle praksis, men også samfundets indretning, sådan som det kommer til udtryk i statens lovgivning, politik og økonomi.

Et sådant udvidet religionsbegreb er kendt fra mange religioner. Det ligger imidlertid langt fra f.eks. det snævre religionsbegreb, der er bestemt af en kristen, især protestantisk opfattelse. Her er stat og kirke, verdslig lovgivning og kirkeret skarpt adskilte størrelser, og selv om kristen religion i høj grad siges at vedrøre det enkelte menneskes forhold til andre mennesker, er "religion" primært defineret som tilhørende den enkeltes privatsfære, og gudsdyrkelse er derfor også primært den enkeltes sag og noget, der foregår under gudstjenesten i kirken.

Når islam således er væsensforskellig fra protestantisk kristendom (islam inkluderer samfundets lovgivning, protestantisk kristendom gør ikke), ja så er der selvfølgelig et skævt udgangspunkt i forhold til, hvordan der kan tænkes en påvirkning i en retssal.

Man kan så bare undre sig over, at Tim nu helt ser bort fra sin egen religions-lærebog. Hvorfor gør du det?

Peter Christensen

Svar:

1. Læseren har læst forkert, hvad der står angående islam: Der står ikke, at islam er, eller at muslimer er. Der står helt præcist, at islam kan opfattes som og dermed at muslimer kan opfatte islam so oder so og være muslimer på den ene eller anden måde. Islam har ingen essens, altså, i lighed med alle andre religioner.

2. Men selv om vi skulle have at gøre med muslimer, der opfatter islam som f.eks. et sådant altomfattende system, og at sharia skal implementeres på alle niveauer, privat såvel som ikke privat, så er det jo ikke utænkeligt, at det netop ikke er sådanne muslimer, der gennemgår den danske, sekulære juridiske uddannelse og efter mange års senere efteruddannelse måske bliver dommere.

3. Skulle de alligevel være af den slags og samtidig blive dommere, så er jeg fortsat af den overbevisning, at de meget vel slet ikke ville blande tingene sammen, mens de bestred deres embede i Danmark. Hvordan de i øvrigt skulle gøre det, er mig en gåde. De er sat til at dømme i henhold til dansk lov, og man skulle tro, det hurtigt blev opdaget, hvis de ikke gjorde det.

Tim Jensen
Lektor i religionsvidenskab, Syddansk Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.