Troen dæmper dødsangsten

Troen på et liv efter døden hjælper mennesker med at mestre livet her på jorden, skriver Niels Christian Hvidt.

RELIGION & SUNDHED: Mange undersøgelser tyder på, at mennesker med en tro lever længere end gennemsnittet, skriver Niels Christian Hvidt

Spørgsmål:

Lever man som troende længere? Kan vi bedre acceptere alderen, hvis vi har en tro på f.eks. et liv efter døden? Bliver den mentale afstand til døden større, jo ældre vi bliver?

S & K

Svar:

Som svar på dit hovedspørgsmål: Jo, mange undersøgelser tyder på, at mennesker med en tro lever længere end gennemsnittet. Du kan fx læse mere i "Handbook of Religion and Health", redigeret af Harold Koenig.

I samme bog og i anden sammenhæng henvises til undersøgelser, der giver vægt til den gamle og meget udbredte overbevisning om, at troen på et liv efter døden hjælper mennesker med at mestre (cope) livet her på jorden, også når vi bliver gamle. Det står klart, at troen og det til troen knyttede håb dæmper menneskers angst for mange forhold, herunder også angsten for døden.

Hvordan den mentale afstand til døden opleves, som årene skrider frem, synes imidlertid mere at være et subjektivt spørgsmål, som mennesker oplever forskelligt.

Niels Christian Hvidt
Katolsk teolog og forsker

Læs flere svar omkring religion og sundhed i dette tema under "Religiøse svar."